Aina Valland
Direktør næringsutvikling og samfunnskontakt
971 45 777

Teknologi og service

Nytt arbeidsutvalg for teknologi og service

07.12.2018 | Teknologi og service  
Det er valgt nytt arbeidsutvalg i sektorgruppen for teknologi og service i Sjømat...

Arbeidsdykkerne inntar havbruksnæringen

14.11.2018 | Teknologi og service  
Arbeidsdykkerne er for alvor kommet inn som en viktig ressurs og kompetanse for...

Yrkesdykkerkonferansen 2018

Velkommen til YDK2018 - den nasjonale...

Teknologi- og servicekonferansen 2018

For tredje gang arrangerer Sjømat Norge, Teknologi- og servicekonferansen. Som før, er Trondheim samlingssted helt i slutten av november.

– En fremoverlent sjømatnasjon må drive innovasjon

28.08.2018 | Teknologi og service  
- Vi har en leverandørsektor med en imponerende innovasjonsevne. Dette er en fremoverlent del av næringen som har store muligheter for å øke...

Nærmer seg 100 milliarder i verdiskaping

Den samlede verdiskapingen i norsk sjømatnæring nærmer seg 100 milliarder kroner. De 10 siste årene er ringvirkningene alene blitt doblet, og...

Bærekraft i den blå økonomien

Vi hadde ikke overlevd uten havet - det gir oss luft å puste i, mat på bordet og er en viktig transportåre. Det store spørsmålet om hvordan vi...

Enda mer klimavennlig laks

Sammen med Energi Norge tar Sjømat Norge ytterligere et grep for å gjøre laksen mer klimavennlig. – Mer elektrisitet i havbruk gjør at vi også...

Ikke bare sjømat, nå også sjøfart

- De som produserer mat, har jo en båt. Vi skal være et godt tilbud også for dem, sier fagsjef i Sjømat Norge Arild Rød, som nå lager eget...