Geir Ove Ystmark

Administrerende direktør

Ystmark er Sjømat Norges stemme utad og representerer næringen i kontakten med nasjonale og internasjonale myndigheter. Han jobber tett opp mot samarbeidende organisasjoner og deltar i forhandlingene ved tariffoppgjørene. Han representerer også Sjømat Norge i viktige prosesser internt i NHO.

Ystmark har cand. polit. i Samfunnsplanlegging fra Universitetet i Tromsø. Han studerte strukturendringer i havbruksnæringen. Han har jobbet i Fiskeridirektoratet og var ordfører i Bjarkøy kommune før han startet i Sjømat Norge. I Sjømat Norge har han hatt ulike posisjoner før han ble adm. dir. 

Epost: goy@sjomatnorge.no

Mobil: 481 27 155

Kontorsted: Oslo