Arild Rød
Fagsjef maritim
48 12 17 27

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammevilkår for bedrifter som leverer utstyr, teknologi og service til havbruksnæringen.


 • Teknologi og service

  Dette er Sjømat 2030

  Norge som nasjon må skape 300.000 nye arbeidsplasser innen 2030 og doble eksporten fram mot 2040. Sjømat er en av landets største eksportnæringer,...

  Sjømat blir stadig viktigere

  Verdiskapingen fra sjømatnæringen er nå nesten tre ganger større enn den var for ti år siden. I 2017 var bidraget til Norges BNP på 93,8...

  Nye tariffavtaler for skip tilknyttet Sjømat Norge

  I dag signerte Sjømat Norge (NHO) tariffavtaler med Norsk Sjømannsforbund (LO), Norsk Sjøoffisersforbund (LO) og Det norske maskinistforbund...

  Se så mye de legger igjen

  De blir stadig flere og betyr stadig mer. Leverandørene til sjømatindustrien skaper store ringvirkninger. Her kan du se hvilke verdier som skapes.

  Maskinoffiserer og sjømatrederi med tariffavtale

  Det norske Maskinistforbund (Dnmf) og Sjømat Norge har i dag underskrevet en historisk intensjonsavtale. På nyåret får rederiene i Sjømat Norge...

  På veg mot historisk tariffavtale

  Sjømat Norge, Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund inngikk fredag 15. desember en intensjonsavtale om å etablere tariffavtale for...

  Her er den nye tekse-gjengen

  De vokser og blir stadig viktigere. Siden sist har teknologi- og servicebedriftene doblet seg i Sjømat Norge.

  – Viktig for velferden

  - Sjømatnæringen med dens leverandører vil bli viktigere. Vi forventer derfor at regjeringen fremover må føre en offensiv politikk for å styrke...

  Teknologi- og servicekonferansen 2017

  De blir stadig flere og betyr stadig mer, og interessen rundt leverandørbedriftene i sjømatnæringen har aldri vært større. Gjør deg klar for en...

  Så mye bidrar din bedrift til samfunnet

  Hvor mange elevplasser bidrar din bedrift til? Hvor mange meter vei? Nå kan du beregne samfunnsbidraget fra din...