Rune Dyrvik

Advokat og fagsjef arbeidsliv

Dyrvik har fagansvar på arbeidslivsområde. Dette innebærer juridisk rådgivning i arbeidsrettslige spørsmål, f.eks. spørsmål knyttet til ansettelser, arbeidstidsbestemmelser, permittering, folketrygdlov etc., samt rådgivning og videre advokatbistand i oppsigelsessaker. Dyrvik har tariffansvar for Sjømat Norges tariffavtaler med NNN, Fellesforbundet og Industri Energi og deltar i de sentrale forhandlingene mellom NHO og LO. Dyrvik har også ansvaret for HMS i Sjømat Norge og bistår bedriftene med rådgivning på dette område. 

Dyrvik er utdannet jurist fra universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Arbeidstilsynet og som advokat i Virke, før han begynte i Sjømat Norge i 2002. 

Epost: rdy@sjomatnorge.no

Mobil: 926 85 886

Kontorsted: Oslo