Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
901 27 226

Industri

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri

  – Nå må det handles!

  24.05.2022 | Høringsuttalelser   Industri  
  Fiskeripolitikken må gis et industrielt innhold, mener Sjømat Norge i sitt høringssvar til Tveiteråsutvalget.

  Ber om møte med Økokrim

  02.02.2022 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Økokrims uttalelse til NRK Brennpunkt gjør at Sjømat Norge ønsker en gjennomgang. - De stempler en hel næring som kjeltringer, det er...

  Vinterfiske 2022

  15.12.2021 | Industri   Kalenderen  
  Årets vinterfiske står snart for tur. Hvilke konsekvenser har pandemien for årets fiske?...

  Grønn sjømat med regjeringen

  15.12.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Kan sjømatnæringen redusere sine klimautslipp? Tre departement møtte opp da Sjømat Norge og Norges Fiskarlaget diskuterte klimatiltak.

  Viktig seier for fiskeindustrien i Høyesterett

  10.12.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  I Thrmisa-saken slo Høyesterett fast at Sildelaget ikke har anledning til å regulere fisket ut fra prishensyn. En viktig seier, påpeker Sjømat...

  Lavt matsvinn i sjømatsektoren

  09.12.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Sjømatnæringen nådde målet om å redusere matsvinnet med 15 prosent fra 2018 til 2020. Men det i husholdningene den store jobben må...

  Seier til industrien i Høyesterett

  24.11.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Pelagia og Sjømat Norge vant rettsaken mot staten om grunnlaget til å stanse fiske og...

  Smitten øker, Sjømat Norge følger situasjonen tett

  Koronasmitten i Norge og Europa er økende. Sjømat Norge er i tett dialog med myndighet for å sikre at eventuelle tiltak tilpasses behovene til...

  Mindre bearbeiding og færre grønne investeringer

  15.11.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  - Økte skatteøkninger betyr å dra i håndbrekket, sier Geir Ove Ystmark om SVs budsjettforslag. - Vi frykter reduksjon i bearbeiding og svekket...

  – Så lyset da jeg begynte med sjømat

  26.10.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Da Martine Werring-Westly ble ansatt i Fiskeri--og kystdepartementet forstod hun med det samme at sjømat var riktig hylle. Nå blir hun Sjømat...