2. Øvrige tillitsvalgte

På denne siden finner du oversikt over telefon og adresser til sentrale tillitsvalgte i Sjømat Norge.

Mellom generalforsamlingene er styret i Sjømat Norge organisasjonens besluttende organ. Informasjon om styret og kontaktinformasjon til styrets medlemmer finnes på denne siden.

Som rådgivende medlemsorganer for styret er det opprettet to bransjegrupper for hver av de to store sektorene. Bransjegruppe havbruk og Bransjegruppe industri har igjen sektorgrupper og regionale havbrukslag som rådgivende organer:

 

Ordførere


Paul Birger Torgnes
Norsk Havbrukssenter AS
ordfører
Mobil: 916 38 811
 
Tore Remman
C-Feed AS
varaordfører
Mobil: 971 12 476
 

Bransjegruppe industri


Arne E. Karlsen
Gunnar Klo AS
bransjegruppens leder
Mobil: 901 60 635
 

Ingvild Dahlen
Lerøy Norway Seafoods AS
nestleder
Mobil: 900 81 338
 

Morten H. Jensen
Insula AS
Mobil: 916 30 176
 

Hans P. Koppernæs d.y.
Triplenine Vedde AS
Mobil: 977 71 771
 

Bjørn Ronald Olsen
Storbukt Fiskeindustri AS
Mobil:
 

Knut Helge Vestre
Coldwater Prawns Production AS
Mobil: 908 94 662
 

Geir Sperre
Nils Sperre AS
Mobil: 70 11 54 11
 

Siv Grure
Pelagia AS
Mobil: 950 45 159
 

Siv Østervold
Hordafôr AS
Mobil: 480 41 076
 

Rita Karlsen
Brødrene Karlsen AS
Mobil: 917 46 316
 

Ole-Johnny Nilsen
JM Nilsen AS
Mobil: 918 34 285
 

Tommy Torvanger
Nergård AS
Mobil:
 

Sektorgruppe maring

Jan Roger Bjerkestrand
G.C. Rieber AS
Mobil:
 

Tore Remman
C-Feed AS
Mobil: 971 12 476
 

Kristine Hartmann
Aker Biomarine Antarctic AS
Mobil: 916 30 117
 

Ingvild Dahlen
Lerøy Norway Seafoods AS
Mobil: 900 81 338
 

Bjørn Refsum
Epax Pelagia AS
Mobil:
 

Kari Griegel
Scanbio
Mobil:
 

Sektorgruppe fiskemel

Arnt-Ove Hoddevik
Pelagia AS
Mobil: 913 27 829
 
Ola Dybvik
Vedde AS
Mobil: 905 04 269
 
Jon Vestengen
Mobil:
Pelagia AS
 

Sektorgruppe hvitfisk

Kristoffer Svendsen Pedersen
Coast Kjøllefjord AS
Mobil: 483 02 130
 
Dan Tore Andersen
Nordic Group AS
Mobil: 907 53 895
 
Jon Ingi Björnsson
Nergård AS
Mobil: 406 02 086
 
Ingvard Lorentzen
Ivan Lorentzen fiskeforretning AS
Mobil: 951 06 327
 
Ørjan Nergård
Norway Seafoods AS
Mobil: 947 97 000
 
Kjartan Stokke
Brødrene Sperre AS
Mobil:
 
Odd Arild Sperre
Nils Sperre AS
Mobil: 90834202
 
Per Owe Owesen
Olav E. Fiskerstrand AS
Mobil: 926 10 053
 

Sektorgruppe pelagisk


Egil Magne Haugstad
Pelagia AS
Mobil: 901 66 147
 
Kjetil Sperre
Brødrene Sperre AS
Mobil:
 
Tommy Torvanger
Nergård AS
Mobil:
 
Geir Sperre
Nils Sperre AS
Mobil: 70 11 54 11
 
Arnt-Ove Hoddevik
Pelagia AS
Mobil: 913 27 829
 
Ola Dybvik
Vedde AS
Mobil: 905 04 269
 

Sektorgruppe skalldyr

Jack-Robert Møller
Lyngen Reker AS
Mobil: 907 83 115
 
Ørjan Nergård
Norway Seafoods AS
Mobil: 947 97 000
 
Bjørn Ronald Olsen
Storbukt Fiskeindustri AS
Mobil:
 
