Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
926 85 886

Arbeidsliv

Vi yter støtte og service til medlemsbedriftene også når det gjelder arbeidsgiverspørsmål. På dette området er særlig lønn, tariff, juridisk bistand og HMS prioriterte områder.

ARBINN er vår arbeidsgiverservice-portal. Her får du tilgang til veiledere innen jus og HMS, maler og kontrakter og annen informasjon.


 • Arbeidsliv
 • Hils på Hilde og Ole

  06.01.2023 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Mer arbeidsliv og mer teknologi. En næring i utvikling, gjør at Sjømat Norge styrker staben.

  Hilde Flåten navigerer maritim satsing

  Sjømat Norge vil fra nyttår satse ennå bredere inn mot det maritime. Da begynner Hilde Flåten i ny stilling som maritim fagsjef.

  Lokale forhandlinger

  17.06.2022 | Arbeidsliv  
  Årets lønnsoppgjør er vedtatt. Det betyr tid for lokale forhandlinger.

  Enige med Industri Energi

  27.05.2022 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Industri Energi og Sjømat Norge er enige om årets tariffoppgjør for fiskemel- og...

  Havbruksoverenskomsten: Enighet med Fellesforbundet

  12.05.2022 | Arbeidsliv  
  Etter tre dager med forhandlinger ble det onsdag kveld oppnådd enighet mellom Sjømat Norge og Fellesforbundet om revisjon av havbruksoverenskomsten.

  Oppdatert: Enige med NNN

  05.05.2022 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Sent torsdag kveld oppnådde Sjømat Norge enighet med NNN i årets forhandlinger om fiskeindustrioverenskomsten.

  Tariffoppgjøret 2022

  25.04.2022 | Arbeidsliv  
  Tillegg? Hvor mye? Frontfaget endte uten konflikt 1.april. Nå er tiden inne for videre forehandlinger for de ulike avtalene i sjømatsektoren. Her er...

  Viktig markering av kvinnedagen!

  09.03.2022 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
  Sjømat Norge var med da Fiskeri- og havministeren markerte kvinnedagen med møte om...

  Ergonomi for næringsmiddelindustrien

  26.11.2021 | Arbeidsliv  
  Sjømat Norge deltar i et IA bransjeprogram sammen med NHO Mat og Drikke og NNN. Dette bransjeprogrammet er en del av IA (Inkluderende arbeidsliv)...

  Smitten øker, Sjømat Norge følger situasjonen tett

  Koronasmitten i Norge og Europa er økende. Sjømat Norge er i tett dialog med myndighet for å sikre at eventuelle tiltak tilpasses behovene til...