Ole Fretheim

Ole har ansvar for oppfølging av medlemmer innen fagområdet teknologi og service. I tillegg vil han jobbe med området havbruk til havs, dvs. produksjon av laks i områder mye mer eksponert enn de vanlige anleggene.

Ole er utdannet Fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø. Han har jobbet med salg og dokumentasjon av ingredienser til fiskefôr i Biotec Pharmacon, startet akvakultur satsningen i Philips med nye lys løsninger til oppdrettsnæringen og vært med i oppstartfasen hos Bluegrove(CageEye) med etablering av ny teknologi (hydroakustikk) til fôring og adferdsmåling for matfiskproduksjon.

Epost: ole.fretheim@sjomatnorge.no

Mobil: 907 46 701

Kontorsted: Oslo