Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
926 85 886

Arbeidsliv

Vi yter støtte og service til medlemsbedriftene også når det gjelder arbeidsgiverspørsmål. På dette området er særlig lønn, tariff, juridisk bistand og HMS prioriterte områder.

ARBINN er vår arbeidsgiverservice-portal. Her får du tilgang til veiledere innen jus og HMS, maler og kontrakter og annen informasjon.


 • Arbeidsliv
 • Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

  24.08.2021 | Industri   Arbeidsliv  
  Sjømat Norge har i lang tid etterlyst etablering av A-krim senter i den nordligste delen av landet, og at A-krimsentrene må få økte ressurser.

  Lokale lønnsforhandlinger

  04.06.2021 | Arbeidsliv  
  Tariffoppgjøret ble som kjent vedtatt den 6. mai og de lokale forhandlingene kan dermed starte.

  Revidert nasjonalbudsjett

  At Narvikterminalen igangsettes, er svært godt nytt for sjømattransporten. Dette er en av nyhetene i revidert nasjonalbudsjett som kom i dag.

  Tariffkonferansen 2021

  16.04.2021 | Kalenderen   Arbeidsliv  
  Sjømat Norge inviterer sammen med NHO Mat og drikke til årets tariffkonferanse.

  Mellomoppgjøret 2021 vedtatt

  12.04.2021 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Oppdatert 12. mai: LO/YS og NHO kom søndag 11. april til enighet i mekling i mellomoppgjøret 2021.

  Mindre støy, bedre helse

  11.03.2021 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Norfersk kutter støy for å bedre helsa – og bransjen får tilbud om lederopplæring. Et eksempel til etterfølgelse. Slik står det til i...

  Nå kommer de nye lærlingene

  Fra høsten av kan alle sjømatbedrifter være med å utdanne en ny yrkesgruppe.

  – Skreifiske i fare!

  Regjeringens nye innreiserestriksjoner skaper store utfordringer for det kommende vinterfiske i nord. – Sesongarbeidere er nødvendig for å holde...

  Sjømatnæringen er samfunnskritisk virksomhet

  I forbindelse med nedstengingen av kommunene i Oslo-området har myndighetene lørdag 23. januar bekreftet at sjømatnæringen er å regne som...

  Lager helseveileder for å holde ansatte friske

  40 prosent av sykefraværet i næringsmiddelindustrien skyldes muskel- og skjelettplager. Christian Eidsvåg og Henning Røe er med og lager...