Trond Davidsen

Viseadministrerende direktør

I tillegg til oppgavene som vise adm. dir. har Davidsen et særlig ansvar for samferdselspolitikk, og er tett involvert i det internasjonalt rettede arbeidet for Sjømat Norge. Siden mai 2012 er Davidsen president i International Salmon Farmers Association (ISFA). Han har i tillegg verv som leder av Communications Committee i Federation of European Aquaculture Producers (FEAP). 

Davidsen er utdannet Cand.polit. med hovedfag i Statsvitenskap fra Uppsala universitet og Universitetet i Tromsø. Han har bakgrunn som forsker ved  ved Universitetet i Tromsø og lang erfaring fra ledende stillinger i en rekke sjømatorganisasjoner og foreninger. Davidsen har særlig erfaring fra arbeid med markedsadgang og handelspolitiske spørsmål.

Epost: tda  @sjomatnorge.no

Mobil: 901 80 702

Kontorsted: Oslo