Martine Werring Westly

Martine Werring-Westly er en del av industriavdelingen hvor hun arbeider med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til fiskeindustrien og sjømathandel. I dette inngår blant annet ansvar for førstehåndsomsetning av villfisk og rammene for denne. 

Werring-Westly er utdannet jurist fra Universitet i Oslo og tiltrådte sin stilling i Sjømat Norge i februar 2022. Hun kom fra stillingen som seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet hvor hun i flere år har jobbet med fiskeindustri og handel i ulike avdelinger.

Epost: mww@sjomatnorge.no

Mobil: 917 97 340

Kontorsted: Oslo