Havbruk Vest

Havbruk Vest omfatter Sjømat Norges medlemsbedrifter i havbruksnæringen i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder. Havbruk Vest er ett av tre regionale havbrukslag i Sjømat Norge. De andre er Havbruk Nord og Havbruk Midt.

Krister Hoaas

Regionsjef havbruk vest

krister.hoaas@sjomatnorge.no930 94 052

Krister Hoaas og Jon Arne Grøttum i fabrikken der Egget bygges.
Havbruksanlegg i Norge. Foto: Norges Sjømatråd