Knut A. Hjelt
Regionsjef havbruk Midt
915 12 890

Havbruk Midt omfatter Sjømat Norges medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Møre og Romsdal og Trøndelag. Havbruk Midt er ett av tre regionale havbrukslag i Sjømat Norge. De andre er Havbruk Nord og Havbruk Vest.


Havbruk

Et blått taktskifte

Norge som nasjon må skape 300.000 nye arbeidsplasser innen 2030 og doble eksporten fram mot 2040. Sjømat er en av landets største eksportnæringer,...

Årssamling, Sjømat Norge havbruk midt

17.11.2017 | Havbruk Midt  Kalenderen  
Som i fjor arrangerer havbrukere i midt årssamling i...

Vellykket studentdag

02.09.2016 | Sjømat Norge  Havbruk  Industri  Havbruk Midt  
Journaliststudenter fra Høgskulen i Volda ble denne uken gitt en smak av sjømatnæringen gjennom et heldags innsyn i hvordan de ulike delene av...

Ti-årig satsning på teknologi

27.04.2016 | Sjømat Norge  Havbruk  Havbruk Midt  
Med Midt-Norge som base, skal det nå satses knallhardt på utvikling av flere teknologiske løsninger for norsk...

Årssamling Sjømat Norge Havbruk Midt

23.10.2015 | Havbruk Midt  Kalenderen  
Havbrukslagets årssamling arrangeres i samarbeid med...

Gir 410.000 kroner til drivtelling i Orkla og Gaula

Samarbeidsorganet Elvene rundt Trondheimsfjorden får 410.000 kroner fra Havbruksnæringens miljøfond for drivtelling og uttak av rømt fisk fra...

Alvorlig lusesituasjon i Midt-Norge

21.09.2015 | Havbruk  Havbruk Midt  
Det er i høst oppstått en ekstra vanskelig lusesituasjon for flere lakseprodusenter i Midt-Norge. – Dette krever tiltak, og selskapene samarbeider...

Fortsatt lite oppdrettslaks i elvene i Midt-Norge

De aller fleste (88 prosent) av de undersøkte lakseelvene i Midt-Norge har så lavt innslag av rømt fisk at det ifølge forskernes vurderinger...

Vil gi 300 millioner mer til kommunene

Sjømat Norge mener at alle pengene som lakseselskapene betaler for nye tillatelser bør gå direkte til kommunene som stiller arealer til havbruk.

Rømmingssikringskurs, Trondheim

09.02.2015 | Havbruk Midt  Kalenderen  
FHL avholder rømmingssikringskurs for både matfisk- og settefiskprodusenter i Trondheim 11.