Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Politikerene fikk høre dette

23.10.2019 | Sjømat Norge  
Transport, næring, finans, arbeid og energi og miljø. Sjømat er viktigere enn noen gang. Det fikk politikerene høre da Sjømat Norge sa sine...

Meir torsk i nord

17.10.2019 | Sjømat Norge   Industri  
Russland og Noreg er samde om neste års kvoter i Barentshavet. Både torsk og hyse skal det fiskast meir av.

EØS-avtalen er viktig for Noreg

16.10.2019 | Sjømat Norge  
Sjømatnæringa er letta over vedtaket i Fellesforbundet om ei utgreiing med sikte på utmelding av EØS-avtalen ikkje fekk fleirtal. Samtidig er vi...

Britisk ambassadør til Trondheim

Sjelden er en foredragsholder mer aktuell. Til Teknologi- og servicekonferansen i Trondheim kommer den britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood.

Sjømat Norge passerer 650 medlemmer

11.10.2019 | Sjømat Norge  
Sjømatnæringen er den eneste eksportnæringen i vekst i Norge. Bare innen service og teknologi har Sjømat Norge siden 2015 tiltrukket seg mer enn...

Statsbudsjettet 2019

08.10.2019 | Sjømat Norge  
Norsk næringsliv er avhengig av stabile rammer og forutsigbarhet for at vi skal finne løsningene for fremtiden. Et budsjett med få overraskelser er...

– Ny jernbane i nord vil bedre sjømatens klimaregnskap

En stor satsing på bane i nord vil kunne gi et mer pålitelig og forutsigbart logistikktilbud for sjømatnæringen. Det vil kunne gi gevinster i...

FN-topp: Teknologi og sjømat viktig klimabidrag fra Norge

25.09.2019 | Sjømat Norge  
Skift diett! Fra land til havbasert protein. Da er kan du bidra til reduserte CO2-utslipp med tre prosent, viser fersk FN-rapport.

– Sjømat Norge var førstevalget mitt

13.09.2019 | Sjømat Norge  
Fiskeri- og havbruksstudent Aleksander Yttergård (22) har utplassering hos Sjømat Norge i...

Mindre matsvinn gir bedre klima

12.09.2019 | Sjømat Norge   Miljø og Helse  
Forebygging av matsvinn er for alvor satt på agendaen. FNs ferske klimarapport konkluderer med at redusert matsvinn er et av de viktigste tiltakene...