Sverre Johansen
Direktør industri og handel
980 51 507

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


 • Industri
 • Meir torsk i nord

  17.10.2019 | Sjømat Norge   Industri  
  Russland og Noreg er samde om neste års kvoter i Barentshavet. Både torsk og hyse skal det fiskast meir av.

  Viktig seier til Pelagia AS i Themis-saken

  05.10.2019 | Industri   Fiskemel  
  Oslo tingrett avsa fredag den 4. oktober dom i den såkalte Themis-saken mellom Pelagia og Staten ved Nærings - og...

  Må selv velge hvordan råstoff losses

  25.09.2019 | Industri   Fiskemel  
  Nye losseregler fra Norges Sildesalgslag skaper utfordringer for landindustrien.

  Retningslinjer – Mottakskontroll fiskeråstoff

  20.09.2019 | Industri   Miljø og Helse  
  Våren 2018 ble enkelte partier av klippfisk til Brasil stoppet i veterinærkontrollen.

  Trenger ikke flere i krabbefisket

  Å gi flere muligheten til å fiske kongekrabbe, vil utvanne hele forvaltningsprinsippet i Øst-Finnmark skriver Sjømat Norge i departements nye...

  Hvitfisk 2019

  28.08.2019 | Industri   Kalenderen  
  To intense dager, med debatt, konferanse, medlemsmøter og faglige oppdateringer. Hvitfisknæringen samles i Tromsø.

  Pelagisk Arena 2019, Ålesund

  27.08.2019 | Industri   Fiskemel   Kalenderen  
  Har du ringnotbåt? Selger du sild, makrell eller tobis? Kjøper du havets sølv? Er du interessert i fisk som svømmer i stim? Ålesund 5. september...

  Verdiskapningen fra sjømatnæringen i sterk vekst

  19.08.2019 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  I løpet av de siste ti årene har verdiskapningen fra sjømatnæringen mer enn doblet seg. Siden 2015 har det vært en økning i verdiskapingen på...

  ALGE 2019

  09.08.2019 | Maring   Industri   Kalenderen  
  Potensiale er større en nokon gong, no arrangerer Sjømat Norge konferanse om tematikken.

  Mer fisk og flere i arbeid selv med CO2 avgift

  08.08.2019 | Høringsuttalelser   Industri  
  Sjømat Norge sier ja til CO2 avgift for fiskeflåten, men bare dersom en kompensasjonsordning ivaretar fiskeri- og distriktspolitiske...