Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Fagområder

De forskjellige avdelingene i Sjømat Norge

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

20.12.2021 | Sjømat Norge   Havbruk  
Sjømat Norge har nå to ledige stillinger som regionsjef i avdeling...

Vinterfiske 2022

15.12.2021 | Industri   Kalenderen  
Årets vinterfiske står snart for tur. Hvilke konsekvenser har pandemien for årets fiske?...

Grønn sjømat med regjeringen

15.12.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
Kan sjømatnæringen redusere sine klimautslipp? Tre departement møtte opp da Sjømat Norge og Norges Fiskarlaget diskuterte klimatiltak.

Viktig seier for fiskeindustrien i Høyesterett

10.12.2021 | Sjømat Norge   Industri  
I Thrmisa-saken slo Høyesterett fast at Sildelaget ikke har anledning til å regulere fisket ut fra prishensyn. En viktig seier, påpeker Sjømat...

Lavt matsvinn i sjømatsektoren

09.12.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
Sjømatnæringen nådde målet om å redusere matsvinnet med 15 prosent fra 2018 til 2020. Men det i husholdningene den store jobben må...

Løftet frem sjømatleverandørenes innovasjonskraft og betydning

Leverandørene til sjømatnæringen utgjør 14 300 sysselsatte, og utgjør en verdiskapning på 17 milliarder kroner. Eksporten har vist en voldsom...

Gruveutslipp: Sjømatnæringen stiller krav

Sjømatnæringen har bedt regjeringen avklare hvordan gruveaktivitet og sjødeponi ikke skal gå på bekostning av aktivitet og verdiskaping.

Ergonomi for næringsmiddelindustrien

26.11.2021 | Arbeidsliv  
Sjømat Norge deltar i et IA bransjeprogram sammen med NHO Mat og Drikke og NNN. Dette bransjeprogrammet er en del av IA (Inkluderende arbeidsliv)...

Seier til industrien i Høyesterett

24.11.2021 | Sjømat Norge   Industri  
Pelagia og Sjømat Norge vant rettsaken mot staten om grunnlaget til å stanse fiske og...