Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef
908 81 591

Høringsuttalelser

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

22.05.2024 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har levert sine innspill til de nye kostholdsrådene.

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

13.05.2024 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har levert høringsuttalelse for hvordan en bør forvalte de norske havområdene.

Høringssvar – Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge

03.01.2024 | Høringsuttalelser  
Anbefalingene i konseptvalgutredningen (KVU) om forbedring av veg og jernbane samsvarer godt med de innspill til forbedringer i infrastrukturen i...

Høringssvar NOU 2023 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

Sjømat Norges høringssvar i NOU Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping kan leses i sin helhet...

Havbruk til havs – områder i nord til uttale

Sjømat Norge viser til notat fra Fiskeridirektoratet datert 20.10.2023 om områder i nord til uttale for havbruk til havs (HtH). Les våre uttalelser...

Regulering av kongekrabbe 2024

07.11.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge viser til høringsnotat fra Fiskeridirektoratet med forslag til reguleringer for fangst av kongekrabbe i 2024. Les her for vårt...

Forslag til endringer i regulering av fangst av snøkrabbe

07.11.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge viser til høringsnotat fra Fiskeridirektoratet med forslag til regulering av fangst av snøkrabbe. Høringssvaret til Sjømat Norge...

Innspill til hvordan selvforsyningsgraden kan økes

Sjømat Norge har sendt vedlagte innspill til landbruks- og matminister Geir...

Høring startavgift flyfrakt

13.10.2023 | Høringsuttalelser  
Hvor rett er de tå innføre en egen startavgift for fraktfly? Sjømat Norge har levert høringssvar til Samferdselsdepartementet.

Forslag til ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder

03.10.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge viser til høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet datert 30.06.2023 om forslag til styrking av lovgivning for bærekraftige...