Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Viktige prosesser for sjømatnæringens fremtid

06.01.2022 | Sjømat Norge  
Det nye året sparkes i gang med en rekke møter og prosjekter som skal sikre at sjømaten blir en motor for å skape jobber og gjennomføre det...

Rekorden kunne vært vesentlig høyere

05.01.2022 | Sjømat Norge  
Fjorårets sjømateksport setter nok en gang rekord i verdi. Bak tallene ligger likevel en tapt mulighet for Norge, sier Sjømat Norges styreleder,...

Vi ønsker deg..

23.12.2021 | Sjømat Norge  
En god jul og et godt nyttår ønskes fra alle oss i Sjømat Norge. Trenger du hjelp i julen? Her har du informasjon.

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

20.12.2021 | Sjømat Norge   Havbruk  
Sjømat Norge har nå to ledige stillinger som regionsjef i avdeling...

Ansatte som skal inn til Norge nå?

16.12.2021 | Sjømat Norge  
Sjømat Norge er i tett dialog med myndighet for å sikre at tiltak tilpasses behovene til norsk sjømatnæring i størst mulig grad.

Grønn sjømat med regjeringen

15.12.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
Kan sjømatnæringen redusere sine klimautslipp? Tre departement møtte opp da Sjømat Norge og Norges Fiskarlaget diskuterte klimatiltak.

Er du interessert i en deltidsjobb innen IT/informatikk i en fremtidsrettet næring?

14.12.2021 | Sjømat Norge  
Sjømat Norge søker deg som er interessert i å videreutvikle digitalisering i sjømatnæringen gjennom en 50 prosents...

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold

Sjømat Norge ber om en dialog rundt forhold knyttet til havbruksnæringens behov for tilgang til detaljert bunndata for en best mulig plassering og...

Økt sjøareal til forsvaret

Forsvaret ønsker økte areal avsatt til øvingsvirksomhet. - En må kunne leve i sambruk, mener Sjømat Norge i sitt høringssvar.

Viktig seier for fiskeindustrien i Høyesterett

10.12.2021 | Sjømat Norge   Industri  
I Thrmisa-saken slo Høyesterett fast at Sildelaget ikke har anledning til å regulere fisket ut fra prishensyn. En viktig seier, påpeker Sjømat...