1. Styret

Paul Birger Torgnes
Torghatten Aqua AS
styrets leder
Mobil: 916 38 811
 
Inger-Marie Sperre
Brødrene Sperre AS
styrets 1. nestleder
Mobil: 924 03 932
 
Tor Anders Elvegård
Nordlaks Oppdrett AS
styrets 2. nestleder
Mobil: 977 73 728
 
Line Ellingsen
Ellingsen Seafood AS
Mobil: 909 18 488
 

Guri Lerøy Riple
Marine Construction AS
Mobil: 934 34 454
 
Kristine Hartmann
Salmar Aker Ocean AS
Mobil: 916 30 117
 

Øyvind Oaland
Mowi ASA
Mobil: 957 00 152
 
Stig Nilsen
Lerøy Seafood Group ASA
Mobil: 913 95 839
 
Rita Karlsen
Brødrene Karlsen AS
Mobil: 917 46 316
 

Gunnar Haagensen
Jangaard Export AS
Mobil: 909 55 521
 

Vararepresentanter

Marianne Bendiksen
Northern Lights Salmon AS
(for Paul Birger Torgnes)
Mobil: 907 32 845
 

Terje Kjølsøy
Aalesundfisk AS
(for Inger-Marie Sperre)
Mobil: 992 53 048
 

Nina Møgster
Lerøy Vest AS
(for Tor Anders Elvegård)
Mobil: 480 57 322
 
Sigvald Rist
Insula AS
(for Line Ellingsen)
Mobil:
 
Henrik Hareide
STIM AS
(for Guri Riple)
Mobil: 971 47 978
 

Ole Olsen
Sufi AS
(for Kristine Hartmann)
Mobil:
 

Ove Løfsnæs
AQS AS
(for Øyvind Oaland)
Mobil: 900 98 786
 

Vibecke Bondø
SalmoNor AS
(for Stig Nilsen)
Mobil: 951 29 558
 
Tone Rasmussen
Sea Eco AS
(for Rita Karlsen)
Mobil: 913 30 130
 

Svein Ruud
Norway King Crab AS
(for Gunnar Haagensen)
Mobil: 905 93 104