Hilde Flåten

Flåten har ansvar for oppfølgingen av Sjømat Norges medlemmer og arbeid innenfor maritim sektor. Dette innebærer blant annet forberedelse og gjennomføring av tarifforhandlinger med sjømannsorganisasjonene, juridisk rådgivning i maritime spørsmål herunder innenfor de deler av havbruket som kobles opp mot maritimt regelverk, og arbeid med regelverksutvikling og næringspolitikk. Flåten arbeider også med juridisk rådgivning i arbeidsrettslige spørsmål, f.eks. spørsmål knyttet til ansettelser, arbeidstidsbestemmelser, permittering, samt rådgivning og videre advokatbistand i oppsigelsessaker. Hun har videre ansvaret for oppfølging av HMS innenfor sjøfartsområdet og bistår bedriftene på dette området.

Flåten er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet som blant annet advokat i advokatfirma, fagdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet maritim avdeling, og som viseadministrerende direktør og advokat i Norsk Sjøoffisersforbund.

E-post: hilde.flaten@sjomatnorge.no

Mobil: 975 09 480

Kontorsted: Oslo