Kristin Langeland

Kristin har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har diplom fra University of Edinburgh i Politics, Business og Economic History. Hun tok over jobben som kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge i 2019. Under studiene var hun intern i Civita og gikk til DNB Eiendom som jurist etter fullført mastergrad. Hun har siden jobbet med næringspolitisk og kommunikasjonsrådgivning i NHO Service og Handel og i Advokatfirmaet Wiersholm.

I Sjømat Norge leder hun kommunikasjonsavdelingen og har ansvar for strategi og implementering av organisasjonens kommunikasjonsmål. Kristin brenner for sjømatnæringen og mener den er vår viktigste fremtidsnæring.

Epost: kril@sjomatnorge.no

Mobil: 926 31 836

Kontorsted Oslo