Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
926 85 886

Vi yter støtte og service til medlemsbedriftene også når det gjelder arbeidsgiverspørsmål. På dette området er særlig lønn, tariff, juridisk bistand og HMS prioriterte områder.

ARBINN er vår arbeidsgiverservice-portal. Her får du tilgang til veiledere innen jus og HMS, maler og kontrakter og annen informasjon.


 • Arbeidsliv
 • Dagpenger under permittering til ansatte i fiskeindustrien

  06.04.2020 | Høringsuttalelser   Arbeidsliv  
  LO Troms og Finnmark henvendte seg 2. april til arbeid- og sosial departementet angående midlertidige regler for dagpenger under permitteringer i...

  Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

  Justisminister Monica Mæland åpner opp for fiskeriene og fiskeindustrien kan hente arbeidstakere fra EØS-området. Sjømat Norge mener tiltaket...

  Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

  Regjeringen la søndag frem en nasjonal veileder for hvordan kommunene skal håndtere bestemmelser knyttet til koronautbruddet. Sjømat Norge håper...

  Egenerklæring for virksomheter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon

  25.03.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Medlemsbedrifter som trenger unntak fra karanteneplikten, eller tilbud om barnehage- og skoleplass for kritisk personell i virksomheten, kan finne...

  Oppholdstillatelse for sesongarbeidere

  22.03.2020 | Arbeidsliv  
  Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å få på plass endringer i utlendingsforskriften som følge av koronaviruset.

  Innspill om arbeidstidsbestemmelser

  Som følge av situasjonen med korona-virus har departementet ønsket innspill fra organisasjonene i forbindelse med vurdering om å gjøre endringer i...

  Spørsmål og svar om korona

  Les mer her for oppdatert informasjon knyttet til korona-viruset, samt kontaktinformasjon til din kontaktperson i Sjømat...

  NHOs HMS-dag

  28.01.2020 | Kalenderen   Arbeidsliv  
  Årets HMS-dag legger blant annet vekt på medlemsfordeler, med Arbinn.no som sentralt...

  Tariffkonferansen

  17.12.2019 | Kalenderen   Arbeidsliv  
  Du kan melde deg på allerede...