Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
920 41 804

Havbruk

Sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. Vi arbeider for å sikre riktige rammevilkår for sjømatproduksjonen i Norge, og for god adgang til eksportmarkedene.

 


 • Havbruk
 • Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

  01.12.2022 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Næringen vil bidra. Men staten må ta seg tid til å finne riktig skattemodell. Derfor foreslår Sjømat Norge en overgangsordning for...

  Regjeringen kompenserer

  25.11.2022 | Havbruk  
  Kollapsen i salget av laksetillatelser blir nå kompensert av regjeringen.

  1384 permisjonsvarler

  14.11.2022 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Forslaget om grunnrenteskatt i havbruk gjør at en rekke videreforedlingsanlegg for laks nå har sendt...

  35 mrd på vent

  04.11.2022 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Grunnrenteforslaget får enorme konsekvenser langs kysten. Så langt er investeringer for 35 milliarder satt på vent og flere hundre permitterte.

  Krever ny verdifastsetting av oppdrettstillatelser

  31.10.2022 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Sjømat Norge og Sjømatbedriftene har i fellesskap henvendt seg til finansdepartementet og Skattedirektoratet hvor de krever ny verdifastsetting av...

  – AS Norge tapte fire tusen millioner

  Dagens lakseauksjon har vært et giganttap for samfunnet.– Hadde auksjonen vært utsatt, kunne både stat, fylke og kommuner fått langt mer, mener...

  Uansvarlig å avholde havbruksauksjon nå!

  07.10.2022 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Sjømat Norge og Sjømatbedriftene har i et felles brev bedt fiskeri- og havministeren om å utsette den bebudede auksjonering av vekst i...

  Dramatisk dag for havbruksnæringen og kystbefolkningen

  - Senterpartiet og Arbeiderpartiet bidrar direkte til å slukke lysene langs kysten, sier adm.dir i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark om den nye...

  Medlemsmøte havbruk nord, Svolvær

  Medlemsmøtet arrangeres i tradisjonens tro i Svolvær. Stedet er Thon Hotel Svolvær. Møtet vil vare fra lunsj til lunsj. Invitasjon,...

  Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?

  21.09.2022 | Sjømat Norge   Havbruk  
  Som Fagsjef havbruksteknologi vil du ha et ansvar for oppfølging av våre medlemmer innen fagområdet teknologi og service, og de selskapene som...