Administrasjonen

På denne siden finner du oversikt over telefon og adresser til ledelsen og ansatte i administrasjonen i Sjømat Norge.

telefon99 11 00 00

Listen viser ledelsen øverst. Søk etter navn eller stilling: Trykk <CTRL> F

Se også:

 

Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Kontorsted: Oslo
 
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02
Kontorsted: Oslo
 

Aina Valland
Direktør næringsutvikling og samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777
Kontorsted: Trondheim
 
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072
Kontorsted: Oslo
 

Sverre Johansen
Direktør industri
Mobil: 980 51 507
Kontorsted: Ålesund
 
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804
Kontorsted: Trondheim
 

Are Kvistad
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 478 07 910
Kontorsted: Oslo
 
Øyvind André Haram
Informasjonssjef
Mobil: 908 81 591
Kontorsted: Trondheim
 

Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886
Kontorsted: Oslo
 
Hans-Inge Algrøy
Regionsjef havbruk vest
Mobil: 977 01 406
Kontorsted: Bergen
 

Marit Bærøe
Regionsjef havbruk nord
Mobil: 905 41 042
Kontorsted: Tromsø
 
Knut A. Hjelt
Regionsjef havbruk midt
Mobil: 915 12 890
Kontorsted: Trondheim
 

Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581
Kontorsted: Oslo
 
Kyrre Dale
Fagsjef industri
Mobil: 913 76 551
Kontorsted: Ålesund
 

Trude H. Nordli
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 975 37 319
Kontorsted: Bergen
 
Brit Uglem Blomsø
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 482 06 661
Kontorsted: Trondheim
 

Gunn H. Knutsen
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 951 47 831
Kontorsted: Oslo
 
Ketil Rykhus
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 473 43 310
Kontorsted: Trondheim
 

Karin Gammelsæter
Adm.sekretær/ informasjonsrådgiver
Mobil: 906 67 515
Kontorsted: Oslo
 
Elisabeth Marie Sylte
Sekretær
Mobil: 909 20 806
Kontorsted: Trondheim