Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

De forskjellige avdelingene i Sjømat Norge

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge og Surofi skriver i en høringsuttalelse at det i korona-situasjonen er behov for fysiske...

Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

Justisminister Monica Mæland åpner opp for fiskeriene og fiskeindustrien kan hente arbeidstakere fra EØS-området. Sjømat Norge mener tiltaket...

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Mandag 30. mars sende Sjømat Norge eit brev til nærings- og fiskeridepartementet der vi gjer greie for viktigheita av godt fungerande...

Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

Regjeringen la søndag frem en nasjonal veileder for hvordan kommunene skal håndtere bestemmelser knyttet til koronautbruddet. Sjømat Norge håper...

Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

27.03.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
- Vi har i dag, sammen med våre fremste tillitsvalgte på havbrukssiden, drøftet spørsmålet om lettelser i forbudet mot eksport av såkalt...

Klargjørende rundskriv om karantenebestemmelser ved passering av grensen til Norge

25.03.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
Flere bedrifter har stilt spørsmål om hvordan karantenebestemmelsene fungerer når de får inn ansatte eller spesialister fra utlandet. I dette...

Anleggsinspeksjoner og miljøundersøkelser kan utsettes

Fiskeridirektoratet opplyser at anleggsinspeksjoner og undersøkelser av miljøtilstanden på lokaliteten kan utsettes som følge av...

Egenerklæring for virksomheter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon

25.03.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
Medlemsbedrifter som trenger unntak fra karanteneplikten, eller tilbud om barnehage- og skoleplass for kritisk personell i virksomheten, kan finne...

Koronaplakater: Anbefalinger ved mottakelse og avsendelse av gods

Her er plakater din bedrift kan bruke for å informere om smitteverntiltak under import og eksport.

Oppholdstillatelse for sesongarbeidere

22.03.2020 | Arbeidsliv  
Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å få på plass endringer i utlendingsforskriften som følge av koronaviruset.