Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Fagområder

De forskjellige avdelingene i Sjømat Norge

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

25.05.2024 | Havbruk   Sjømat Norge  
Sjømat Norge og Fellesforbundet klarte ikke å oppnå enighet i forhandlingene i forbindelse med Havbruksoverenskomsten. Forhandlingene går nå til...

Hyse vs brosme 1-0

Regjeringen lytter til næringen og endrer dagens fiske etter brosme.

Viktig for fiskeindustrien

- Mer penger til NAV er svært viktig for våre ansatte i fiskeindustrien, sier Geir Ove Ystmark og roser regjeringens vilje til raskere...

Permitteringsregler i fiskeindustrien

13.05.2024 | Industri og handel  
Endringer i regelverket har skapt utfordringer for næringen. Nå jobber Sjømat Norge for å reverse politikernes vedtak.

Enighet i forhandlingene med NNN

08.05.2024 | Arbeidsliv  
Sjømat Norge og NNN er enige om lønnsoppgjøret for ansatte i fiskeindustrien.

– Svaret er Ja!

07.05.2024 | Havbruk   Industri og handel  
Kan sjømat forsyne Norge i krig? Spørsmålet fikk et tydelig svar på Sjømat Norges frokostseminar.

Vårens lønnsoppgjør

06.05.2024 | Arbeidsliv  
Sjømat Norge er forhandlingspart i tre tariffoppgjør denne våren. Her kan du se for hvem og når forhandlingene starter.

Vil du delta i intervju?

Fiskeridirektoratet ønsker å intervjue et utvalg personer som jobber i fiskerinæringen våren 2024...

Enighet i Næringskomiteen om kvotemeldingen – flere gjennomslag for fiskeindustrien. 

Det brede forliket i Næringskomiteen om kvotefordelingen sikrer nå ro og forutsigbarhet fremover for sjømatnæringen.

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Vi må tåle kritisk tålelys og løse våre utfordringer, sa Gunnar Haagensen da han åpnet Sjømat Norges årskonferanse.