2. Øvrige tillitsvalgte

Som rådgivende medlemsorganer for styret er det opprettet to bransjegrupper for hver av de to store sektorene, Bransjegruppe havbruk og Bransjegruppe industri og handel. Disse har igjen sektorgrupper og regionale havbrukslag som rådgivende organer:

 

Ordførere


Tarald Sivertsen
Ordfører
Mobil: 905 46 575
Folden Akva AS
 
Tone Ingebrigtsen
Varaordfører
Mobil: 950 05 452
Salmar Farming AS
 

Bransjegruppe industri og handel


Gunnar Domstein
Domstein Sjømat AS
Bransjegruppens leder
Mobil: 900 57 103
 

Ingvild Dahlen
Lerøy Norway Seafoods AS
Nestleder
Mobil: 900 81 338
 

Morten H. Jensen
Insula AS
Mobil: 916 30 176
 

Rita Karlsen
Brødrene Karlsen AS
Mobil: 917 46 316
 

Svein Ruud
Norway King Crab AS
Mobil: 905 93 104
 

Hans P. Koppernæs d.y.
Triplenine Vedde AS
Mobil: 977 71 771
 

Knut Helge Vestre
Coldwater Prawns Production AS
Mobil: 908 94 662
 

Erling Kvale
Pelagia AS
Mobil: 909 52 818
 

Geir Sperre
Nils Sperre AS
Mobil: 909 78 346
 

Mathias Hansen
Sommarøy Fisk AS
Mobil: 419 28 805
 

Gro Elin Fiskerstrand Valderhaug
Olav E. Fiskerstrand AS
Mobil: 473 96 391
 

Hanne Benjaminsen
Storbukt Fiskeindustri AS
Mobil: 971 19 733
 

Sektorgruppe marine ingredienser

Snorre Glærum Strand
GC Rieber VivoMega AS
Mobil:
 

Tore Remman
C-Feed AS
Mobil: 971 12 476
 

Line Johnsen
Aker Biomarine Antarctic AS
Mobil: 482 61 836
 

Ingvild Dahlen
Lerøy Norway Seafoods AS
Mobil: 900 81 338
 

Bjørn Refsum
Epax Norway AS
Mobil:
 

Kari Griegel
Scanbio
Mobil:
 
Leif Kjetil Gjendemsjø
Pharma Marine AS
Mobil:
 

Sektorgruppe fiskemel

Arnt-Ove Blytt-Tøsdal Kolås
Pelagia AS
Leder
Mobil:
 
Ola Dybvik
Vedde AS
Nestleder
Mobil: 905 04 269
 
John Jensen
Pelagia AS
Mobil:
 
Øyvind Stang
Pelagia AS
Mobil: 993 74 033
 
Fredrik Andersen
Prima Protein AS
Mobil: 909 58 170
 

Sektorgruppe hvitfisk

Ingvild Dahlen
Lerøy Norway Seafoods AS
Mobil: 900 81 338
 
Aksel Haagensen
Jangaard Export AS
Mobil:
 
Håvard Ulvestad Sperre
Brødrene Sperre AS
Mobil:
 
Mathias Hansen
Sommarøy Fisk AS
Mobil: 419 28 805
 
Geir Rognan
Gunnar Klo AS
Mobil: 995 20 380
 
Helene Kristoffersen
Insula AS
Mobil:
 
Egil Johansen
Nord Senja Fisk AS
Mobil:
 
Odd Arild Sperre
Nils Sperre AS
Mobil: 90834202
 

Sektorgruppe pelagisk


Egil Magne Haugstad
Pelagia AS
Mobil: 901 66 147
 
Kjetil Sperre
Brødrene Sperre AS
Mobil:
 
Geir Robin Hoddevik
Global Sales AS
Mobil: 901 20 900
 
Geir Sperre
Nils Sperre AS
Mobil: 909 78 346
 
Arnt-Ove Blytt-Tøsdal Kolås
Pelagia AS
Mobil:
 
Ola Dybvik
Vedde AS
Mobil: 905 04 269
 

Sektorgruppe skalldyr

Jack-Robert Møller
Lyngen Reker AS
Mobil: 907 83 115
 
Bjørn Ronald Olsen
Storbukt Fiskeindustri AS
Mobil:
 
