Smitten øker, Sjømat Norge følger situasjonen tett


Publisert 24.11.2021 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Havbruk Havbruk Nord Industri Havbruk Midt Miljø og Helse Havbruk Vest Teknologi og service Arbeidsliv

Smittesituasjonen i Norge og Europa er økende. Sjømat Norge er i tett dialog med myndighet for å sikre at eventuelle tiltak tilpasses behovene til norsk sjømatnæring.

I 2021 var sesongen og vinterfisket svært krevende for både fiskeindustri, flåteledd og eksporten. Med stor mobilisering klarte næringen å hindre at dette fikk alt for store konsekvenser. Men erfaringene viste at det var marginalt med arbeidskraft å hente fra langtidsledige og permitterte i andre bransjer. Frem mot 2022 sesongen er det derfor svært viktig at vinterfisket kan avholdes på en ansvarlig måte, uten innreisestopp. Dette har også vært den klare tilbakemeldingen fra våre medlemsbedrifter.

Sjømat Norge har tett dialog med sentrale myndigheter. Den siste tiden har vi gjennomført møter med Statsforvalteren i Nordland og i Troms og Finnmark. Vi har fremhevet hvor viktig arbeidskraft er for bedriftene, og hvordan næringen kan bidra til å begrense smitte i sine virksomheter. Det er viktig for næringen at å fremheve eventuelle tiltak som lar seg forene med driften. Dette innebærer for eksempel godt testregime på grensen, og mulighet for å kunne benytte seg av koronapass og testing på arbeidsplassen.

Sjømatnæringen har det siste året gjort en stor og viktig jobb med eget smittevern, og det har vært svært lite smitte i næringa.

For å oppdatere deg på de til enhver til gjeldene smittevernregler bruk FHI sine nettsider og se helsedirektoratets koronaveileder.

Opplever du som medlemsbedrift utfordringer knyttet til smitte eller smittevernstiltak? Ta kontakt med din kontaktperson i Sjømat Norge eller kommunikasjonsavdelingen.

Vil du vite mer?

 
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Tilbakemelding på Mattilsynets forslag til nasjonal utryddelsesplan for ILA

Finale og kick-off for ny intensjonsavtale for et sunnere kosthold

Ergonomi for næringsmiddelindustrien

Seier til industrien i Høyesterett

Smitten øker, Sjømat Norge følger situasjonen tett

Svært lav antibiotikabruk

Mindre bearbeiding og færre grønne investeringer

Møte for lakseslakterier

Støre-regjeringens budsjettgrep

Regulering Kongekrabbe