Sverre Johansen
Direktør industri
980 51 507

Den tradisjonelle fiskeindustrien og ny industri basert på marine råstoffer står for en vesentlig del av norsk sjømatnæring. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår i Norge og god adgang til eksportmarkedene.


Industri

Vil skape 50.000 nye arbeidsplasser i sjømatnæringen

07.01.2019 | Industri  
Norsk sjømatnæring kan dobles innen 2030 gjennom et tett samspill mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. LO, en rekke fagforbund og...

800.000 til å øke digital kompetanse

30.11.2018 | Industri  
Prosjektet Matindustrien 4.0 har i samarbeid med Fagskolen i Østfold fått bevilget 800.000 kroner fra myndighetene til å lage en egen...

Ber Stortinget om bedre havbruksforvaltning

20.11.2018 | Havbruk  Industri  
På høringen om regionreformen på Stortingets tirsdag ba Sjømat Norge om at havbruksforvaltningen blir forenklet og forbedret. Et viktig hensyn er...

Inviterer til dialogmøte

12.11.2018 | Havbruk  Industri  
Flere steder langs kysten melder rekefiskerne om urovekkende dårlige fangster og reker i dårlig forfatning. Sjømat Norge har tatt initiativ til et...

Tiltak mot ulovlig omsetning av kongekrabbe

30.10.2018 | Høringsuttalelser  Industri  
Sjømat Norge har lenge vært bekymret for at dagens gode forvaltningsregime for kongekrabbe blir undergravd av et omfattende ulovlig fiske.

Nye kvotar i Barentshavet

18.10.2018 | Industri  
Norge og Russland blei torsdag morgon samde om ein ny avtale for forvalting av bestandane i Barentshavet. Som forventa blir det ein viss nedgang i...

Medlemsmøte, fiskeindustri Tromsø

01.10.2018 | Sjømat Norge  Industri  Kalenderen  
Vi varmer opp til torskefiskkonferansen med eget medlemsmøte ettermiddagen før. Husk å ta turen til Nordens Paris og bli oppdatert på hva som...

Konferanse om kystflåtens framtid

11.09.2018 | Industri  Kalenderen  
Kystflåten har en unik posisjon i norsk fiskerinæring og historie. Men hvilken rolle skal den spille i framtiden? Det er bakteppet for konferansen...

– Flere arbeidsplasser og større verdiskaping er bedre enn særskatt

22.08.2018 | Sjømat Norge  Industri  
Fiskeindustrien i Norge er avgjørende for å øke verdiene fra de norske fiskeressursene, men tilgangen på råstoff er en kritisk faktor.

Nærmer seg 100 milliarder i verdiskaping

Den samlede verdiskapingen i norsk sjømatnæring nærmer seg 100 milliarder kroner. De 10 siste årene er ringvirkningene alene blitt doblet, og...