Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
926 85 886

Arbeidsliv

Vi yter støtte og service til medlemsbedriftene også når det gjelder arbeidsgiverspørsmål. På dette området er særlig lønn, tariff, juridisk bistand og HMS prioriterte områder.

ARBINN er vår arbeidsgiverservice-portal. Her får du tilgang til veiledere innen jus og HMS, maler og kontrakter og annen informasjon.


 • Arbeidsliv
 • Statsbudsjett 2024: – Vanskeligere

  Regjeringen fortsetter å utvikle Norge i retning av en større stat og en mindre privat sektor. Det gjør hverdagen enda vanskeligere for bedriftene...

  Regulering av satser i Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien

  12.05.2023 | Arbeidsliv  
  Vedlagt følger protokoll som viser justering av minstelønnssatser, overtidssatser, samt skifttillegg i forbindelse med årets...

  Helligdagsgodtgjørelse i Fiskeindustrioverenskomsten

  12.05.2023 | Arbeidsliv  
  Her er de nye satsene for helligdagsgodtgjørelse i Fiskeindustrioverenskomsten (B-ordningen) og trekkbeløpene ved forsømmelse av arbeid, jf. § 9-1...

  Mellomoppgjeret 2023

  25.04.2023 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Intense meklinger ble til fire dager med streik, før en så kom til enighet i årets mellomoppgjør. Her er mer rundt selve oppgjøret.

  Tariffkonferansen 2023

  12.04.2023 | Kalenderen   Arbeidsliv  
  Årets lønnsoppgjør nærmer seg. Sjømat Norge arrangerer tradisjonen tro egen tariffkonferanse.

  Hils på Hilde og Ole

  06.01.2023 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Mer arbeidsliv og mer teknologi. En næring i utvikling, gjør at Sjømat Norge styrker staben.

  Hilde Flåten navigerer maritim satsing

  Sjømat Norge vil fra nyttår satse ennå bredere inn mot det maritime. Da begynner Hilde Flåten i ny stilling som maritim fagsjef.

  Lokale forhandlinger

  17.06.2022 | Arbeidsliv  
  Årets lønnsoppgjør er vedtatt. Det betyr tid for lokale forhandlinger.

  Enige med Industri Energi

  27.05.2022 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Industri Energi og Sjømat Norge er enige om årets tariffoppgjør for fiskemel- og...

  Havbruksoverenskomsten: Enighet med Fellesforbundet

  12.05.2022 | Arbeidsliv  
  Etter tre dager med forhandlinger ble det onsdag kveld oppnådd enighet mellom Sjømat Norge og Fellesforbundet om revisjon av havbruksoverenskomsten.