Sverre Johansen
Direktør industri og handel
980 51 507

Industri

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri

  Sjømat Norge søker fagsjef for Industri og Handel

  01.09.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Sjømat Norge representerer verdensledende produsenter av sjømat. Vi har ledig stilling som fagsjef i avdeling for industri og...

  Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

  24.08.2021 | Industri   Arbeidsliv  
  Sjømat Norge har i lang tid etterlyst etablering av A-krim senter i den nordligste delen av landet, og at A-krimsentrene må få økte ressurser.

  Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding

  10.06.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Fiskeri- og sjømatministeren har opprettet et utvalg som skal gi råd om hvordan vi kan få flere helårlige arbeidsplasser og mer bearbeiding av...

  Sjømat Norge stiller seg bak opprop for fiskerihavnene

  26.05.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Sammen med NFKK, Norske Havner, Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag har Sjømat Norge signert et opprop for økt satsing på fiskeri- og...

  Sjømat Norge anker dommen i saken mot Sildelaget

  25.05.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Bergen Tingrett legger i sin dom til i grunn at hensynet til fiskeindustrien er underordnet. Derfor anker Sjømat Norge saken til lagmannsretten.

  EØS økte temperaturen i statsministerduellen

  20.05.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Jonas Gahr Støre var i den store statsministerduellen tydelig på at han vil være en garantist for EØS-avtalen. Erna Solberg på sin side mener en...

  Revidert nasjonalbudsjett

  At Narvikterminalen igangsettes, er svært godt nytt for sjømattransporten. Dette er en av nyhetene i revidert nasjonalbudsjett som kom i dag.

  Utsatt frist for utprøving av kvantumskontroll i fangstsertifikater

  11.05.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Etter henvendelse fra Sjømat Norge har nå Nærings- og fiskeridepartementet besluttet å utsette fristen for utprøving av kvantumskontroll i...

  – Kvantumskontroll ikke veien å gå

  22.04.2021 | Sjømat Norge   Industri  
  Innføring av kvantumskontroll i fangstsertifikatene reiser en rekke prinsipielle og praktiske spørsmål, og det er avgjørende med et tett samarbeid...

  Nasjonal transportplan, viktig for sjømaten

  19.03.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag for Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2033. Sjømat Norge er særlig opptatt av tiltak som styrker...