Arild Rød
Fagsjef maritim
48 12 17 27

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammevilkår for bedrifter som leverer utstyr, teknologi og service til havbruksnæringen.


 • Teknologi og service

  Bærekraft i den blå økonomien

  Vi hadde ikke overlevd uten havet - det gir oss luft å puste i, mat på bordet og er en viktig transportåre. Det store spørsmålet om hvordan vi...

  Enda mer klimavennlig laks

  Sammen med Energi Norge tar Sjømat Norge ytterligere et grep for å gjøre laksen mer klimavennlig. – Mer elektrisitet i havbruk gjør at vi også...

  Ikke bare sjømat, nå også sjøfart

  - De som produserer mat, har jo en båt. Vi skal være et godt tilbud også for dem, sier fagsjef i Sjømat Norge Arild Rød, som nå lager eget...

  Oppretter tariffavtale for yrkesdykkere

  Sjømat Norge og LO-foreningen Industri og Energi har inngått en intensjonsavtale om å etablere en overenkomst for dykkere og dykkeselskaper som...

  Sjømat Norge signerer ny tariffavtale med Norsk Sjømannsforbund

  I dag signerte Sjømat Norge tariffavtale for servicefartøy med Norsk...

  Næringen møtte Sjøfartsdirektøren

  Den 16. april hadde Sjømat Norge sitt første møte i det som skal bli vårt årlige møte med...

  Rederiseminar 6. juni

  Målgruppen var beslutningstakere i brønnbåtrederier og servicebåtrederier, samt havbruksselskaper som vurderer opprettelse av rederi.

  Sperre gjenvalgt som styreleder

  Inger-Marie Sperre ble i dag enstemmig gjenvalgt som styreleder for Sjømat...

  Mer verdiskaping og mindre miljøavtrykk

  - En nøkkel til større verdiskaping og lavere miljøavtrykk fra sjømatnæringen er økt bearbeiding av norsk fisk i Norge, sier Geir Ove Ystmark i...