Kristin Alnes


Publisert 05.05.2021 av Øyvind André Haram

Fagsjef industri 

Alnes har oppgaver knyttet til handelspolitikk og markedsadgang, med særlig vekt på toll, kvoter og opphavsregler. Dette gjelder oppfølging av EØS-avtalen, EFTA og WTO. Videre Alnes et sekretariatsansvar for sektoren marine ingredienser og skalldyr. Det innebærer en tett oppfølging av bedriftene i disse sektorne, og ansvar for å koordinere Sjømat Norges sitt arbeid rettet mot disse.

Alnes har hovedfag i samfunnsøkonomi fra NHH, og har arbeidet i Fiskeridepartementet før ho i 1998 startet i Sjømat Norge.

Epost: kal@sjomatnorge.no

Mobil: 918 23 581

Kontorsted: Ålesund

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse