Ole Fretheim
Fagsjef Havbruksteknologi
907 46 701

Teknologi og service

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammevilkår for bedrifter som leverer utstyr, teknologi og service til havbruksnæringen.


 • Teknologi og service

  Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

  I møte med statssekretær Even Tronstad har Sjømat Norge tatt til orde for at det haster å få på plass en...

  Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

  Investeringer i havbruksnæringen til en verdi på 30,8 milliarder kroner er fremdeles ikke er startet opp igjen etter lakseskatten ble introdusert...

  Denne vil løfte næringen

  24.11.2023 | Teknologi og service  
  Hvordan forenkle innkjøp og kontraktsprosser i havbruk? - Med denne her, tar vi et syvmilssteg, sier advokat Hilde Flåten i Sjømat Norge.

  Tiltakspakke i møte med statsråden

  Den siste tidens enkelthendelser krever handling. Da må vi som organisasjon ta...

  Havbruk til havs – områder i nord til uttale

  Sjømat Norge viser til notat fra Fiskeridirektoratet datert 20.10.2023 om områder i nord til uttale for havbruk til havs (HtH). Les våre uttalelser...

  Er dette Norges neste industrigren?

  Havbruk til havs, vårt nye eventyr? Sjekk ny rapport her.

  Statsbudsjett 2024: – Vanskeligere

  Regjeringen fortsetter å utvikle Norge i retning av en større stat og en mindre privat sektor. Det gjør hverdagen enda vanskeligere for bedriftene...

  Webinar om miljødeklarasjon  

  Velkommen til lanseringswebinar for EPD generator for sjøbasert akvakultur infrastruktur og komponenter utviklet i samarbeid med  Sjømat Norge. ...

  Webinar om virkemiddelapparatet

  Teknologi og Service arrangerer webinar med info om virkemiddelapparatene. Dette er for alle som vurderer å søke om...

  Hilde Flåten navigerer maritim satsing

  Sjømat Norge vil fra nyttår satse ennå bredere inn mot det maritime. Da begynner Hilde Flåten i ny stilling som maritim fagsjef.