Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef
908 81 591

Høringsuttalelser

Sjømat Norge om inntektsutjevning

02.01.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge mener inntektene fra Havbruksfondet skal kanaliseres direkte til kommunene.

– Se til Færøyene!

Sjømat Norges ber regjeringen om å se til Færøyene, i sitt høringssvar til den nye...

Bruk av normprisråd

29.11.2022 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har sendt sine tanker om bruk av normprisråd i forbindelse med grunnrenteskatt på laks.

– Nå må det handles!

24.05.2022 | Høringsuttalelser   Industri  
Fiskeripolitikken må gis et industrielt innhold, mener Sjømat Norge i sitt høringssvar til Tveiteråsutvalget.

Høringssvar: Norsk deltakelse på Expo 2025 i Osaka

10.02.2022 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge uttrykker i høringssvaret en skepsis til den typen mega-arrangementer somverdensutstillingen Expo 2025 i Osaka fortsatt er i tiden.

Høring: Forslag til forskrift om kapasitetsjustering i laks- og ørretproduksjon

04.02.2022 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge ber Nærings- og Fiskeridepartementet sørge for at vurderingsperioden for regulering av kapasiteten med utgangspunkt i vurdering av...

Egne tillatelser for miljøteknologi?

14.01.2022 | Høringsuttalelser  
Bør det være egne havbrukstillatelser for ny miljøteknologi? Hva bør i så tilfelle det inneholde?...

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold

Sjømat Norge ber om en dialog rundt forhold knyttet til havbruksnæringens behov for tilgang til detaljert bunndata for en best mulig plassering og...

Økt sjøareal til forsvaret

Forsvaret ønsker økte areal avsatt til øvingsvirksomhet. - En må kunne leve i sambruk, mener Sjømat Norge i sitt høringssvar.