Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Vinterens nye minstepriser

06.12.2022 | Sjømat Norge   Industri  
Lyr, lysing, rødspette, kveite, brosme og lange. I tillegg til lever og rogn. Hva er fiskeren garantert å få i vinter?...

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

01.12.2022 | Sjømat Norge   Havbruk  
Næringen vil bidra. Men staten må ta seg tid til å finne riktig skattemodell. Derfor foreslår Sjømat Norge en overgangsordning for...

For viktig til å bli parantes

21.11.2022 | Sjømat Norge   Industri  
Sjømatorganisasjoner er bekymret for historiefortellingen om hvem som fisker hvor. Nå krever en at forslaget om havdeling må på...

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

17.11.2022 | Sjømat Norge  
Forslaget om grunnrenteskatt angår en samlet verdikjede. Næringens organisasjoner er bedt om å stille i møte med Finansdepartementet.

Kurs i rømmingssikring

14.11.2022 | Sjømat Norge   Kalenderen  
I samarbeid med Fiskeridirektoratet, inviterer vi til nytt kurs i rømmingssikring. Dette vil foregå digitalt og gi deg 3 timer med svært nytting...

1384 permisjonsvarler

14.11.2022 | Sjømat Norge   Havbruk  
Forslaget om grunnrenteskatt i havbruk gjør at en rekke videreforedlingsanlegg for laks nå har sendt...

Vil ha mer bearbeiding

10.11.2022 | Sjømat Norge   Industri  
- Vi vil styrke industrien. Det er enormt viktig for kysten, sier statsekretær Kristina Hansen.

35 mrd på vent

04.11.2022 | Sjømat Norge   Havbruk  
Grunnrenteforslaget får enorme konsekvenser langs kysten. Så langt er investeringer for 35 milliarder satt på vent og flere hundre permitterte.

Krever ny verdifastsetting av oppdrettstillatelser

31.10.2022 | Sjømat Norge   Havbruk  
Sjømat Norge og Sjømatbedriftene har i fellesskap henvendt seg til finansdepartementet og Skattedirektoratet hvor de krever ny verdifastsetting av...

– Industrien legges ikke i en skuff

18.10.2022 | Sjømat Norge   Industri  
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mener rapporten om fiskeindustrien ikke skal nedprioriteres. – Jeg står ved roret, her er det mange gode...