Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
901 27 226

Industri

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri

  Minsteprisene ferdig forhandlet

  05.12.2023 | Industri  
  Sjømat Norge er enige med Norges Råfisklag om minstepriser for levering av fisk før vintersesongen starter. Her kan du se prisene.

  Sertifikatet på plass igjen

  15.11.2023 | Industri  
  Torsk og hyse innenfor 12 nautiske mil er igjen MSC-sertifisert. -En merkedag for fiskeriene, sier Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag. Det samme...

  – Hvorfor lytter de ikke?

  27.10.2023 | Sjømat Norge   Industri  
  Regjeringen lukker døren til endringer i 30 år gammel avgift.

  2024-kvote for nordøstarktisk sei fastsatt

  25.10.2023 | Industri  
  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt totalkvoten for fiske av nordøstarktisk sei til 223 123 tonn i 2024. Det fremkommer etter en melding...

  Høstens store industriseminar

  23.10.2023 | Industri   Kalenderen  
  Velkommen til høstens store industriseminar i regi av Sjømat Norge på Grand Hotel Oslo tirsdag 14. november 13:00 – 15:00. Verdens fremste...

  Norsk-russisk enighet

  21.10.2023 | Sjømat Norge   Industri  
  Den 53. sesjonen i den blandede fiskerikommisjonen ble lørdag...

  Ingen fisk, ingen bosetting

  13.10.2023 | Sjømat Norge   Industri  
  61 prosent sysselsatt i fiskeindustri! Ny rapport viser knallsterke tall for hvor viktig sjømat er for kommune-Norge.

  Statsbudsjett 2024: – Vanskeligere

  Regjeringen fortsetter å utvikle Norge i retning av en større stat og en mindre privat sektor. Det gjør hverdagen enda vanskeligere for bedriftene...

  Forskere anbefaler mer fisk

  Åtte land. 400 forskere. Sjelden har så mange vært så tydelige. – Nå må norske politikere legge til rette for at vi følger kostholdsrådene,...

  – Styrk internasjonalt perspektiv

  05.06.2023 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  - Vi må rette blikket på det som skjer i verden. Når det snakkes om totalberedskap bør vi også stille spørsmål. Hvilke forpliktelser har Norge?...