Ole Fretheim
Fagsjef Havbruksteknologi
907 46 701

Teknologi og service

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammevilkår for bedrifter som leverer utstyr, teknologi og service til havbruksnæringen.


 • Teknologi og service

  Webinar om miljødeklarasjon  

  Velkommen til lanseringswebinar for EPD generator for sjøbasert akvakultur infrastruktur og komponenter utviklet i samarbeid med  Sjømat Norge. ...

  Webinar om virkemiddelapparatet

  Teknologi og Service arrangerer webinar med info om virkemiddelapparatene. Dette er for alle som vurderer å søke om...

  Hilde Flåten navigerer maritim satsing

  Sjømat Norge vil fra nyttår satse ennå bredere inn mot det maritime. Da begynner Hilde Flåten i ny stilling som maritim fagsjef.

  Løftet frem sjømatleverandørenes innovasjonskraft og betydning

  Leverandørene til sjømatnæringen utgjør 14 300 sysselsatte, og utgjør en verdiskapning på 17 milliarder kroner. Eksporten har vist en voldsom...

  Smitten øker, Sjømat Norge følger situasjonen tett

  Koronasmitten i Norge og Europa er økende. Sjømat Norge er i tett dialog med myndighet for å sikre at eventuelle tiltak tilpasses behovene til...

  Fiskeri- og havministeren med tydelig beskjed om bærekraftig vekst i sjømatnæringen

  Sjømat Norge avholdt sitt første møte med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i går. Styreleder i Sjømat Norge Paul Birger Torgnes slår...

  Den nye regjeringen satser på sjømaten

  Hurdalsplattformen utpeker sjømaten som en av Norges viktigste fremtidsnæringer, sier Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark.

  Statsbudsjettet: Muligheter for sjømaten som del av den grønne omstillingen

  -Vi ser en rekke kloke og grønne initiativ i Regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett. Men et skatteforslag kan komme til å svekke lokalt...

  Teknologi og servicekonferansen 2021: – Vi må fortsette å gjøre en forskjell for klima

  Sjømat Norge-fagsjefen er foran teknologi- og servicekonferansen tydelig i sin oppfordring til sine medlemmer og leverandørnæringen...

  Revidert nasjonalbudsjett

  At Narvikterminalen igangsettes, er svært godt nytt for sjømattransporten. Dette er en av nyhetene i revidert nasjonalbudsjett som kom i dag.