Kristin Alnes


Publisert 05.05.2021 av Øyvind André Haram

Fagsjef industri 

Alnes har oppgaver knyttet til handelspolitikk og markedsadgang, med særlig vekt på toll, kvoter og opphavsregler. Dette gjelder oppfølging av EØS-avtalen, EFTA og WTO. Videre Alnes et sekretariatsansvar for sektoren marine ingredienser og skalldyr. Det innebærer en tett oppfølging av bedriftene i disse sektorne, og ansvar for å koordinere Sjømat Norges sitt arbeid rettet mot disse.

Alnes har hovedfag i samfunnsøkonomi fra NHH, og har arbeidet i Fiskeridepartementet før ho i 1998 startet i Sjømat Norge.

Epost: kal@sjomatnorge.no

Mobil: 918 23 581

Kontorsted: Ålesund

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Webinar: Hvordan sikre sykdomskontroll i havbruk?

Webinar: Status om perlesnormaneter (Apolemia uvaria)

Minsteprisene ferdig forhandlet

Gode nyheter for handelen med EU

Sjømatnæringen er klimavinneren på Vestlandet

Denne vil løfte næringen

Tiltakspakke i møte med statsråden

Spørsmål og svar om fiskehelse og mattrygghet

Sertifikatet på plass igjen

Ungdomspolitikertur til Senja: – Vi må gi politikerne innblikk i næringen