Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Regjeringen gir GIEK mulighet til å sikre handel til flere marked

06.04.2020 | Sjømat Norge  
Tidligere økonomiske kriser har vist oss hvor viktig kredittforsikring av handelen ut til markedet er. Sjømat Norge er derfor glad for at...

Sperre attvald

31.03.2020 | Sjømat Norge  
Inger-Marie Sperre tek fatt på si sjette periode som styreleiar for Sjømat Norge. - Sjømatnæringa er særs omstillingsdyktige, seier Sperre etter...

Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

Justisminister Monica Mæland åpner opp for fiskeriene og fiskeindustrien kan hente arbeidstakere fra EØS-området. Sjømat Norge mener tiltaket...

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Mandag 30. mars sende Sjømat Norge eit brev til nærings- og fiskeridepartementet der vi gjer greie for viktigheita av godt fungerande...

Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

Regjeringen la søndag frem en nasjonal veileder for hvordan kommunene skal håndtere bestemmelser knyttet til koronautbruddet. Sjømat Norge håper...

Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

27.03.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
- Vi har i dag, sammen med våre fremste tillitsvalgte på havbrukssiden, drøftet spørsmålet om lettelser i forbudet mot eksport av såkalt...

Forkastelig å utnytte en krevende situasjon

27.03.2020 | Sjømat Norge  
Norges Fiskarlag og Sjømat Norge går kraftig ut mot rykter om kriminalitet under årets skreifiske. - Dersom noen nå utnytter situasjonen og...

Klargjørende rundskriv om karantenebestemmelser ved passering av grensen til Norge

25.03.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
Flere bedrifter har stilt spørsmål om hvordan karantenebestemmelsene fungerer når de får inn ansatte eller spesialister fra utlandet. I dette...

Anleggsinspeksjoner og miljøundersøkelser kan utsettes

Fiskeridirektoratet opplyser at anleggsinspeksjoner og undersøkelser av miljøtilstanden på lokaliteten kan utsettes som følge av...

Egenerklæring for virksomheter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon

25.03.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
Medlemsbedrifter som trenger unntak fra karanteneplikten, eller tilbud om barnehage- og skoleplass for kritisk personell i virksomheten, kan finne...