Jon Arne Grøttum

Direktør Havbruk

Grøttum er ansvarlig for det næringspolitiske arbeidet på havbruksområdet i Sjømat Norge. Sentrale arbeidsområder er knyttet til reguleringsregimene og tilgangen til areal i havbruksnæringen på land, kystnært og i havet. Som ansvarlig for havbruksområdet har Grøttum sekretariatsansvaret for Bransjegruppe havbruk, og skal ha oversikt over de saker som berører verdikjeden fra produksjon av fiskefôr og smolt til fisken er fremme i markedene.

Grøttum har doktorgrad i biologi ved NTNU og har arbeidet som forsker ved Sintef, NTNU, Hydro Seafood før han i 1998 startet i Sjømat Norge.

Epost: jag@sjomatnorge.no

Mobil: 920 41 804

Kontorsted: Trondheim