Sverre Johansen
Direktør industri og handel
980 51 507

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri

  Ny mateksportforskrift

  Den nye mateksportforskriften gjør det enklere for både produsent og eksportør å få oversikt over reglene for eksport av sjømat til land utenfor...

  Nytt helsesertifikat

  07.07.2020 | Industri  
  Skal du eksportere fiskemel til dyrefôr på særskilte vilkår, såkalte ikke-konforme varer? Myndighetene har laget et nytt helsesertifikat.

  Blå sektor er en nøkkel for grønn omstilling

  - Sjømatnæringen er en viktig bidragsyter for å skape nye arbeidsplasser og aktivitet i næringslivet når vi nå skal dra oss ut av nedturen som...

  Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

  12.05.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Regjeringen sier nei til grunnrenteskatt på havbruk og foreslår en produksjonsavgift i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. - Et viktig steg...

  Pelagisk Arena 2020 utsatt til 2021

  29.04.2020 | Industri  
  Pelagisk Arena 2020 utsettes til september 2021.

  Ja til flere hvalfangstbåter

  16.04.2020 | Høringsuttalelser   Industri  
  Sjømat Norge mener det vil være gunstig for hvalfangstnæringen om det gis muligheter for at flere båter kan delta i hvalfangsten.

  Behov for tilstedeværelse og tilsyn

  Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge og Surofi skriver i en høringsuttalelse at det i korona-situasjonen er behov for fysiske...

  Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

  Justisminister Monica Mæland åpner opp for fiskeriene og fiskeindustrien kan hente arbeidstakere fra EØS-området. Sjømat Norge mener tiltaket...

  Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

  Mandag 30. mars sende Sjømat Norge eit brev til nærings- og fiskeridepartementet der vi gjer greie for viktigheita av godt fungerande...

  Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

  Regjeringen la søndag frem en nasjonal veileder for hvordan kommunene skal håndtere bestemmelser knyttet til koronautbruddet. Sjømat Norge håper...