Knut A. Hjelt
Regionsjef havbruk Midt
915 12 890

Havbruk Midt omfatter Sjømat Norges medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Møre og Romsdal og Trøndelag. Havbruk Midt er ett av tre regionale havbrukslag i Sjømat Norge. De andre er Havbruk Nord og Havbruk Vest.


Havbruk

Hvordan bør 2,9 milliarder disponeres?

Sjømat Norge mener regjeringen må se nærmere på hvordan pengene fra lakseauksjon skal deles ut. – Med 2,9 milliarder til stat, fylke og...

Skal fiske ut fra 63 elver

Gjennom sammenslutningen OURO setter havbruksnæringen i gang tiltak for å redusere andelen av rømt laks fra 63 elver i 2018. ...

17.5 milliarder måltid. 132,600 arbeidsplasser

Verdens lakseproduksjon øker både i omfang og antall arbeidsplasser viser ny...

Dette er Sjømat 2030

Norge som nasjon må skape 300.000 nye arbeidsplasser innen 2030 og doble eksporten fram mot 2040. Sjømat er en av landets største eksportnæringer,...

Årssamling, Sjømat Norge havbruk midt

17.11.2017 | Havbruk Midt  Kalenderen  
Som i fjor arrangerte havbrukere i midt årssamling i...

Vellykket studentdag

02.09.2016 | Sjømat Norge  Havbruk  Industri  Havbruk Midt  
Journaliststudenter fra Høgskulen i Volda ble denne uken gitt en smak av sjømatnæringen gjennom et heldags innsyn i hvordan de ulike delene av...

Ti-årig satsning på teknologi

27.04.2016 | Sjømat Norge  Havbruk  Havbruk Midt  
Med Midt-Norge som base, skal det nå satses knallhardt på utvikling av flere teknologiske løsninger for norsk...

Gir 410.000 kroner til drivtelling i Orkla og Gaula

Samarbeidsorganet Elvene rundt Trondheimsfjorden får 410.000 kroner fra Havbruksnæringens miljøfond for drivtelling og uttak av rømt fisk fra...

Alvorlig lusesituasjon i Midt-Norge

21.09.2015 | Havbruk  Havbruk Midt  
Det er i høst oppstått en ekstra vanskelig lusesituasjon for flere lakseprodusenter i Midt-Norge. – Dette krever tiltak, og selskapene samarbeider...

Fortsatt lite oppdrettslaks i elvene i Midt-Norge

De aller fleste (88 prosent) av de undersøkte lakseelvene i Midt-Norge har så lavt innslag av rømt fisk at det ifølge forskernes vurderinger...