Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
982 65 219

Høringsuttalelser

Høringssvar: Fiske etter pukkellaks i sjø i Finnmark 2023

14.04.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har sendt høringssvaret til Miljødirektoratet, knyttet til forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i...

Torvikutvalget – vår mening

12.04.2023 | Høringsuttalelser  
Hva mener Sjømat Norge om Thorvikutvalgets nye skatteforslag? Last ned og se våre kommentarer.

Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling

08.03.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge viser til høringsbrev fra Kommunal- og distriktsdepartementet av 05.12.22 ogvedlagt rapport «Færre og bedre – en evaluering av...

Sjømat Norges innspill til næringsplaner for norske havområder

Sjømat Norge ved Marit Bærøe, Hilde Flåten og Ole Fretheim deltok 26. januar på innspillsmøte om utarbeidelse av næringsplaner for Nordsjøen,...

Fiske etter kysttorsk i nord

07.02.2023 | Høringsuttalelser  
Hvilke tiltak bør gjelde for å fiske etter kysstorsk nord for 62°N? Fiskeridirektoratet har sendt på høring fiske om kysttorsken og havdeling i...

Kortbanenettet er avgjørende

30.01.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge mener det er svært viktig å ha et godt utbygd kortbanenett i...

Sjømat Norge om inntektsutjevning

02.01.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge mener inntektene fra Havbruksfondet skal kanaliseres direkte til kommunene.

– Se til Færøyene!

Sjømat Norges ber regjeringen om å se til Færøyene, i sitt høringssvar til den nye...

Bruk av normprisråd

29.11.2022 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har sendt sine tanker om bruk av normprisråd i forbindelse med grunnrenteskatt på laks.

– Nå må det handles!

24.05.2022 | Høringsuttalelser   Industri  
Fiskeripolitikken må gis et industrielt innhold, mener Sjømat Norge i sitt høringssvar til Tveiteråsutvalget.