Forhandlingsutvalg

Styret i Sjømat Norge har oppnevnt følgende forhandlingsutvalg for Tariffoppgjøret 2024:

Overenskomst for Fiskemel og Fiskefôrindustrien

Arne-Otto Olsen

Biomar AS

Judith Tørvi

Ewos AS

Petter Vikan

Pelagia AS

Egil Espolin Johnsen

Skretting AS

Havbruksoverenskomsten

Frode Lauritzen

SinkaBerg-Hansen AS

Kathleen O. Mathisen

Grieg Seafood AS

Roger Bekken

Salmar AS

Terje Bjermeland

Nordlaks AS

Anna Lorentzen

Mowi ASA

Line Ellingsen

Ellingsen Seafood AS

Fiskeindustrioverenskomsten

Endre Kristiansen

Lerøy Norway Seafood AS

Wenche Jobotn

Lerøy Midt AS

Bjørn Ronald Olsen

Storbukt Fiskeindustri AS

Siv Grure

Pelagia AS

Sjøfartsoverenskomstene med Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund (forhandlinger høsten 2024):

Terje Bjermeland

Nordlaks AS

Lill Terese Løfsnæs Nonbo

AQS AS