Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.


Havbruk

Svaret er ikke særskatter i havbruk

18.01.2019 | Havbruk  
Når næringslivet i distriktet må betale skatter som konsulent- og IT-selskapene i Oslo slipper, truer det skattesystemets...

Denne gjengen leder havbruk i nord

10.01.2019 | Havbruk  Havbruk Nord  
Sjømat Norges årssamling i nord gjenvalgte arbeidsutvalget for sist periode. Maria, Tor-Anders, Odd, Snorre og Roy skal lede havbrukere i nord også...

Høringssvar til endring av PD-forskriften

Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynet angående forslag til endringer i Forskrift 29.08.2017 nr. 1318 om tiltak for å forebygge,...

Etterlyser veileder til forskrift om landbaserte akvakulturanlegg

21.12.2018 | Havbruk  Høringsuttalelser  
I et høringssvar til Fiskieridirektoratet etterlyser Sjømat Norge en nødvendig veileder knyttet til forskriften om krav til teknisk standard for...

Kunstig intelligens skal løse oppdrettslaksens utfordringer

07.12.2018 | Sjømat Norge  Havbruk  Havbruk Vest  
- Stordata kan bekjempe problemene med lakselusen, sier Sondre Eide, daglig leder i Eide Fjordbruk. Oppdrettsbedriften han leder er Norges...

Ber Stortinget om bedre havbruksforvaltning

20.11.2018 | Havbruk  Industri  
På høringen om regionreformen på Stortingets tirsdag ba Sjømat Norge om at havbruksforvaltningen blir forenklet og forbedret. Et viktig hensyn er...

Sjømat Norge tar utviklingen i rekebestandene på alvor

Sjømat Norge, som organiserer både rekeindustrien og havbruksnæringen, ser alvorlig på meldingene om dårlige rekefangster. Organisasjonen ber...

Inviterer til dialogmøte

12.11.2018 | Havbruk  Industri  
Flere steder langs kysten melder rekefiskerne om urovekkende dårlige fangster og reker i dårlig forfatning. Sjømat Norge har tatt initiativ til et...

Sjå Oslolaksen

06.11.2018 | Sjømat Norge  Havbruk  Rekruttering  
Eit steinkast frå Aker Brygge, rett under Noregs dyraste leilegheit. No visast havbruk fram midt i Oslo sentrum.

IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen

01.10.2018 | Havbruk  Miljø og Helse  
Basert på laboratorieforsøkene alene kan det ikke konkluderes med at rekene i naturen blir eksponert for skadelige konsentrasjoner av...