Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
926 85 886

Vi yter støtte og service til medlemsbedriftene også når det gjelder arbeidsgiverspørsmål. På dette området er særlig lønn, tariff, juridisk bistand og HMS prioriterte områder.


Arbeidsliv

Kurs i arbeidsgiverspørsmål

07.12.2018 | Sjømat Norge  Kalenderen  Arbeidsliv  
Kurset er rettet mot medlemmer i Sjømat Norge og tar opp problemstillinger knyttet til bransjen.

Yrkesdykkerkonferansen 2018

Velkommen til YDK2018 - den nasjonale...

Nærmer seg 100 milliarder i verdiskaping

Den samlede verdiskapingen i norsk sjømatnæring nærmer seg 100 milliarder kroner. De 10 siste årene er ringvirkningene alene blitt doblet, og...

Bærekraft i den blå økonomien

Vi hadde ikke overlevd uten havet - det gir oss luft å puste i, mat på bordet og er en viktig transportåre. Det store spørsmålet om hvordan vi...

Gjør som Kåre, bli gründermedlem

31.05.2018 | Sjømat Norge  Rekruttering  Arbeidsliv  
Kåre Breivik har så stor på tang og tare at han har startet egen bedrift. For å lykkes ennå bedre, er han blitt Norges første NHO...

Lokale forhandlinger 2018:

09.05.2018 | Arbeidsliv  
Resultatet av det sentrale oppgjøret ble vedtatt av LO/YS den 27. april i år. Dette innebærer at de lokale forhandlingene kan starte.

Tariffoppgjøret vedtatt

30.04.2018 | Sjømat Norge  Arbeidsliv  
Tariffoppgjøret ble som kjent vedtatt den...

Oppretter tariffavtale for yrkesdykkere

Sjømat Norge og LO-foreningen Industri og Energi har inngått en intensjonsavtale om å etablere en overenkomst for dykkere og dykkeselskaper som...

Sjømat Norge signerer ny tariffavtale med Norsk Sjømannsforbund

I dag signerte Sjømat Norge tariffavtale for servicefartøy med Norsk...

Tariffoppgjøret 2018

09.04.2018 | Sjømat Norge  Arbeidsliv  
Meklingen i det samordnede tariffoppgjøret LO/NHO og YS/NHO endte med enighet søndag den 8. april, etter mekling 15 timer på...