Karin Gammelsæter

Administrasjonsrådgiver 

Gammelsæter har administrative oppgaver herunder økonomi, personal og tilrettelegging datasystemer. Hun har ansvar for medlemsrutiner og medlemsoppfølging herunder sikring av kontingentberegning. 

Gammelsæter forbereder saksdokumenter til styremøter og har koordineringsansvar for generalforsamlingen/ årsarrangementet.  Hun har kommunikasjonsoppgaver som publisering på hjemmesider og utsendelse medlemsinformasjon.  Gammelsæter har også ansvaret for drift av Sjømat Norges Fordelskontor.  Hun ble ansatt i 2002. 

Epost: kga@sjomatnorge.no

Mobil: 906 67 515

Kontorsted: Oslo