Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
918 20 072

Miljø og Helse

Sjømat Norge arbeider for at næringen driver miljømessig bærekraftig og har en troverdig miljøpolitikk. Vi arbeider også for å begrense miljøpåvirkninger fra omverdenen som kan redusere mulighetene for å produsere trygg sjømat.


 • Miljø og Helse
 • En seier for økt sjømatkonsum for barn og unge

  27.05.2021 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
  Departementet satser på økt sjømatkonsum hos barn og unge. Meget bra, mener Sjømat Norge.

  Webinar – Marine Fish and PEF

  27.04.2021 | Miljø og Helse   Kalenderen  
  On behalf of The Nordic Council, The Norwegian Seafood Federation invites you to a webinar on the development of Product Environmental Footprint...

  #MerAv – På lag med idretten – invitasjon til webinar

  Onsdag 24. mars kl. 10.00 – 12.00 2021 avholdes webinaret: #MerAv - På lag med idretten. Vi setter fokus på hvordan man gjennom idretten kan...

  Konkurransekraft for fremtidens havbruksnæring – ny havbruksstrategi

  Sjømat Norge har i dag sendt sitt innspill til regjeringens varslede havbruksstrategi. -Konkurransekraften må sikres gjennom å videreutvikle...

  Legemidler er fremdeles viktig i lusebehandling

  Målt i mengde virkestoff er bruken av samtlige legemidler vesentlig redusert de siste fem årene. Bruken av bademidler er redusert med omkring 90%...

  Framtidig forvaltning ILA

  Mattilsynet har bedt næringen om innspill til fremtidig forvaltning av ILA i Norge. Her er Sjømat Norges høringssvar...

  – Skreifiske i fare!

  Regjeringens nye innreiserestriksjoner skaper store utfordringer for det kommende vinterfiske i nord. – Sesongarbeidere er nødvendig for å holde...

  Positiv til klimaplan for blå bærekraft

  Flere av tiltakene rettes direkte mot sjømatnæringene. Sjømat Norge mener det er klokt at regjeringen er offensiv. Tiltak må iverksettes samtidig...

  EUs Taksonomi

  EU lanserte juli 2020 European Green Deal med et overordnet mål å gjøre Europa klimanøytralt i 2050. EUs Taksonomi er et ledd i dette arbeidet.

  Båtsfjordbruket møter nye leger – IA Bransjeprogram

  Når det kommer en ny lege til Båtsfjord, blir det omvisning på Båtsfjordbruket. Det gode samarbeidet og muligheten til å bruke egenmelding bidrar...