Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

De forskjellige avdelingene i Sjømat Norge

Mattilsynet og personopplysninger

Sjømat Norge ble i mai kjent med at enkelte inspektører tilknyttet Mattilsynet nektet å fylle ut skjema som medlemsbedrifter hadde for å hindre...

Digitalt medlemsmøte Havbruk nord

10.09.2020 | Havbruk Nord   Kalenderen  
Sjømat Norge Havbruk nord avholder digitalt...

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

09.09.2020 | Havbruk Nord   Kalenderen  
Sjømat Norge havbruk nord arrangerer digitalt...

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

09.09.2020 | Havbruk Nord   Kalenderen  
Sjømat Norge Havbruk nord avholder digitalt...

Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske

Sjømat Norge mener at det faglige grunnlaget for så betydelige endringer i reguleringer av laksefisk er svakt. Vi mener derfor at det er et behov...

– Gode grep!

03.09.2020 | Industri  
Sjømat Norge mener det er et stort steg i rett retning at Regjeringen vil endre loven slik at offentlig ansatte kan dele taushetsbelagte opplysninger...

Medlemsdag teknologi- og servicebedriftene

Hvordan skal vår teknologi realisere fremtidens sjømatnæring? Bli med å ta diskusjonen, få synliggjort hva leverandørindustrien skal jobbe med,...

God folkeopplysning

31.08.2020 | Sjømat Norge   Havbruk  
NRKs Folkeopplysningen tar tak i en del myter hvordan laksen produseres. Sjømat Norge ønsker diskusjonen velkommen.

Sjømaten blir digital

20.08.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
Enklere innsamling. Bedre bruk. Løsningen heter OPS sjømat. Et nytt offentlig og privat samarbeid som skal samle inn data på en ny måte og øke...

Årssamling i Sjømat Norge havbruk nord – Dato uavklart!

18.08.2020 | Havbruk Nord   Kalenderen  
Årssamlingen avholdes enten fysisk i Tromsø, eller...