Havbruk

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.

Jon Arne Grøttum

Direktør havbruk

jag@sjomatnorge.no920 41 804

Foto: Thor Nielsen