Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.

 


 • Havbruk
 • Mattilsynet og personopplysninger

  Sjømat Norge ble i mai kjent med at enkelte inspektører tilknyttet Mattilsynet nektet å fylle ut skjema som medlemsbedrifter hadde for å hindre...

  Digitalt medlemsmøte Havbruk nord

  10.09.2020 | Havbruk Nord   Kalenderen  
  Sjømat Norge Havbruk nord avholder digitalt...

  Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

  09.09.2020 | Havbruk Nord   Kalenderen  
  Sjømat Norge havbruk nord arrangerer digitalt...

  Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

  09.09.2020 | Havbruk Nord   Kalenderen  
  Sjømat Norge Havbruk nord avholder digitalt...

  Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske

  Sjømat Norge mener at det faglige grunnlaget for så betydelige endringer i reguleringer av laksefisk er svakt. Vi mener derfor at det er et behov...

  God folkeopplysning

  31.08.2020 | Sjømat Norge   Havbruk  
  NRKs Folkeopplysningen tar tak i en del myter hvordan laksen produseres. Sjømat Norge ønsker diskusjonen velkommen.

  Sjømaten blir digital

  20.08.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Enklere innsamling. Bedre bruk. Løsningen heter OPS sjømat. Et nytt offentlig og privat samarbeid som skal samle inn data på en ny måte og øke...

  Årssamling i Sjømat Norge havbruk nord – Dato uavklart!

  18.08.2020 | Havbruk Nord   Kalenderen  
  Årssamlingen avholdes enten fysisk i Tromsø, eller...

  Prioritert testing av ansatte i sjømatnæringa

  Sjømatnæringen har en samfunnskritisk oppgave. Nå er det viktig at kommunene tilrettelegger for corona- testing av ansatte i næringen for å...

  Lite matsvinn i sjømatproduksjonen

  For 2019 er matsvinnet i sjømatindustrien beregnet til å være 3% pr. tonn produsert mat. Det tilsvarer 30 157 tonn sjømatsvinn. Det går frem av...