Elisabeth Marie Sylte

Administrasjonskonsulent

Elisabeth Marie Sylte har administrative oppgaver som fakturering, postmottak, arkivsystem og IKT-støttefunksjon. Sylte har ansvar for medlemsoppfølging herunder oppdateringer, kontingentberegninger og utvikling av medlemsrutiner.

Sylte har ansvar for praktisk planlegging og gjennomføring av arrangementer, herunder generalforsamling, årsmøter i regionale havbrukslag og medlemsmøter.  Sylte oppdaterer og sender ut fôrstatistikk. Hun ble ansatt i oktober 2002. 

Epost: ems@sjomatnorge.no

Mobil: 909 20 806

Kontorsted: Trondheim