Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Sjømat Norge

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen og for å yte best mulig service overfor medlemsbedriftene. I tillegg yter vi støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Slik fordeles havbruksmilliarden

Fjorårets kjøp av økt lakseproduksjon, gir nå 1 milliard til norske kommuner. – Det er positivt at kommuner som har satt av areal får en en god...

Enighet om Norsk-Russisk kvotefordeling

15.10.2021 | Sjømat Norge   Industri  
Det ble i dag enighet i 51. sesjon i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen om neste års kvoter for de delte bestandene i nord.

Den nye regjeringen satser på sjømaten

Hurdalsplattformen utpeker sjømaten som en av Norges viktigste fremtidsnæringer, sier Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark.

Statsbudsjettet: Muligheter for sjømaten som del av den grønne omstillingen

-Vi ser en rekke kloke og grønne initiativ i Regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett. Men et skatteforslag kan komme til å svekke lokalt...

Medlemsmøte Havbruk Nord i Svolvær

Sjømat Norge havbruk nord inviterer medlemmer i havbruk nord til vårt tradisjonsrike Svolværmøte. Stedet er Thon Hotell Lofoten, og stemningen...

Årssamling i Havbruk Nord

Sjømat Norge Havbruk nord inviterer til årsmøte og årskonferanse i Tromsø: Kl 09.00- 11.30 Sjømat Norge havbruk nord avholder årsmøte.

Teknologi og servicekonferansen 2021: – Vi må fortsette å gjøre en forskjell for klima

Sjømat Norge-fagsjefen er foran teknologi- og servicekonferansen tydelig i sin oppfordring til sine medlemmer og leverandørnæringen...

Lær kidsa havet!

Når vi skal leve meir av havet, må vi starte med dei som kjem etter.

Støre må sikre det grønne skiftet

14.09.2021 | Sjømat Norge  
Sjømat Norge har store forventninger til at den nye regjeringen vil rette blikket mot havet. Sjømatnæringen er en viktig brikke i det grønne...

Støtter NFDs arbeid for bekjempelse av fiskerikriminalitet

06.09.2021 | Sjømat Norge  
Sjømat Norge er svært positiv til at Nærings- og fiskeridepartementet oppretter en egen seksjon i departementet for bekjempelse av...