Sverre Johansen
Direktør industri og handel
980 51 507

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri

  Behov for tilstedeværelse og tilsyn

  Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge og Surofi skriver i en høringsuttalelse at det i korona-situasjonen er behov for fysiske...

  Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

  Justisminister Monica Mæland åpner opp for fiskeriene og fiskeindustrien kan hente arbeidstakere fra EØS-området. Sjømat Norge mener tiltaket...

  Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

  Mandag 30. mars sende Sjømat Norge eit brev til nærings- og fiskeridepartementet der vi gjer greie for viktigheita av godt fungerande...

  Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

  Regjeringen la søndag frem en nasjonal veileder for hvordan kommunene skal håndtere bestemmelser knyttet til koronautbruddet. Sjømat Norge håper...

  Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

  27.03.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  - Vi har i dag, sammen med våre fremste tillitsvalgte på havbrukssiden, drøftet spørsmålet om lettelser i forbudet mot eksport av såkalt...

  Klargjørende rundskriv om karantenebestemmelser ved passering av grensen til Norge

  25.03.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Flere bedrifter har stilt spørsmål om hvordan karantenebestemmelsene fungerer når de får inn ansatte eller spesialister fra utlandet. I dette...

  Koronaplakater: Anbefalinger ved mottakelse og avsendelse av gods

  Her er plakater din bedrift kan bruke for å informere om smitteverntiltak under import og eksport.

  Tiltak grunnet utfordringer i fiskemarkedene

  19.03.2020 | Sjømat Norge   Industri  
  Norges Råfisklag og fiskeindustriens organisasjoner Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Fiskekjøpernes Forening holder en tett dialog om...

  Kina åpner for import av norsk fiskemel, fiskeolje og krillprodukter

  19.03.2020 | Sjømat Norge   Industri  
  Kinesiske myndigheter har etter flere års utestengelse åpnet opp for import av norske fiskemel-produkter.

  Smittevernutstyr hos sjømatprodusenter

  Behovet for smittevernutstyr er nå stort i helsevesenet og mange bedrifter har bidratt med viktig utstyr. Dersom din bedrift har utstyr å avse...