Marit Bærøe

Bærøe er ansvarlig for det næringspolitiske og faglige arbeidet på havbruksområdet i nord. Sentrale arbeidsområder er sekretariatsfunksjon for havbrukslaget, oppfølging prosjekter tilknyttet havbrukssektoren og arbeid med næringspolitisk påtrykk for havbruksnæringen med oppfølging av myndigheter og politikere i nord for å sikre at havbruksnæringen har rammebetingelser de kan leve med og utvikle seg på. Bærøe jobber med alle problemstillinger knyttet til havbrukssektoren i nord, men har et særskilt ansvar for arealtilgang og kystsoneplanlegging, beredskap og samferdsel i landsdelen. 

Bærøe har studert akvakultur og kvalitetsledelse ved Høgskolen i Bodø, og har jobbet for havbrukslaget i nord siden 1999, den gang organisasjonen het Norske Fiskeoppdretteres Forening.

Epost: mba@sjomatnorge.no

Mobil: 905 41 042

Kontorsted: Tromsø