Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.

 


 • Havbruk
 • Mengden legemidler brukt mot lakselus ikke vesentlig endret i 2019

  19.02.2020 | Havbruk  
  De siste fem årene er mengden virkestoff mer enn halvert for samtlige legemidler. For de fleste legemidlene er bruken redusert med cirka 90 prosent...

  – Vi vil skape flere skattebetalere

  Sjømat Norge støtter mindretallet i høringssvaret om havbruksskatt.

  – To røde soner, er to for mye

  - Flere grønne soner vil skape mer vekst og inntekter, men vi må få de to røde over på rett farge, sier havbruksdirektør Jon Arne Grøttum i...

  Vest i aust, Oslo

  20.12.2019 | Havbruk Vest   Kalenderen  
  Vest i øst er møteplassen i Oslo for næringslivet på Vestlandet. Her møtes bedrifter, organisasjoner, lokale og sentrale politikere til debatt og...

  God effekt av utfisking av rømt oppdrettslaks

  20.12.2019 | Havbruk  
  Stadig flere elver blir overvåket via det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Resultatene viser at tre av fire elver har under fire...

  Tar grep for å bedre algeberedskapen

  09.12.2019 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Bedre algeovervåking og utvidede beredskapsplaner er de direkte forbedringene som myndighetene, oppdrettselskapene og Sjømat Norge har kommet frem...

  Årssamling Havbruk Vest

  20.11.2019 | Havbruk Vest   Kalenderen  
  Havbruk Vest holder sin årssamling på Solstrand Hotell på Os, fredag den 7. februar 2020 fra kl 09.00.

  Medlemsmøte Havbruk Nord

  08.11.2019 | Havbruk Nord   Kalenderen  
  Stedet er som alltid Svolvær, og møtet arrangeres på Thon Hotell...

  Our Ocean: Målrettede tiltak fra sjømatselskapene

  25.10.2019 | Havbruk  
  Fra scenen under Our Ocean ga direktør i FNs matvareprogram FAO, Manuel Barange sjømatnæringen full støtte på at vi må produsere mer mat fra...

  Oppretter felles forum mot rømming

  15.10.2019 | Havbruk  
  Kystrederiene, Sjømatbedriftene, Norsk Industri og Sjømat Norge har sammen gått til enighet om seks felles tiltak mot rømming. Blant tiltakene er...