Arild Rød
Fagsjef maritim
48 12 17 27

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammevilkår for bedrifter som leverer utstyr, teknologi og service til havbruksnæringen.


 • Teknologi og service

  Trude Olafsen ny leder for arbeidsutvalget i teknologi og service

  Trude Olafsen overtar etter Tore Håkon Riple, som har ledet arbeidsutvalget i to år.

  Politikerne må fremme og ikke hemme havbruksnæringen

  Havbruksnæringen er den eneste eksportnæringen i Norge som både vokser, og som også bygger på sterke norske kompetansemiljø. Det viser ny...

  Rederiseminar – AVLYST!

  På grunn av den ekstraordinære algesituasjonen i nord, erfarer vi at mange påmeldte og potensielle deltagere ikke har anledning til å prioritere...

  Trygg dykking hos deg!

  09.04.2019 | Teknologi og service  
  Sjømatnæringen er i dag største forbruker av yrkesdykkere. Sjømat Norge ønsker at sikkerheten alltid er ivaretatt. Her er sjekklisten ved bruk av...

  Nytt arbeidsutvalg for teknologi og service

  07.12.2018 | Teknologi og service  
  Det er valgt nytt arbeidsutvalg i sektorgruppen for teknologi og service i Sjømat...

  Arbeidsdykkerne inntar havbruksnæringen

  14.11.2018 | Teknologi og service  
  Arbeidsdykkerne er for alvor kommet inn som en viktig ressurs og kompetanse for...

  Yrkesdykkerkonferansen 2018

  Velkommen til YDK2018 - den nasjonale...

  Teknologi- og servicekonferansen 2018

  For tredje gang arrangerer Sjømat Norge, Teknologi- og servicekonferansen. Som før, er Trondheim samlingssted helt i slutten av november.

  – En fremoverlent sjømatnasjon må drive innovasjon

  28.08.2018 | Teknologi og service  
  - Vi har en leverandørsektor med en imponerende innovasjonsevne. Dette er en fremoverlent del av næringen som har store muligheter for å øke...

  Nærmer seg 100 milliarder i verdiskaping

  Den samlede verdiskapingen i norsk sjømatnæring nærmer seg 100 milliarder kroner. De 10 siste årene er ringvirkningene alene blitt doblet, og...