Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
918 20 072

Sjømat Norge arbeider for at næringen driver miljømessig bærekraftig og har en troverdig miljøpolitikk. Vi arbeider også for å begrense miljøpåvirkninger fra omverdenen som kan redusere mulighetene for å produsere trygg sjømat.


 • Miljø og Helse
 • #MerAv Seminar 6

  20.09.2019 | Miljø og Helse   Kalenderen  
  Torsdag 17. oktober er det klart for nytt #MerAv-seminar. Påmeldingsfrist er 10.

  Retningslinjer – Mottakskontroll fiskeråstoff

  20.09.2019 | Industri   Miljø og Helse  
  Våren 2018 ble enkelte partier av klippfisk til Brasil stoppet i veterinærkontrollen.

  Mindre matsvinn gir bedre klima

  12.09.2019 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
  Forebygging av matsvinn er for alvor satt på agendaen. FNs ferske klimarapport konkluderer med at redusert matsvinn er et av de viktigste tiltakene...

  Enklere rutiner for sjømateksport fra 21. mai

  06.05.2019 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
  Mattilsynet fjerner krav om rekvisisjoner og forenkler rutinene for utstedelse av de fleste helsesertifikater for sjømat fra 21. mai. Sjømat Norge...

  Hvilke miljøfotavtrykk bør være fra sjømat?

  24.04.2019 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
  EU ser nå nærmere på metoder for fastsettelse av fotavtrykk fra alle produkter inkludert mat. Et pilotprosjekt peker på flere utfordringer med å...

  Ny kunnskap om termisk avlusing

  29.03.2019 | Miljø og Helse  
  Mattilsynet mener de nå har ny kunnskap om bruk av varmtvannsbehandling i forbindelse med avlusing av laks. Tilsynet ber oppdrettere ta hensyn til...

  Kraftig kutt i bruk av legemidler mot lakselus

  Nedgangen i bruken av legemidler mot lakselus fortsatte i 2018, viser foreløpige tall. Flere av midlene er kuttet med 90 prosent de siste fire...

  Høringssvar til endring av PD-forskriften

  Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynet angående forslag til endringer i Forskrift 29.08.2017 nr. 1318 om tiltak for å forebygge,...

  Ber Mattilsynet se på egen rolleforståelse

  Sjømat Norge oppfordrer Mattilsynet til internt å se på egen rolleforståelse i forbindelse med risikoanalyser samt å se på i hvilke sammenhenger...

  Om offentlige innkjøp av matvarer, drikke og måltider

  Sjømat Norge har gitt høringssvar til Helsedirektoratets utkast til mal for bruk av ernæringskrav og kriterier ved innkjøp av matvarer, drikke og...