Svein Ruud
Norway King Crab Production AS
Mobil: 905 93 104
 

 

 

 

Bransjegruppe havbruk

Elin Tveit Sveen
Marø Havbruk AS
bransjegruppens leder
Mobil: 975 38 886
 

Vibecke Bondø
SalmoNor As
nestleder
Mobil: 951 29 558
 

Tor Eirik Homme
Grieg Seafood ASA
Mobil: 952 43 050
 

Erlend Sødal
Skretting AS
Mobil: 902 09 556
 

Alf Jostein Skjærvik
Salmar Farming AS
Mobil: 916 20 063
 

Tore Håkon Riple
Marine Constructions AS
Mobil: 934 34 501
 

Roar Paulsen
Lerøy Midt AS
Mobil: 907 20 510
 

Eva Kristoffersen
Egil Kristoffersen & Sønner AS
Mobil: 992 79 311
 

Tor Anders Elvegård
Nordlaks Oppdrett AS
Mobil: 977 73 728
 

Geir Magne Knutsen
Bremnes Seashore AS
Mobil: 918 33 233
 

Arve Olav Lervåg
Norway Royal Salmon AS
Mobil: 468 38 000
 
Roger Sørensen
ÅkerBlå AS
Mobil: 915 37 123
 

Sjømat Norge havbruk nord

Tor Anders Elvegård
Nordlaks Oppdrett AS
Mobil: 977 73 728
 

Snorre Jonassen
Cermaq Norway AS
Mobil: 918 58 861
 

Maria Sparboe
NRS Finnmark AS
Mobil:
 

Odd Strøm
Nova Sea AS
Mobil: 901 07 508
 

Roy Alapnes
Flakstadvåglaks AS
Mobil: Tlf 900 61 710
 

Sjømat Norge havbruk midt

Alf Jostein Skjærvik
Salmar Farming AS
Mobil: 916 20 063
 

Stig Nidar Selvåg
Lerøy Midt AS
Mobil: 970 84 027
 

Frank Øren
Midt-Norsk Havbruk
Mobil: (+47) 909 78 537
 

John-Ove Sinkaberg
SinkabergHansen AS
Mobil:
 

Svein Flølo
Hofseth Aqua
Mobil: (+47) 932 32 079
 

Arnfinn Aunsmo
Måsøval Fiskeoppdrett AS
Mobil: +47 480 83 021
 

Sjømat Norge havbruk vest

Geir Magne Knutsen
Bremnes Seashore AS
Mobil: 918 33 233
 

Geir Helge Østerbø
Osland Havbruk AS
Mobil:
 

Jesper Økland
Lerøy Sjøtroll AS
Mobil:
 

Ingebrigt Landa
Kobbevik og Furuholmen AS
Mobil:
 

Kristoffer Karstensen
E. Karstensen Fiskeoppdrett AS
Mobil: 991 26 438
 

Sektorgruppe fiskefôr

Erlend Sødal
Skretting AS
sektorgruppens leder
Mobil: 902 09 556
 

Fredrik Witte
Cargill AS
nestleder
Mobil: 970 167 69
 

Håvard Jørgensen
Mobil: 913 71 444
Biomar AS
 

Jim Roger Nordly
Europharma AS
Mobil: 90 63 27 22
 

Sektorgruppe teknologi og service

Tore Håkon Riple
Marine Constructions AS
leder
Mobil: 934 34 501
 

Noralf Rønningen
Aqualine
Mobil: 906 28 185
 

Are Berstad
Aquastructures
Mobil: 905 09 951
 

Isabelle Sande
Løvold AS
Mobil: 90299808
 

Trude Olafsen
AKVA group ASA
Mobil: 91 55 74 00
 

Remi Heggen Rønning
Håløy Havservice AS
Mobil:
 

Henrik Hareide
Sølvtrans Rederi AS
Mobil: 97147978
 

Sektorgruppe MiljøVet

Roger Sørensen
ÅkerBlå AS
leder
Mobil: 915 37 123