Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

De forskjellige avdelingene i Sjømat Norge

Et vellykket webinar om sjømatsvinn

29.10.2020 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
27. Oktober avhold Sjømat Norge et vellykket webinar om matsvinn i sjømatnæringen med dyktige innledere fra Sjømat Norge, SINTEF, Lerøy og...

IA-bransjeprogram: Norskkurs først, fagbrev i neste omgang

29.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
Norskkurset er allerede godt i gang. Lerøy-fabrikken i Båtsfjord tok tak i kommunikasjonen først og fikk støtte til å lære flere ansatte bedre...

Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

Sjømat Norge anbefaler en ny ordlyd som kan inngå i avtaler med kunder og transportører i forbindelse med transport av sjømatprodukter på vei.

Lokale forhandlinger

23.10.2020 | Arbeidsliv  
Skal du ha lokale forhandlinger? Etter hvert som de aktuelle overenskomstene blir ferdig forhandlet og vedtatt, kan de lokale forhandlingene...

Enighet i fiskeindustrien

23.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
Sjømat Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) er kommet til enighet etter forhandlinger om revisjon av...

Finansieringsmodellen for Justervesenets tilsyn med fiskeindustrien må endres

22.10.2020 | Sjømat Norge   Industri  
Sjømat Norge aksepterer totalbeløpet som skal betales av industrien, men avgiftsbyrden må deles mellom fiskemottakene på en bedre måte enn i dag.

Her er webinaret

20.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
Vårt første webinar om arbeidslivskriminalitet ble nylig arrangert. Fikk du med deg det hele? Her kan du se et redigert...

Havbruksoverenskomsten vedtatt

19.10.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
Tariffoppgjøret for havbruksoverenskomsten er nå vedtatt av Fellesforbundet. Lokale forhandlinger kan nå starte.

Krevende utsikter for torskenæringa i 2021

19.10.2020 | Industri   Om Sjømat Norge  
En kvoteøkning på torsk til tross, torskenæringa går en vanskelig tid i møte. Markedsutfordringene gjennom korona blir ikke lettere å håndtere...

Sjømat Norge sammen for et rent hav

14.10.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
Sjømat Norge stiller seg bak arbeidet for å bekjempe plast i...