Hans-Inge Algrøy
Regionsjef havbruk Vest
977 01 406

Havbruk Vest omfatter Sjømat Norges medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder. Havbruk Vest er ett av tre regionale havbrukslag i Sjømat Norge. De andre er Havbruk Nord og Havbruk Midt.


Havbruk

Slår et slag for ørreten

01.08.2018 | Havbruk  Havbruk Vest  Kalenderen  
Hva må til for å øke verdiskapingen fra norsk ørretproduksjon? Det er temaet når næringen, forskere og fiskeriministeren samles til en nasjonal...

Hvordan bør 2,9 milliarder disponeres?

Sjømat Norge mener regjeringen må se nærmere på hvordan pengene fra lakseauksjon skal deles ut. – Med 2,9 milliarder til stat, fylke og...

Skal fiske ut fra 63 elver

Gjennom sammenslutningen OURO setter havbruksnæringen i gang tiltak for å redusere andelen av rømt laks fra 63 elver i 2018. ...

17.5 milliarder måltid. 132,600 arbeidsplasser

Verdens lakseproduksjon øker både i omfang og antall arbeidsplasser viser ny...

Et blått taktskifte

Norge som nasjon må skape 300.000 nye arbeidsplasser innen 2030 og doble eksporten fram mot 2040. Sjømat er en av landets største eksportnæringer,...

Årssamling, Sjømat Norge havbruk vest

Årssamlingen for havbrukere på Vestlandet avholdes som vanlig i forbindelse med Solstrandmøtet. Program og påmelding kommer senere.

Medlemsmøte Havbruk vest

04.09.2017 | Havbruk  Havbruk Vest  Kalenderen  
Tradisjonen tro, havbrukere samles i Bergen når høsten har satt inn. Aktuell informasjon fra både eksterne og interne foredragsholdere vil være...

Kurs i rømmingssikring for settefisk i Bergen

28.09.2016 | Havbruk Vest  Kalenderen  
Sjømat Norge inviterer landanlegg (settefisk, stamfisk) til kurs i rømmingssikring i Bergen 10.

Ønsker flere arbeidsplasser

19.05.2016 | Sjømat Norge  Havbruk  Havbruk Vest  
Sunn mat og flere jobber. FRP-politikere hadde budskapet klart etter en dag med Sjømat Norge på sjøen.

Årssamling Havbruk Vest

16.11.2015 | Havbruk Vest  Kalenderen  
Årssamlingen avholdes på Solstrand Hotell og Bad.