Arild Rød
Fagsjef maritim
48 12 17 27

 • Teknologi og service

  Leverandørene til sjømatbedriftene vokser

  06.04.2017 | Teknologi og service  
  Leverandørsektoren til de norske sjømatbedriftene står alene for en samlet verdiskaping på 23 milliarder kroner, viser nye tall fra Sintef Ocean.

  Ledig stilling: Fagsjef maritim

  Fagsjef maritim er en nyopprettet stilling i Sjømat Norge.

  Årsarrangementet 2017

  Velkommen til generalforsamling og årskonferanse 4.-6. april 2017 på Clarion Hotel The Edge i Tromsø. Innkalling med saksdokumenter til...

  Utvider med tilbud til rederiene

  Sjømat Norge utvider sitt medlemstilbud overfor rederiene som leverer tjenester til bedriftene i sjømatnæringen. Organisasjonen tilsetter nå...

  Kurs i rømmingssikring på Rørvik

  Sjømat Norge arrangerer enda et nytt kurs i rømmingssikring, denne gangen på Rørvik, på Kystmuseet...

  Tilleggshøring om nytt vekstsystem for havbruksnæringen

  15.12.2016 | Havbruk   Teknologi og service  
  Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har i dag sendt ut en tilleggshøring om nytt vekstsystem i havbruksnæringen og fleksibilitet mellom...

  Nytt arbeidsutvalg for teknologi og servicebedriftene

  Det ble pangstart for teknologi- og servicebedriftene i Sjømat Norge sist torsdag. Rundt 90 deltakere langs hele kysten var samlet i Trondheim til...