Om oss

Administrasjonen

På denne siden finner du oversikt over telefon og adresser til ledelsen og ansatte i administrasjonen i Sjømat Norge.

Tlf. 99 11 00 00

Geir Ove Ystmark

Administrerende direktør

goy@sjomatnorge.no481 27 155

Trond Davidsen

Viseadm. direktør

tda@sjomatnorge.no90 18 07 02

Henrik Stenwig

Direktør miljø og helse

hst@sjomatnorge.no918 20 072

Jon Arne Grøttum

Direktør havbruk

jag@sjomatnorge.no920 41 804

Stine Akselsen

Fagsjef næringspolitikk

sak@sjomatnorge.no901 27 226

Kristin Langeland

Direktør kommunikasjon og næringspolitikk

kril@sjomatnorge.no926 31 836

Øyvind André Haram

Kommunikasjonssjef

oah@sjomatnorge.no908 81 591

Henrik Wiedswang Horjen

Kommunikasjonssjef

henrik.horjen@sjomatnorge.no982 65 219

Rune Dyrvik

Fagsjef arbeidsliv/advokat

rdy@sjomatnorge.no926 85 886

Hilde Flåten

Fagsjef maritim og arbeidsliv/Advokat

hilde.flaten@sjomatnorge.no975 09 480

Krister Hoaas

Regionsjef havbruk vest

krister.hoaas@sjomatnorge.no930 94 052

Kine Mari Karlsen

Regionsjef havbruk Nord

kmk@sjomatnorge.no472 60 878

Marit Bærøe

Fagsjef miljø og helse

mba@sjomatnorge.no905 41 042

Randi Grøntvedt

Regionsjef havbruk Midt

rng@sjomatnorge.no920 85 785

Ole Fretheim

Fagsjef Havbruksteknologi

ole.fretheim@sjomatnorge.no907 46 701

Kristin Alnes

Fagsjef industri og handel

kal@sjomatnorge.no918 23 581

Kyrre Dale

Fagsjef industri og handel

kda@sjomatnorge.no913 76 551

Martine Werring-Westly

Fagsjef industri og handel

mww@sjomatnorge.no917 97 340

Lone Flyvholm

Fagsjef miljø og helse

lfl@sjomatnorge.no986 62 017

Trude H. Nordli

Fagsjef miljø og helse

thn@sjomatnorge.no975 37 319

Lars Haneborg

Fagsjef miljø og helse

lha@sjomatnorge.no920 83 688

Karoline Skaar Amthor

Fagsjef Miljø & Helse

ksa@sjomatnorge.no97080998

Karin Gammelsæter

Administrasjonsrådgiver

kga@sjomatnorge.no906 67 515

Elisabeth Marie Sylte

Administrasjonskonsulent

ems@sjomatnorge.no909 20 806

Mats William Snåre

Fagsjef Industriell Økologi

mws@sjomatnorge.no926 39 985