Teknologi og service

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammevilkår for bedrifter som leverer utstyr, teknologi og service til havbruksnæringen.

Ole Fretheim

Fagsjef Havbruksteknologi

ole.fretheim@sjomatnorge.no907 46 701

Ingunn Midttun Godal Mattilsynet