Svein Ruud
Norway King Crab AS
Mobil: 905 93 104
 
Knut Helge Vestre
Coldwater Prawns Production AS
Mobil: 908 94 662
 
Ingvild Dahlen
Lerøy Norway Seafoods AS
Mobil: 900 81 338
 

Bransjegruppe havbruk

Line Ellingsen
Ellingsen Seafood AS
Bransjegruppens leder
Mobil: 909 18 488
 

Tor Anders Elvegård
Nordlaks Oppdrett AS
Nestleder
Mobil: 977 73 728
 

Tor Eirik Homme
Grieg Seafood ASA
Mobil: 952 43 050
 

Ketil Rykhus
SinkabergHansen AS
Mobil: 473 43 310
 

Runar Sivertsen
Salmar ASA
Mobil: 960 97 000
 

Tore Hovland
Aqua Kompetanse AS
Mobil: 951 19 242
 

Trude Olafsen
AKVA group ASA
Mobil: 915 57 400
 

Mads Martinsen
Skretting AS
Mobil: 916 40 119
 

Morten Fjæreide
Lerøy Sjøtroll
Mobil: 909 48 760
 

Hanne Lundberg
Gratanglaks AS
Mobil: 478 49 449
 

Hildegunn Fure Osmundsvåg
Star Seafood AS
Mobil: 920 31 540
 
Turid Lande Solheim
Mowi ASA
Mobil: 913 28 494
 

Sjømat Norge havbruk nord

Tor Anders Elvegård
Nordlaks Oppdrett AS
Leder
Mobil: 977 73 728
 
Maria Sparboe
Salmar ASA
Nestleder
Mobil: 908 35 353
 

Snorre Jonassen
Cermaq Norway AS
Mobil: 918 58 861
 

Hilde Ribe
Egil Kristoffersen & Sønner AS
Mobil: 470 15 161
 

Marianne Bendiksen
Northern Lights Salmon AS
Mobil: 907 32 845
 
Kurt-Einar Karlsen
Varamedlem
Mobil: 414 34 946
Lerøy Aurora AS
 

Sjømat Norge havbruk midt

Ketil Rykhus
SinkabergHansen AS
Leder
Mobil: 473 43 310
 

Stig Nidar Selvåg
Lerøy Midt AS
Nestleder
Mobil: 970 84 027
 

Olaf Skjærvik
Mowi ASA
Mobil: 952 07 386
 
Henny Førde
Måsøval AS
Mobil: 482 93 239
 
Ole Martin Løfsnæs
Bjørøya AS
Mobil:
 
Marianne Halse
Salmar Aker Ocean AS
Varamedlem
Mobil:
 
Mona Rostad
AquaGen AS
Varamedlem
Mobil:
 

Sjømat Norge havbruk vest

Morten Fjæreide
Lerøy Sjøtroll
Leder
Mobil: 909 48 760
 

Ingrid Lundamo
Mowi ASA
Nestleder
Mobil: 930 21 961
 

Geir Helge Østerbø
Osland Havbruk AS
Mobil: 997 06 097
 

Solveig Willis
Svanøy Havbruk AS
Mobil:
 
Geir Magne Knutsen
Bremnes Seashore AS
Mobil: 918 33 233
 
Michael Niesar
Sulefisk AS
Varamedlem
Mobil:
 
Liv Marit Aarseth
Grieg Seafood ASA
Varamedlem
Mobil:
 
Johannes Møgster
Langøylaks AS
Varamedlem
Mobil: 452 35 896
 

Sektorgruppe fiskefôr


Atle Kvist
Mowi ASA
Leder
Mobil: 905 43 500
 
Håvard Walde
Skretting AS
Nestleder
Mobil:
 
Carl-Erik Arnesen
Polarfeed AS
Mobil: 958 26 782
 

Tarjei Eide
EWOS AS
Mobil:
 
Håvard Jørgensen
Biomar AS
Mobil: 913 71 444
 
 

Sektorgruppe teknologi og service

Trude Olafsen
AKVA group ASA
Leder
Mobil: 915 57 400
 

Are Berstad
Aquastructures AS
Mobil: 905 09 951
 

Heidi Ruud
Nofir AS
Mobil: 907 94 651
 

Lill Terese Løfsnæs
AQS AS
Mobil:
 

Hans Runshaug
Blue Ocean Technology AS
Mobil: 900 55 886
 
Audun Fjeldvær
Scale Aquaculture AS
Mobil: 970 77 672
 

Sektorgruppe MiljøVet

Tore Hovland
Aqua Kompetanse AS
Leder
Mobil: 951 19 242
 
Tone Rasmussen
Sea Eco AS
Mobil: 913 30 130
 
Rolf Nordmo
Aqua Mar AS
Mobil: 900 45 797
 
Barbo Klakegg
Åkerblå AS
Mobil:
 
Eirik Wilkinson
Labora AS
Mobil:
 
Ole-Herman Strømmesen
OHS Havbruk AS
Mobil: 91806420
 
Kristoffer Berglund Andreassen
Stim AS
Mobil: 477 90 921
(permisjon til uke 42)