Krister Hoaas

Krister Hoaas er utdannet historiker med statsvitenskap, og har arbeidet 15 år som journalist i TV2 og Bergens Tidende, samt fem år som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd med blant annet ansvar for marine næringer. Hoaas kom til Sjømat Norge etter knappe fem år som samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group, hvor hovedansvaret for eksternkommunikasjon og mediehåndtering/pressekontakt var sentrale oppgaver. 

Les også: Krister Hoaas blir ny regionsjef i Sjømat Norge

Mobil: 93 09 40 52

E-post: krister.hoaas@sjomatnorge.no

Kontorsted: Bergen