3. Administrasjonen

På denne siden finner du oversikt over telefon og adresser til ledelsen og ansatte i administrasjonen i Sjømat Norge.

telefon99 11 00 00

Se også:

Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Kontorsted: Oslo
 
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02
Kontorsted: Oslo
 

Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072
Kontorsted: Oslo
 

Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804
Kontorsted: Trondheim
 
Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
Mobil: 901 27 226
Kontorsted: Tromsø
 

Kristin Langeland
Direktør kommunikasjon og næringspolitikk
Mobil: 926 31 836
Kontorsted Oslo
 
Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef
Mobil: 908 81 591
Kontorsted: Trondheim
 

Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219
Kontorsted: Bergen
 
Peder Weidemann Egseth
fagsjef Skatt, avgift og næringspolitikk
Mobil: 922 41 857
Kontorsted: Oslo
 

Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886
Kontorsted: Oslo
 
Hilde Flåten
Fagsjef maritim og arbeidsliv/Advokat
Mobil: 975 09 480
Kontorsted: Oslo
 
Krister Hoaas
Regionsjef havbruk vest
Mobil: 930 94 052
Kontorsted: Bergen
 

Kine Mari Karlsen
Regionsjef havbruk Nord
Mobil: 472 60 878
Kontorsted: Tromsø
 
Marit Bærøe
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 905 41 042
Kontorsted: Oslo
 
Randi Grøntvedt
Regionsjef havbruk Midt
Mobil: 920 85 785
Kontorsted: Trondheim
 

Ole Fretheim
Fagsjef Havbruksteknologi
Mobil: 907 46 701
Kontorsted: Oslo
 
Kristin Alnes
Fagsjef industri og handel
Mobil: 918 23 581
Kontorsted: Ålesund
 

Kyrre Dale
Fagsjef industri og handel
Mobil: 913 76 551
Kontorsted: Ålesund
 
Martine Werring-Westly
Fagsjef industri og handel
Mobil: 917 97 340
Kontorsted: Oslo
 
Lone Flyvholm
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 986 62 017
Kontorsted: Oslo
 
Trude H. Nordli
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 975 37 319
Kontorsted: Bergen
 

Lars Haneborg
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 920 83 688
Kontorsted Oslo
 
Karoline Skaar Amthor
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 970 80 998
Kontorsted Oslo
 
Karin Gammelsæter
Administrasjonsrådgiver
Mobil: 906 67 515
Kontorsted: Oslo
 

Elisabeth Marie Sylte
Administrasjonskonsulent
Mobil: 909 20 806
Kontorsted: Trondheim