– Skreifiske i fare!


Publisert 28.01.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri og handel Miljø og Helse Teknologi og service Arbeidsliv

Regjeringens nye innreiserestriksjoner skaper store utfordringer for det kommende vinterfiske i nord. – Sesongarbeidere er nødvendig for å holde kystsamfunn i gang fra januar til påske, sier Geir-Ove Ystmark, adm. dir i Sjømat Norge.

– For mange kystsamfunn er skreifisket grunnlaget for økonomien. Sjømatnæringa er avhengig av sesongarbeidere for å gjennomføre vinterfisket.

Sjømat Norges administrerende direktør, Geir Ove Ystmark, er bekymret for de nye innreiserestriksjonene som regjeringen innfører fra fredag 29. januar. Sjømatproduksjon er en del av den samfunnskritiske matforsyningen. Når sesongarbeidere likevel ikke defineres som del av samfunnskritisk personell, vil fiskeriene og fiskeindustrien miste tilgangen til nødvendig arbeidskraft i en svært kritisk tid. 

– Det er avgjørende at denne bestemmelsen kun får virkning i to uker. I praksis innebærer dette likevel minst tre uker, ettersom personer som ankommer fra utlandet også skal i karantene i minst syv dager, sier Ystmark.

Dialog

Sjømat Norge håper myndighetene nå vil lytte til innspill fra næringen og kunne tilpasse situasjonen etter dette.

– Vi samler inn informasjon fra våre mange hundre medlemsbedrifter på hvordan dette vil ramme dem. Det er uansett ingen tvil om at dette vil ramme mange.

Det tradisjonelle Lofotfisket tar normalt til for fullt i slutten av februar, og dersom mottakskapasiteten ikke er på plass, så setter det hele fiskeriet i fare. De minste fiskebåtene er avhengig av å fiske når torsken er tilgjengelig nært kysten. Han legger til at det ikke bare er skreifisket som blir utfordret. Havbruksbedriftene skal håndtere vaksinering av smolt utover våren, det er behov for sesongvedlikehold av fiskefôrfabrikkene slik at ikke fôrleveransene etter hvert blir påvirket. Det er mange oppgaver som skal på plass i sjømatnæringen. Noen kan det skyves på, mens andre er tidskritiske.

Norsk arbeidskraft

Myndighetene har trukket frem muligheten for å bruke norsk arbeidskraft som en følge av innskrenkingene. Bedriftene har lagt ned en betydelig innsats for å rekruttere arbeidskraft lokalt, og Sjømat Norge har bistått både NAV og virksomhetene i dette arbeidet.

– Vi har delvis lykkes med dette, og andelen norske og lokale arbeidere er langt høyere enn tidligere. Det er mange som tar kontakt og ønsker seg jobb. Det er imidlertid urealistisk å gå helt bort fra utenlandsk arbeidskraft rett før sesongstart. Veldig mange av de utenlandske arbeidstakerne har lang erfaring og stor kompetanse. Det er heller ikke til å komme forbi at det er fysisk krevende å jobbe i fiskeindustrien. En skal også ha respekt for at en har fire års utdanning for et eget fagbrev i industrien, seier Ystmark.

Antall utenlandske arbeidstakere vil være betydelig lavere i år enn tidligere. Likevel så vil sjømatnæringen også i tiden framover ha behov for utenlandsk arbeidskraft; både i produksjon og med tanke på service, vedlikehold og reparasjoner. 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Kristin Langeland
Kristin Langeland
Direktør kommunikasjon og næringspolitikk
Mobil: 926 31 836

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør