Trond Davidsen
Viseadm. direktør
90 18 07 02

De forskjellige avdelingene i Sjømat Norge

Yrkesdykkerkonferansen 2018

17.09.2018 | Havbruk  Kalenderen  
Velkommen til YDK2018 - den nasjonale...

Konferanse om kystflåtens framtid

11.09.2018 | Industri  Kalenderen  
Kystflåten har en unik posisjon i norsk fiskerinæring og historie. Men hvilken rolle skal den spille i framtiden? Det er bakteppet for konferansen...

2,3 milliarder laksekroner til kommunene

10.09.2018 | Sjømat Norge  Havbruk  
Regjeringen har offentliggjort lista over kommunene som nå får over 2,3 milliarder kroner tildelt fra Havbruksfondet. - Laksepengene gir på denne...

Forventer at NOU-utvalget forholder seg til Stortingets bestilling

07.09.2018 | Sjømat Norge  Havbruk  
- Havbruk er en av Norges viktigste eksportnæringer, og har alle forutsetninger for å vokse videre. Skal vi lykkes med det, må det investeres...

– En fremoverlent sjømatnasjon må drive innovasjon

28.08.2018 | Teknologi og service  
- Vi har en leverandørsektor med en imponerende innovasjonsevne. Dette er en fremoverlent del av næringen som har store muligheter for å øke...

– Flere arbeidsplasser og større verdiskaping er bedre enn særskatt

22.08.2018 | Sjømat Norge  Industri  
Fiskeindustrien i Norge er avgjørende for å øke verdiene fra de norske fiskeressursene, men tilgangen på råstoff er en kritisk faktor.

Dødeligheten på laks skal ned

20.08.2018 | Fiskevelferd  Havbruk  Miljø og Helse  
Tall fra Fiskeridirektoratet gjengitt på iLaks i forrige uke viser at fiskedødeligheten i havbruk i år så langt ligger på 6-7 %. Det er omtrent...

Nærmer seg 100 milliarder i verdiskaping

Den samlede verdiskapingen i norsk sjømatnæring nærmer seg 100 milliarder kroner. De 10 siste årene er ringvirkningene alene blitt doblet, og...

Bærekraft i den blå økonomien

Vi hadde ikke overlevd uten havet - det gir oss luft å puste i, mat på bordet og er en viktig transportåre. Det store spørsmålet om hvordan vi...

Enda mer klimavennlig laks

Sammen med Energi Norge tar Sjømat Norge ytterligere et grep for å gjøre laksen mer klimavennlig. – Mer elektrisitet i havbruk gjør at vi også...