Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.

 


 • Havbruk
 • Skatteregimet for havbruk må avklares nå! Brev til Stortinget

  29.05.2020 | Havbruk   Høringsuttalelser  
  I et felles innspill til Stortingets Finanskomite og Næringskomite tar Fellesforbundet, NNN, Sjømat Norge og Norsk Industri til orde for at...

  Blå sektor er en nøkkel for grønn omstilling

  - Sjømatnæringen er en viktig bidragsyter for å skape nye arbeidsplasser og aktivitet i næringslivet når vi nå skal dra oss ut av nedturen som...

  Skadelige alger (HAB) – Overvåkning og Varsling (Presentasjon)

  19.05.2020 | Havbruk   Miljø og Helse  
  Vedlagt ligger presentasjonen fra Lars Johan Naustvoll (Havforskningsinstituttet) som ble bruk under nasjonalt...

  Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

  12.05.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Regjeringen sier nei til grunnrenteskatt på havbruk og foreslår en produksjonsavgift i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. - Et viktig steg...

  Sjømat Norge vil etablere system for bedre fiskehelse

  05.05.2020 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Preventive tiltak vil alltid slå brannslukking. Derfor har Sjømat Norge tatt initiativ til å sikre bedre områdesamarbeid mellom havbruksselskapene...

  Behov for tilstedeværelse og tilsyn

  Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge og Surofi skriver i en høringsuttalelse at det i korona-situasjonen er behov for fysiske...

  Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

  Justisminister Monica Mæland åpner opp for fiskeriene og fiskeindustrien kan hente arbeidstakere fra EØS-området. Sjømat Norge mener tiltaket...

  Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

  Regjeringen la søndag frem en nasjonal veileder for hvordan kommunene skal håndtere bestemmelser knyttet til koronautbruddet. Sjømat Norge håper...

  Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

  27.03.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  - Vi har i dag, sammen med våre fremste tillitsvalgte på havbrukssiden, drøftet spørsmålet om lettelser i forbudet mot eksport av såkalt...

  Klargjørende rundskriv om karantenebestemmelser ved passering av grensen til Norge

  25.03.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Flere bedrifter har stilt spørsmål om hvordan karantenebestemmelsene fungerer når de får inn ansatte eller spesialister fra utlandet. I dette...