4. Forhandlingsutvalg

Styret i Sjømat Norge har oppnevnt følgende forhandlingsutvalg for Tariffoppgjøret 2024:


Overenskomst for Fiskemel og Fiskefôrindustrien:
Arne-Otto Olsen, Biomar AS
Judith Tørvi, Ewos AS
Petter Vikan, Pelagia AS
Egil Espolin Johnsen, Skretting AS

Havbruksoverenskomsten:
Frode Lauritzen, SinkaBerg-Hansen AS
Kathleen O. Mathisen, Grieg Seafood AS
Roger Bekken, Salmar AS
Terje Bjermeland, Nordlaks AS 
Anna Lorentzen, Mowi ASA
Line Ellingsen, Ellingsen Seafood AS 

Fiskeindustrioverenskomsten:
Endre Kristiansen, Lerøy Norway Seafood AS
Wenche Jobotn, Lerøy Midt AS
Bjørn Ronald Olsen, Storbukt Fiskeindustri AS
Siv Grure, Pelagia AS 

Sjøfartsoverenskomstene med Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund (forhandlinger høsten 2024):

Terje Bjermeland, Nordlaks AS 
Lill Terese Løfsnæs Nonbo, AQS AS