Lone Flyvholm

Fagsjef miljø og helse

Flyvholm arbeider med de ulike regulatoriske problemstillingene på det veterinære området, enten det er avklaring om handlingsrommet i eksisterende regelverk eller prosesser for endring av regelverk. Dette både for næringsmidler og dyrehelse, herunder animalske biprodukter og ny mat. Hun har sekretariatsansvaret for sektorgruppen MiljøVet. Sektorgruppen representerer fiskehelseselskap og miljøkonsulenter. 

Flyvholm er utdannet veterinær og startet i Sjømat Norge i 2018. Har tidligere arbeidet i Mattilsynet og Nortura samt som privatpraktiserende veterinær. 

Epost: lone.flyvholm@sjomatnorge.no

Mobil: 986 62 017

Kontorsted: Oslo