Arild Rød
Fagsjef maritim
48 12 17 27

Teknologi og service

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammevilkår for bedrifter som leverer utstyr, teknologi og service til havbruksnæringen.


 • Teknologi og service

  Medlem/årsmøte teknologi og service

  Hva blir de viktigste sakene for leverandørindustrien i 2021? Få med deg digitalt årsmøte 2.februar.

  Koronatrøbbel? Bruk oss!

  Norge er igjen inne i en alvorlig koronasituasjon, og Sjømat Norge står klar til å støtte vår medlemmer. Vi følger situasjonen tett, og jobber...

  Innreise og karante? Her er de nye reglene

  En rekke bedrifter i sjømatnæringen bruker utenlands arbeidskraft. Fra og med 9.november er det gjort endringer rundt smitteverntiltak.

  Mattilsynet og personopplysninger

  Sjømat Norge ble i mai kjent med at enkelte inspektører tilknyttet Mattilsynet nektet å fylle ut skjema som medlemsbedrifter hadde for å hindre...

  AVLYST! Medlemsdag teknologi- og servicebedriftene

  Hvordan skal vår teknologi realisere fremtidens sjømatnæring? Bli med å ta diskusjonen, få synliggjort hva leverandørindustrien skal jobbe med,...

  Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

  Justisminister Monica Mæland åpner opp for fiskeriene og fiskeindustrien kan hente arbeidstakere fra EØS-området. Sjømat Norge mener tiltaket...

  Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

  Regjeringen la søndag frem en nasjonal veileder for hvordan kommunene skal håndtere bestemmelser knyttet til koronautbruddet. Sjømat Norge håper...

  Koronaplakater: Anbefalinger ved mottakelse og avsendelse av gods

  Her er plakater din bedrift kan bruke for å informere om smitteverntiltak under import og eksport.

  Tiltak for kritisk skipsfart – Sjøfartsdirektoratet

  I denne spesielle situasjonen er det av stor samfunnsmessig betydning at enkelte fartøy som brukes i virksomheter som departementene har definert som...

  Grensepassering til Norge for utenlandske arbeidstakere og spesialister i forbindelse med koronautbruddet

  De samarbeidende organisasjonene NHO mat og drikke, Sjømat Norge, DLF, NHO Service og Handel og Virke har til Monica Mæland gitt innspill...