Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
901 27 226

Industri og handel

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri og handel

  Økt viktighet, økt oppmerksomhet

  Vi må tåle kritisk tålelys og løse våre utfordringer, sa Gunnar Haagensen da han åpnet Sjømat Norges årskonferanse.

  En mer ydmyk sjømatnæring

  – Vi har hatt enormt behov for å diskutere utfordringene våre, sier Sjømat Norge sjef Geir Ove Ystmark.

  Ny NTP – blandet drops

  Hvilke transportløsninger er viktig for sjømatnæringen? Her er vår kommentar til regjeringens nye nasjonale transportplan for 2025 - 2036.

  India viktig for sjømaten

  En handelsavtale med India er gode nyheter for sjømatnæringen. Sjømat Norge er svært glade for at Regjeringen/EFTA har fått i havn denne avtalen,...

  – Fiskeindustrien er avgjørende for å sikre Norges fiskeripolitiske mål 

  Næringskomiteen arrangerte mandag 29. januar høring om regjeringens kvotemelding Folk, fisk og...

  Hva vil regjeringen med fiskeindustrien?

  - Fiskeripolitikk handler ikke bare om båtene og hva de fisker, men også om hva vi får ut av fisken sier Stine Akselsen i Sjømat Norge etter...

  Minsteprisene ferdig forhandlet

  05.12.2023 | Industri og handel  
  Sjømat Norge er enige med Norges Råfisklag om minstepriser for levering av fisk før vintersesongen starter. Her kan du se prisene.

  Sertifikatet på plass igjen

  15.11.2023 | Industri og handel  
  Torsk og hyse innenfor 12 nautiske mil er igjen MSC-sertifisert. -En merkedag for fiskeriene, sier Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag. Det samme...

  – Hvorfor lytter de ikke?

  Regjeringen lukker døren til endringer i 30 år gammel avgift.

  2024-kvote for nordøstarktisk sei fastsatt

  25.10.2023 | Industri og handel  
  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt totalkvoten for fiske av nordøstarktisk sei til 223 123 tonn i 2024. Det fremkommer etter en melding...