2. Øvrige tillitsvalgte

På denne siden finner du oversikt over telefon og adresser til sentrale tillitsvalgte i Sjømat Norge.

Mellom generalforsamlingene er styret i Sjømat Norge organisasjonens besluttende organ. Informasjon om styret og kontaktinformasjon til styrets medlemmer finnes på denne siden.

Som rådgivende medlemsorganer for styret er det opprettet to bransjegrupper for hver av de to store sektorene. Bransjegruppe havbruk og Bransjegruppe industri har igjen sektorgrupper og regionale havbrukslag som rådgivende organer. Oversikt finnes nedenfor.

 

Ordførere

Paul Birger Torgnes
Norsk Havbrukssenter AS
ordfører
Mobil: 916 38 811
 
Tore Remman
C-Feed AS
varaordfører
Mobil: 971 12 476
 

 

Bransjegruppe industri

Arne E. Karlsen
Gunnar Klo AS
bransjegruppens leder
Mobil: 901 60 635
 
Knut Haagensen
Jangaard Export AS
nestleder
Mobil: 900 26 057
 

Hans P. Koppernæs d.y.
Vedde AS
Mobil: 977 71 771
 
Ingvild Dahlen
Lerøy Norway Seafoods AS
Mobil: 900 81 338
 

Knut Helge Vestre
Coldwater Prawns Production AS
Mobil: 908 94 662
 
Geir Sperre
Nils Sperre AS
Mobil: 70 11 54 11
 

Siv Grure
Pelagia AS
Mobil: 950 45 159
 
Siv Østervold
Hordafôr AS
Mobil: 480 41 076
 

Rita Karlsen
Brødrene Karlsen AS
Mobil: 917 46 316
 
Ole-Johnny Nilsen
JM Nilsen AS
Mobil: 918 34 285
 

 

 

 

 

 

 

 

Sektorgruppe fiskemel

Arnt-Ove Hoddevik
Pelagia AS, Egersund Seafood
Mobil: 913 27 829
 
Ola Dybvik
Vedde AS
Mobil: 905 04 269
 
Jon Vestengen
Mobil:
Pelagia AS
 

 

 

 

 

 

Bransjegruppe havbruk

Elin Tveit Sveen
Marø Havbruk AS
bransjegruppens leder
Mobil: 975 38 886
 
Vibecke Bondø
SalmoNor As
nestleder
Mobil: 951 29 558
 

Tor Eirik Homme
Grieg Seafood AS
Mobil: 952 43 050
 
Erlend Sødal
Skretting AS
Mobil: 902 09 556
 

Alf Jostein Skjærvik
Salmar Farming AS
Mobil: 916 20 063
 
Tore Håkon Riple
Marine Construction AS
Mobil: 934 34 501
 

Roar Paulsen
Lerøy Midt AS
Mobil: 907 20 510
 
Eva Kristoffersen
Egil Kristoffersen & Sønner AS
Mobil: 992 79 311
 

Tor Anders Elvegård
Nordlaks Oppdrett AS
Mobil: 977 73 728
 
Geir Magne Knutsen
Bremnes Seashore AS
Mobil: 918 33 233
 

Arve Olav Lervåg
Norway Royal Salmon AS
Mobil: 468 38 000
 

 

 

 

 

 

 

Sjømat Norge havbruk nord

Tor Anders Elvegård
Nordlaks Oppdrett AS
Mobil: 977 73 728
 
Snorre Jonassen
Cermaq Norway AS
Mobil: 918 58 861
 

Maria Sparboe
NRS Finnmark AS
Mobil:
 
Odd Strøm
Nova Sea AS
Mobil: 901 07 508
 

Roy Alapnes
Flakstadvåglaks AS
Mobil: Tlf 900 61 710
 

 

 

 

 

 

 

Sjømat Norge havbruk midt

Alf Jostein Skjærvik
Salmar Farming AS
Mobil: 916 20 063
 
Stig Nidar Selvåg
Lerøy Midt AS
Mobil: 970 84 027
 

Morten Strøm
Flatanger Settefisk AS
Mobil:
 
Olav Andreas Ervik
Salmar ASA
Mobil:
 

John-Ove Sinkaberg
SinkabergHansen AS
Mobil:
 

 

 

 

 

 

 

Sjømat Norge havbruk vest

Geir Magne Knutsen
Bremnes Seashore AS
Mobil: 918 33 233
 
Geir Helge Østerbø
Osland Havbruk AS
Mobil:
 

Jesper Økland
Lerøy Sjøtroll AS
Mobil:
 
Ingebrigt Landa
Kobbevik og Furuholmen AS
Mobil:
 

Veronica Sandnes
Sandnes Fiskeoppdrett AS
Mobil: 95 22 16 68
 

 

 

 

 

 

 

Sektorgruppe fiskefôr

Erlend Sødal
Skretting AS
Mobil: 902 09 556
 
Jan Sverre Røsstad
Biomar AS
Mobil: 908 81 511
 

Fredrik Witte
EWOS
Mobil: 970 167 69
 
Jim Roger Nordly
Europharma AS
Mobil: 90 63 27 22
 

 

 

Sektorgruppe teknologi og service

Tore Håkon Riple
Marine Construction AS
leder
Mobil: 934 34 501
 
Noralf Rønningen
Aqualine
Mobil: 906 28 185
 

Are Berstad
Aquastructures
Mobil: 905 09 951
 
Dave Ole Eidet
Marinus Aqua Service
Mobil: 46 82 63 33
 

Trude Olafsen
AKVA group ASA
Mobil: 91 55 74 00
 
Bård Worum
Salgard
Mobil: +47 48 99 79 60
 

Henrik Hareide
Sølvtrans Rederi AS
Mobil: 97147978