Kine Mari Karlsen
Regionsjef havbruk Nord
472 60 878

Havbruk Nord

Havbruk Nord omfatter Sjømat Norges medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Nordland, Troms og Finnmark. Havbruk Nord er ett av tre regionale havbrukslag i Sjømat Norge. De andre er Havbruk Midt og Havbruk Vest.


 • Havbruk
 • Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

  Investeringer i havbruksnæringen til en verdi på 30,8 milliarder kroner er fremdeles ikke er startet opp igjen etter lakseskatten ble introdusert...

  Nye dødlighetstall i laksenæringen  

  Årets risikorapport for norsk fiskeoppdrett viser fortsatt høge dødlighetstall. - Vi er enige at tallene er for høge, sier adm.dir i Sjømat...

  Store forbedringer innen bruk av termisk avlusning

  I 2024 er det dokumentert at termisk behandling mot lakselus er mer skånsom for fisken enn...

  Ny rekord i Tromsø

  Aldri før har Sjømat Norge hatt så mange deltakere på en konferanse.

  Havbruksnæringen blodpumpa langs kysten

  Verdiskapingen fra havbruksnæringen har mer enn doblet seg i løpet av de siste ti årene. Hvert årsverk i matfiskoppdrett gir 4,6 millioner i...

  Manetangrep skaper sterk bekymring

  Perlesnormaneter utgjør en trussel for oppdrettsfisk langs kysten. Nå uttrykker Sjømat Norge bekymring etter at manetangrepet tiltar i...

  Høringssvar NOU 2023 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

  Sjømat Norges høringssvar i NOU Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping kan leses i sin helhet...

  Slik skal vi jobbe med smitterisiko

  Her kan du lese den ferske rapporten om biosikkerhet i havbruksnæringen.

  Fraråder tidsbegrensning på akvakulturtillatelser 

  En tidsbegrensning for akvakulturtillatelser vil, slik det har blitt tatt til orde for, skape unødvendig usikkerhet i...

  Tiltakspakke i møte med statsråden

  Den siste tidens enkelthendelser krever handling. Da må vi som organisasjon ta...