Havbruk Midt

Havbruk Midt omfatter Sjømat Norges medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Møre og Romsdal og Trøndelag. Havbruk Midt er ett av tre regionale havbrukslag i Sjømat Norge. De andre er Havbruk Nord og Havbruk Vest.

Randi Grøntvedt

Regionsjef havbruk Midt

rng@sjomatnorge.no920 85 785

Krister Hoaas og Jon Arne Grøttum i fabrikken der Egget bygges.
Havbruksanlegg i Norge. Foto: Norges Sjømatråd