Stine Akselsen

Direktør industri

Stine leder avdeling for handel og industri, og har ansvar for arbeidet Sjømat Norge gjør innenfor fiskeindustri, handelspolitikk og markedsadgang. Sentrale arbeidsområder omfattet førstehåndsomsetningen, fiskerireguleringer og andre nærings- og handelspolitiske spørsmål. Akselsen jobber også med økonomiske rammevilkår for sjømatnæringa generelt, herunder skattespørsmål. Som ansvarlig for fangstbasert sektor har hun sekretariatsansvar for Bransjegruppe industri.

Akselsen har utdannelse som førskolelærer fra Universitetet i Tromsø, samt pedagogikk, prosjektledelse, entreprenørskap og næringsutvikling. Før Akselsen startet jobben som fagsjef næringspolitikk i Sjømat Norge, var hun 10år ordfører i Lebesby kommune der hun bla jobbet mye med havbruk og fiskeri.

Epost: sak@sjomatnorge.no

Mobil: 901 27 226

Kontorsted: Tromsø