Industri og handel

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.

Stine Akselsen

Direktør Industri og handel

sak@sjomatnorge.no901 27 226

Foto: Thor Nielsen