1. Styret

Generalforsamlingen i Sjømat Norge velger styret som er organisasjonens besluttende organ mellom generalforsamlingene. Styret består av ti medlemmer.

Last ned pressefoto av styret.

Se også: Oversikt og kontaktinformasjon til øvrige tillitsvalgte på denne siden.

 

Styret i Sjømat Norge

Inger-Marie Sperre
Brødrene Sperre AS
styrets leder
Mobil: 924 03 932
 
Arne E. Karlsen
Gunnar Klo AS
styrets 1. nestleder
Mobil: 901 60 635
 
Elin Tveit Sveen
Marø Havbruk AS
styrets 2. nestleder
Mobil: 975 38 886
 
Geir Molvik
Cermaq Group AS
Mobil: 901 25 101
 
Egil Magne Haugstad
Pelagia AS
Mobil: 901 66 147
 
Trude Olafsen
AKVA group ASA
Mobil: 91 55 74 00
 
Stig Nilsen
Lerøy Seafood Group ASA
Mobil: 913 95 839
 
Erlend Sødal
Skretting AS
Mobil: 902 09 556
 

Inge Berg
Nordlaks AS
Mobil: 977 73 738
 

 

 

Vararepresentanter

Harald Sperre
Nils Sperre AS
(for Inger-Marie Sperre)
Mobil: 908 34 203
 

Geir Robin Hoddevik
Global Fish AS
(for Arne E. Karlsen)
Mobil: 901 20 900
 

Øyvind Blom
Blom Fiskeoppdrett AS
(for Elin Tveit Sveen)
Mobil: 91381067
 
Eva Kristoffersen
Egil Kristoffersen & Sønner AS
(for Geir Molvik)
Mobil: 992 79 311
 
Siv Østervold
Hordafôr AS
(for Egil Magne Haugstad)
Mobil: 480 41 076
 

Kristine Hartmann
Aker Biomarine Antarctic AS
(for Merethe Holte)
Mobil: 916 30 117
 

Odd Strøm
Nova Sea AS
(for Trude Olafsen)
Mobil: 901 07 508
 
Henrik Hareide
Sølvtrans Rederi AS
(for Stig Nilsen)
Mobil: 97147978
 
Fredrik Witte
Cargill AS
(for Erlend Sødal)
Mobil: 970 167 69
 

Rita Karlsen
Brødrene Karlsen AS
(for Inge Berg)
Mobil: 917 46 316