Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
982 65 219

Høringsuttalelser

Høringssvar – Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge

03.01.2024 | Høringsuttalelser  
Anbefalingene i konseptvalgutredningen (KVU) om forbedring av veg og jernbane samsvarer godt med de innspill til forbedringer i infrastrukturen i...

Høringssvar NOU 2023 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

Sjømat Norges høringssvar i NOU Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping kan leses i sin helhet...

Havbruk til havs – områder i nord til uttale

Sjømat Norge viser til notat fra Fiskeridirektoratet datert 20.10.2023 om områder i nord til uttale for havbruk til havs (HtH). Les våre uttalelser...

Regulering av kongekrabbe 2024

07.11.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge viser til høringsnotat fra Fiskeridirektoratet med forslag til reguleringer for fangst av kongekrabbe i 2024. Les her for vårt...

Forslag til endringer i regulering av fangst av snøkrabbe

07.11.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge viser til høringsnotat fra Fiskeridirektoratet med forslag til regulering av fangst av snøkrabbe. Høringssvaret til Sjømat Norge...

Innspill til hvordan selvforsyningsgraden kan økes

Sjømat Norge har sendt vedlagte innspill til landbruks- og matminister Geir...

Høring startavgift flyfrakt

13.10.2023 | Høringsuttalelser  
Hvor rett er de tå innføre en egen startavgift for fraktfly? Sjømat Norge har levert høringssvar til Samferdselsdepartementet.

Forslag til ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder

03.10.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge viser til høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet datert 30.06.2023 om forslag til styrking av lovgivning for bærekraftige...

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

20.09.2023 | Høringsuttalelser  
Brasil notifiserte i juni en endring av sitt regelverk for fryst fisk til WTOs Committee on Technical Barriers to Trade (TBT) med høringsfrist 17.

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

30.08.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge vil sterkt advare mot Finansdepartementets foreslåtte normprisråd og fastsetting av brutto inntekt i den nye grunnrenteskatten på...