1. Styret

Generalforsamlingen i Sjømat Norge velger styret som er organisasjonens besluttende organ mellom generalforsamlingene. Styret består av ti medlemmer.

Se også: Oversikt og kontaktinformasjon til øvrige tillitsvalgte på denne siden.

 

Styret i Sjømat Norge

Inger-Marie Sperre
Brødrene Sperre AS
styrets leder
Mobil: 924 03 932
 
Arne E. Karlsen
Gunnar Klo AS
styrets 1. nestleder
Mobil: 901 60 635
 
Odd Strøm
Lax Expo AS
styrets 2. nestleder
Mobil: 901 07 508
 
Geir Molvik
Cermaq Group AS
Mobil: 901 25 101
 

Egil Magne Haugstad
Pelagia AS
Mobil: 901 66 147
 
Kristine Hartmann
Aker Biomarine Antarctic AS
Mobil: 916 30 117
 

Trude Olafsen
AKVA group ASA
Mobil: 91 55 74 00
 
Stig Nilsen
Lerøy Seafood Group ASA
Mobil: 913 95 839
 
Tone Rasmussen
Sea-Eco AS
Mobil:
 

Inge Berg
Nordlaks AS
Mobil: 977 73 738
 

 

Vararepresentanter

Harald Sperre
Nils Sperre AS
(for Inger-Marie Sperre)
Mobil: 908 34 203
 

Geir Robin Hoddevik
Global Fish AS
(for Arne E. Karlsen)
Mobil: 901 20 900
 

Øyvind Blom
Blom Fiskeoppdrett AS
(for Odd Lorentz Strøm)
Mobil: 91381067
 
Vibecke Bondø
SalmoNor AS
(for Geir Molvik)
Mobil: 951 29 558
 
Siv Østervold
Hordafôr AS
(for Egil Magne Haugstad)
Mobil: 480 41 076
 

Fredrik Witte
Cargill AS
(for Kristine Hartmann)
Mobil: 970 167 69
 

Ove Løfsnæs
AQS AS
(for Trude Olafsen)
Mobil: 909 81 291
 

Henrik Hareide
STIM AS
(for Stig Nilsen)
Mobil: 97147978
 

Rita Karlsen
Brødrene Karlsen AS
(for Inge Berg)
Mobil: 917 46 316