Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Havbruk

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.

 


 • Havbruk
 • Årssamling Havbruk Nord

  20.05.2022 | Havbruk Nord   Kalenderen  
  Invitasjon, påmeldingslenke og program sendes senere. Hold av datoene! Kontaktperson Kine Karlsen, tlf...

  Medlemsmøte Havbruk Nord

  Medlemsmøtet arrangeres tradisjonen tro i samarbeid med NCE Aquaculture. Stedet er Bodø, invitasjon med påmelding og program sendes senere.

  Årsmøte Havbruk Midt

  Dato for årsmøte 2023 i Havbruk Midt er klar. Hold av datoene! Program og påmeldingslenke kommer...

  Kine Mari Karlsen ny regionsjef

  Blir ny regionsjef for havbruk...

  Medlemsmøte Havbruk Midt

  Medlemsmøtet vil blant annet ha fokus på sporingsløsning, fiskehelserapporten og fiskevelferd. Se fullt program og påmeldingslenke i menyen til...

  Årssamling midt

  24.02.2022 | Havbruk Midt   Kalenderen  
  Vi har gleden av å invitere til årssamling i midt, sammen med NCE Aquatech Cluster. To dager på Britannia i Trondheim. Sjekk...

  Fortsatt behov for effektive legemidler mot lakselus

  Trenden fortsetter. Målt i mengde virkestoff er bruken av samtlige legemidler mot lakselus mer enn halvert de siste årene.

  Ber om møte med Økokrim

  02.02.2022 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Økokrims uttalelse til NRK Brennpunkt gjør at Sjømat Norge ønsker en gjennomgang. - De stempler en hel næring som kjeltringer, det er...

  Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

  20.12.2021 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Sjømat Norge har nå to ledige stillinger som regionsjef i avdeling...

  Grønn sjømat med regjeringen

  15.12.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
  Kan sjømatnæringen redusere sine klimautslipp? Tre departement møtte opp da Sjømat Norge og Norges Fiskarlaget diskuterte klimatiltak.