Randi Grøntvedt
Regionsjef havbruk Midt
920 85 785

Havbruk Midt

Havbruk Midt omfatter Sjømat Norges medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Møre og Romsdal og Trøndelag. Havbruk Midt er ett av tre regionale havbrukslag i Sjømat Norge. De andre er Havbruk Nord og Havbruk Vest.


 • Havbruk
 • Vår satsing på fiskehelse fortsetter med uforminsket styrke

  Implementering av biosikkerhetsarbeidet og videreutvikling av mer skånsomme behandlingsmetoder utgjør krafttak i havbruksnæringen for å bedre...

  Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

  I møte med statssekretær Even Tronstad har Sjømat Norge tatt til orde for at det haster å få på plass en...

  Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

  Investeringer i havbruksnæringen til en verdi på 30,8 milliarder kroner er fremdeles ikke er startet opp igjen etter lakseskatten ble introdusert...

  Digitalt årsmøte Havbruk Midt

  08.02.2024 | Havbruk Midt   Kalenderen  
  Det avholdes digitalt årsmøte hvor det skal stemmes over valgkomiteens innstilling til nytt arbeidsutvalg, og ny valgkomite skal velges. Frist for...

  Nye dødlighetstall i laksenæringen  

  Årets risikorapport for norsk fiskeoppdrett viser fortsatt høge dødlighetstall. - Vi er enige at tallene er for høge, sier adm.dir i Sjømat...

  Store forbedringer innen bruk av termisk avlusning

  I 2024 er det dokumentert at termisk behandling mot lakselus er mer skånsom for fisken enn...

  Havbruksnæringen blodpumpa langs kysten

  Verdiskapingen fra havbruksnæringen har mer enn doblet seg i løpet av de siste ti årene. Hvert årsverk i matfiskoppdrett gir 4,6 millioner i...

  Manetangrep skaper sterk bekymring

  Perlesnormaneter utgjør en trussel for oppdrettsfisk langs kysten. Nå uttrykker Sjømat Norge bekymring etter at manetangrepet tiltar i...

  Høringssvar NOU 2023 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

  Sjømat Norges høringssvar i NOU Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping kan leses i sin helhet...

  Slik skal vi jobbe med smitterisiko

  Her kan du lese den ferske rapporten om biosikkerhet i havbruksnæringen.