Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Havbruk

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.

 


 • Havbruk
 • Dramatisk dag for havbruksnæringen og kystbefolkningen

  - Senterpartiet og Arbeiderpartiet bidrar direkte til å slukke lysene langs kysten, sier adm.dir i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark om den nye...

  Medlemsmøte havbruk nord, Svolvær

  Medlemsmøtet arrangeres i tradisjonens tro i Svolvær. Stedet er Thon Hotel Svolvær. Møtet vil vare fra lunsj til lunsj. Invitasjon,...

  Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?

  21.09.2022 | Havbruk   Sjømat Norge  
  Som Fagsjef havbruksteknologi vil du ha et ansvar for oppfølging av våre medlemmer innen fagområdet teknologi og service, og de selskapene som...

  Sterke krefter sammen om Biomarint forum  

  20.09.2022 | Havbruk   Sjømat Norge   Industri  
  Hente ut mer av mulighetene, flere arbeidsplasser, videreutvikle grønn industri og skaffe verden mer bærekraftig mat. Hils på Biomarint Forum.

  Medlemsmøte Havbruk Vest

  20.09.2022 | Havbruk Vest   Kalenderen  
  Havbruk Vest gjennomfører medlemsmøte i Bergen 10.-11. november. Tradisjonen tro blir det et «lunsj til lunsj»-møte med middag på...

  Samla inn 1,4 tonn marint avfall i løpet av få timar

  Under Rein Hardangerfjord vart Sjømat Norge, saman med andre sjømatorganisasjonar, satt i land i ei lita vik som aldri før hadde vore rydda.

  Dialogmøte mellom havbruksnæringen og forvaltningen i Troms og Finnmark

  29.08.2022 | Havbruk Nord   Kalenderen  
  Hold av datoen 8. februar 2023. Da blir det dialogmøte mellom havbruksnæring og forvaltning i Troms og Finnmark. Tentativt: Kl. 10 – 16...

  Medlemsmøte Havbruk Midt

  18.08.2022 | Havbruk Midt   Kalenderen  
  Havbruk Midt gjennomfører medlemsmøte i Trondheim den 17.november fra kl 0900-1130 på Britannia i sammenheng med Teknologi og servicekonferansen.

  Færre laks rømmer

  Statistikk og oversikter viser en klart nedadgående trend i antall rømte laks over de siste 15 årene. Trenden gjenspeiles i elvene, hvor...

  Årssamling Havbruk Nord

  20.05.2022 | Havbruk Nord   Kalenderen  
  Invitasjon, påmeldingslenke og program sendes senere. Hold av datoene! Kontaktperson Kine Karlsen, tlf...