Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.


 • Havbruk
 • Mindre rømt fisk i elvene

  23.04.2019 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Gjennom målrettede tiltak fra OURO er innslaget av rømt oppdrettslaks redusert i 41 laksevassdrag over hele landet.

  Medlemsmøte i nord, Svolvær

  10.04.2019 | Havbruk   Havbruk Nord   Kalenderen  
  Hold av dato for årets triveligste havbrukssamling i nord, nemlig det tradisjonsrike medlemsmøtet i Sjømat Norge havbruk nord, i...

  Trygg og sikker havbrukspolitikk

  10.04.2019 | Sjømat Norge   Havbruk  
  -Regjeringspartienes nei til tidsbegrensinger gir oss forutsigbarhet. Skal næringen gjennomføre et blått taktskifte må vi ha et langsiktig...

  Viktige nei til grunnrenteskatt

  15.03.2019 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Høyres nei til grunnrenteskatt på sjømatnæringen er et tydelig signal for å legge til rette for økt sjømatsatsing. – Politikerne ser at...

  Ber om utsatt nedtrekk i «røde» områder

  22.02.2019 | Havbruk   Høringsuttalelser  
  I et grundig høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementets forslag til hjemmel for å kutte lakseproduksjonen i "røde" produksjonsområder, ber...

  Kraftig kutt i bruk av legemidler mot lakselus

  Nedgangen i bruken av legemidler mot lakselus fortsatte i 2018, viser foreløpige tall. Flere av midlene er kuttet med 90 prosent de siste fire...

  Kurs i rømmingssikring landanlegg, Bergen

  Sjømat Norges kurs i rømmingssikring er svært populære. Denne gang er målgruppen ansatte på landanlegg.

  Flere trygge sjømattrailere på veiene

  Sjømatnæringen tar nå ytterligere grep for å trygge forholdene på veiene. Nå utvides prosjektet "Trygg Trailer" til å gjelde hele...

  Årssamling Havbruk Vest

  22.01.2019 | Havbruk   Havbruk Vest   Kalenderen  
  Møtet ble avholdt på Solstrand Hotell og...

  Svaret er ikke særskatter i havbruk

  18.01.2019 | Havbruk  
  Når næringslivet i distriktet må betale skatter som konsulent- og IT-selskapene i Oslo slipper, truer det skattesystemets...