Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Fagområder

De forskjellige avdelingene i Sjømat Norge

Sjømat Norge søker regionsjef

19.11.2020 | Sjømat Norge   Havbruk  
Sjømat Norge søker en engasjert og kunnskapsrik regionsjef for region Trøndelag - Møre og Romsdal, ved vårt kontor i Trondheim.

– En tapt mulighet om vi ikke griper sjansen til å skape flere arbeidsplasser

13.11.2020 | Industri   Om Sjømat Norge  
Sjømat Norge og Fiskarlaget har ovenfor Arbeiderpartiet gjentatt at forhandlingene med Storbritannia er en sjelden mulighet for å sikre mer...

Koronatrøbbel? Bruk oss!

Norge er igjen inne i en alvorlig koronasituasjon, og Sjømat Norge står klar til å støtte vår medlemmer. Vi følger situasjonen tett, og jobber...

Innreise og karante? Her er de nye reglene

En rekke bedrifter i sjømatnæringen bruker utenlands arbeidskraft. Fra og med 9.november er det gjort endringer rundt smitteverntiltak.

Behov for dugnad for bedre smittesikring i norsk laksenæring

04.11.2020 | Havbruk   Kalenderen  
FHF i samarbeid med BDO og Åkerblå inviterer til et webinar 5. november om biosikkerhet i norsk laksenæring.

Balanserte vedtak i Næringskomiteen

Næringskomiteen har behandlet to representantskapsforslag ett om innføring av rullerende MTB og ett om utleie av havbrukstillatelser. Et bredt...

Et vellykket webinar om sjømatsvinn

29.10.2020 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
27. Oktober avhold Sjømat Norge et vellykket webinar om matsvinn i sjømatnæringen med dyktige innledere fra Sjømat Norge, SINTEF, Lerøy og...

IA-bransjeprogram: Norskkurs først, fagbrev i neste omgang

29.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
Norskkurset er allerede godt i gang. Lerøy-fabrikken i Båtsfjord tok tak i kommunikasjonen først og fikk støtte til å lære flere ansatte bedre...

Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

Sjømat Norge anbefaler en ny ordlyd som kan inngå i avtaler med kunder og transportører i forbindelse med transport av sjømatprodukter på vei.

Lokale forhandlinger

23.10.2020 | Arbeidsliv  
Skal du ha lokale forhandlinger? Etter hvert som de aktuelle overenskomstene blir ferdig forhandlet og vedtatt, kan de lokale forhandlingene...