Krister Hoaas
Regionsjef havbruk vest
930 94 052

Havbruk Vest

Havbruk Vest omfatter Sjømat Norges medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder. Havbruk Vest er ett av tre regionale havbrukslag i Sjømat Norge. De andre er Havbruk Nord og Havbruk Midt.


 • Havbruk
 • Sjømatnæringen er klimavinneren på Vestlandet

  Kun 5 av de 50 største selskapene på Vestlandet kutter klimautslipp i tråd med Parisavtalens 1,5°-mål. Alle fem selskapene representerer...

  Tiltakspakke i møte med statsråden

  Den siste tidens enkelthendelser krever handling. Da må vi som organisasjon ta...

  Vi tar forbrukeruro på alvor

  Havbruksnæringen i Norge driver et kontinuerlig arbeid for trygg mat og god fiskehelse. Mediesaker om negative enkelthendelser den siste tiden, tar...

  Fiskehelse i høysete

  Sjømat Norge vil i møte med fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth ta opp en frivillig konverteringsordning til lavutslippsteknologi.

  Er dette Norges neste industrigren?

  Havbruk til havs, vårt nye eventyr? Sjekk ny rapport her.

  Statsbudsjett 2024: – Vanskeligere

  Regjeringen fortsetter å utvikle Norge i retning av en større stat og en mindre privat sektor. Det gjør hverdagen enda vanskeligere for bedriftene...

  Grundig gjennomgang

  - De har gått grundig til verks. Vi skal ta punkt for punkt, og la medlemmer gi innspill !...

  Disse skal styre i vest

  03.02.2023 | Sjømat Norge   Havbruk Vest  
  Geir Magne Knutsen er gjenvalgt som leder i Sjømat Norge Havbruk...

  – AS Norge tapte fire tusen millioner

  Dagens lakseauksjon har vært et giganttap for samfunnet.– Hadde auksjonen vært utsatt, kunne både stat, fylke og kommuner fått langt mer, mener...

  Dramatisk dag for havbruksnæringen og kystbefolkningen

  - Senterpartiet og Arbeiderpartiet bidrar direkte til å slukke lysene langs kysten, sier adm.dir i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark om den nye...