Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Havbruk

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.

 


 • Havbruk
 • Årsmøte havbruk midt

  14.01.2021 | Havbruk Midt   Kalenderen  
  Alle medlemmer i Midt-Norge innkalles til digitalt årsmøte.

  Positiv til klimaplan for blå bærekraft

  Flere av tiltakene rettes direkte mot sjømatnæringene. Sjømat Norge mener det er klokt at regjeringen er offensiv. Tiltak må iverksettes samtidig...

  Lager helseveileder for å holde ansatte friske

  40 prosent av sykefraværet i næringsmiddelindustrien skyldes muskel- og skjelettplager. Christian Eidsvåg og Henning Røe er med og lager...

  25.000 måltider pr minutt

  06.01.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Sjømateksporten i 2020 endte ikke uventet under 2019. Tallene fra Sjømatrådet viser at Norge eksporter 37.millioner måltid hver dag!...

  Nettmøte – Spørsmål til høringen av NS 9415?

  21.12.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Kalenderen  
  Vi inviterer våre medlemsbedrifter til å komme med spørsmål og kommentarer til representanter fra vår ressursgruppe og andre medlemsbedrifter som...

  Høringssvar – avgift på produksjon av fisk

  Skattedirektoratet har sendt forslag om endring av særavgiftsforskriften, skatteforvaltningsforskriften og skattebetalingsforskriften på høring.

  Webinar om sikker jobbanalyse (SJA) for å unngå rømming av fisk

  21.12.2020 | Havbruk   Kalenderen  
  Sjømat Norge arrangerer webinar med tema SJA den 21. januar kl 10-12. Hovedhensikten med seminaret er peke på betydningen av SJA som verktøy for å...

  EUs Taksonomi

  EU lanserte juli 2020 European Green Deal med et overordnet mål å gjøre Europa klimanøytralt i 2050. EUs Taksonomi er et ledd i dette arbeidet.

  – Forventer kontinuerlig ferjedrift

  16.12.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Boreals seilingsnekt skaper store utfordringer for sjømaten. – Vi forventer at ferjene går kontinuerlig når driften er oppe igjen, sier...

  Sjømat Norge søker regionsjef

  19.11.2020 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Sjømat Norge søker en engasjert og kunnskapsrik regionsjef for region Trøndelag - Møre og Romsdal, ved vårt kontor i Trondheim.