Karoline Skaar Amthor

Fagsjef Miljø og Helse

Sentrale arbeidsområder for Skaar Amthors avdeling er ulike regulatoriske problemstillinger på det veterinære området. I all hovedsak omhandler dette avklaring av handlingsrommet i eksisterende regelverk eller prosesser for endring av regelverk for både næringsmidler og dyrehelse. Skaar Amthor jobber med alle problemstillinger tilknyttet området dyrehelse og dyrevelferd, med et særskilt ansvar for dyrevelferd.

Skaar Amthor er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøyskole i Oslo og har en MSc i Entreprenørskap og Innovasjon fra Handelshøyskolen NMBU på Ås. Hun tiltrådte sin stilling i Sjømat Norge Juli 2020 og har tidligere jobbet med praktisk fiskehelse og velferd hos både laks og rensefisk, samt kommersiell utvikling av forskningsresultater innen fiskehelse.

Epost: ksa@sjomatnorge.no

Mobil: 970 80 998

Kontorsted: Oslo