Bli med i Sjømat Norge

Bli med i Sjømat Norge

15 gode grunner til å bli medlem Du blir hørt: Sammen er vi sterke nok til å påvirke rammebetingelsene og sette agendaen Sjømat Norge er myndighetenes naturlige høringsinstans ved utvikling av lovverk, fiskeri- og industripolitikk Sjømat Norge ivaretar dine interesser i saker som har betydning for markedsadgang for dine produkter Sjømat Norge representerer medlemmene i kollektive lønns- og […]

15 gode grunner til å bli medlem

Du blir hørt:

Sammen er vi sterke nok til å påvirke rammebetingelsene og sette agendaen

Sjømat Norge er myndighetenes naturlige høringsinstans ved utvikling av lovverk, fiskeri- og industripolitikk

Sjømat Norge ivaretar dine interesser i saker som har betydning for markedsadgang for dine produkter

Sjømat Norge representerer medlemmene i kollektive lønns- og tarifforhandlinger

Sjømat Norge representerer bedriftene i prisdrøftelser og ulike forhandlinger

Sjømat Norge deltar som næringens representant i en rekke råd og utvalg

Sjømat Norge er din kanal til myndigheter og forvaltning

Du får styrket din konkurranseevne:

Møt bransjen og andre på våre attraktive møteplasser

Lær av andre i samme sektor

Tilgang til et bredt internasjonalt nettverk

Kutt kostnader ved bruk av leverandøravtalene gjennom vårt frdelsprogram

Tilgang på nærings- og skattejuridisk ekspertise

Sjømat Norge er tilstede langs kysten og der beslutningene tas. Vi har kontorer i Oslo, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø

Rådgivning og kurs i arbeidslivsspørsmål som ansettelser, oppsigelser, sykdom, trygd, HMS og Inkluderende Arbeidsliv

Gjennom medlemsskap i Sjømat Norge er din bedrift automatisk medlem i NHO, Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon. NHO-medlemskap gir tilgang til en rekke fordeler og nyttige verktøy.

>> Innmeldingsskjema

Ta gjerne kontakt med oss for å få vite mer om medlemskap i Sjømat Norge og NHO.

Ring oss: Tlf. 99 11 00 00, eller send epost: firmapost@sjmatnorgedev1.wpenginepowered.com.
Annen kontaktinformasjon finner du på denne siden.