Fagområder

De forskjellige avdelingene i Sjømat Norge

Geir Ove Ystmark

Administrerende direktør

goy@sjomatnorge.no481 27 155