Lars Haneborg

Fagsjef Miljø og helse

Haneborgs ansvarsområder er knyttet til fiskehelse, import og eksport samt oppgaver innen hygiene. 

Haneborg er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole og kommer fra Mattilsynet hvor han siden 2006 arbeidet med dyrehelse, fiskehelse og beredskap. Han hadde rollene som fagrådgiver innen dyrehelse og fiskehelse/fiskevelferd som sine hovedoppgaver i Mattilsynet før han i 2020 startet i Sjømat Norge. 

Epost: lha@sjomatnorge.no

Mobil: 920 83 688

Kontorsted: Oslo