Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Mattilsynet og personopplysninger

Sjømat Norge ble i mai kjent med at enkelte inspektører tilknyttet Mattilsynet nektet å fylle ut skjema som medlemsbedrifter hadde for å hindre...

Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske

Sjømat Norge mener at det faglige grunnlaget for så betydelige endringer i reguleringer av laksefisk er svakt. Vi mener derfor at det er et behov...

God folkeopplysning

31.08.2020 | Sjømat Norge   Havbruk  
NRKs Folkeopplysningen tar tak i en del myter hvordan laksen produseres. Sjømat Norge ønsker diskusjonen velkommen.

Sjømaten blir digital

20.08.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
Enklere innsamling. Bedre bruk. Løsningen heter OPS sjømat. Et nytt offentlig og privat samarbeid som skal samle inn data på en ny måte og øke...

Prioritert testing av ansatte i sjømatnæringa

Sjømatnæringen har en samfunnskritisk oppgave. Nå er det viktig at kommunene tilrettelegger for corona- testing av ansatte i næringen for å...

Lite matsvinn i sjømatproduksjonen

For 2019 er matsvinnet i sjømatindustrien beregnet til å være 3% pr. tonn produsert mat. Det tilsvarer 30 157 tonn sjømatsvinn. Det går frem av...

Ny mateksportforskrift

Den nye mateksportforskriften gjør det enklere for både produsent og eksportør å få oversikt over reglene for eksport av sjømat til land utenfor...

Kuttet fraværet i fjor, er med på IA-prosjekt i år

04.08.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Arbeidsliv  
Sykefraværet er på vei ned, og i år er de med på IA-bransjeprogram. Språk og kultur blir første post på programmet for Ellingsen...

Millioner til opplæringsprogram

02.07.2020 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
- Skal vi få flere til å spise sjømat, må vi starte med de unge, sier Sjømat Norges fagsjef Gunn H. Knutsen. Nå har politikerne lyttet til...

Endeleg havbrukstekniker

30.06.2020 | Sjømat Norge  
Etter seks år med utredningar og hardt arbeid, seier Kunnskapsdepartementet...