Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Fagområder

De forskjellige avdelingene i Sjømat Norge

Nå kommer de nye lærlingene

Fra høsten av kan alle sjømatbedrifter være med å utdanne en ny yrkesgruppe.

Legemidler er fremdeles viktig i lusebehandling

Målt i mengde virkestoff er bruken av samtlige legemidler vesentlig redusert de siste fem årene. Bruken av bademidler er redusert med omkring 90%...

Arbeidstilsynet: Fiskeindustrien tar smittevern på alvor

19.02.2021 | Sjømat Norge   Industri  
Virksomhetene er opptatt av å følge smittevernreglene, og var godt forberedt på å ta imot gjestearbeiderne under vinterfisket, konkluderer...

Framtidig forvaltning ILA

Mattilsynet har bedt næringen om innspill til fremtidig forvaltning av ILA i Norge. Her er Sjømat Norges høringssvar...

– Skreifiske i fare!

Regjeringens nye innreiserestriksjoner skaper store utfordringer for det kommende vinterfiske i nord. – Sesongarbeidere er nødvendig for å holde...

Sjømaten er en av våre viktigste fremtidsnæringer: – Vi har ingen tid å miste!

Skal sjømat være Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål kan ikke satsingen være halvveis. Midt i en pandemi må vi også tenke...

Sjømatnæringen er samfunnskritisk virksomhet

I forbindelse med nedstengingen av kommunene i Oslo-området har myndighetene lørdag 23. januar bekreftet at sjømatnæringen er å regne som...

Årsmøte Havbruk vest

Havbruk vest avholdt digitalt årsmøte torsdag 4. februar. Årsmøtet var åpent for alle men kun medlemmer i Sjømat Norge havbruk vest var...

Årsmøte Havbruk midt

14.01.2021 | Havbruk Midt   Kalenderen  
Alle medlemmer i Midt-Norge innkalles til digitalt årsmøte.

– Villfisk blir digital

13.01.2021 | Sjømat Norge   Industri  
Enklere. Bedre oversikt. Bedre kontroll på hva som fiskes. Nå etablerer Norges Fiskarlag og Sjømat Norge OPS for villfisknæringen.