Løftet frem sjømatleverandørenes innovasjonskraft og betydning


Publisert 08.12.2021 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Teknologi og service

Leverandørene til sjømatnæringen utgjør 14 300 sysselsatte, og utgjør en verdiskapning på 17 milliarder kroner. Eksporten har vist en voldsom økning over de siste ti årene.

– Innovasjonen og skaperkraften som leverandørindustrien representerer er avgjørende for å lykkes med å minske næringens miljømessige fotavtrykk og legge til rette for økt vekst, sier Trude Olafsen.

Olafsen leder Sjømat Norges arbeidsutvalg innen Teknologi- og service. Under teknologi- og servicekonferansen i Trondheim, der hun også ble gjenvalgt som leder frem til 2023, manet hun leverandørnæringen til å ta mer plass.  

Innen havbruk er det lett for at oppmerksomheten rettes mot oppdrettsselskapene selv – naturlig nok vil mange si. Vi har mange felles utfordringer som bransje, enten vi er oppdrettsselskap eller leverandører – og det er nettopp i samspillet mellom oppdrettsselskaper og leverandører de gode løsningene vokser fram. Samtidig er det viktig at leverandørene er flinke til å fronte saker som gjelder spesielt for dem. Det er kanskje på tide at vi som leverandører tar større plass og hever vår stemme i større grad.

Trude Olafsen

Teknologi- og servicebransjen er den raskest voksende delen av havbruksnæringen. På under fem år har Sjømat Norges medlemsmasse innen teknologi- og service firedoblet seg. Under konferansen i Trondheim var rundt 100 representanter fra leverandørnæringen til stede.

Eksporterer mer

De siste ti årene har eksporten fra sjømatleverandørene økt betydelig fra ca 1 milliard til mellom fem og seks milliarder kroner i 2020. 

Vi eksporterer flere typer utstyr. Eksporten har vist et stort oppsving siste ti år. Figuren er hentet fra NORCE.

Leverandørene til sjømatnæringen sto for en verdiskaping på om lag 17 milliarder kroner i 2020, eller om lag én prosent av privat verdiskaping i fastlands-Norge, ifølge analysen. Sist gang en slik analyse fant sted var i 2016, og da kom Sintef fram til en verdiskaping på 11,7 milliarder kroner. Det fortalte Atle Blomgren, seniorforsker i Norce, under teknologi- og servicekonferansen i Trondheim.

NORCE-rapporten Ringvirkninger og verdiskapningsanalyser i norsk sjømatnæring 2020-2022 ligger vedlagt

Produktiv mer enn Fastlands-Norge

Utviklingen viser samtidig at sjømatleverandørene er mer produktive enn øvrige næringer i Fastlands-Norge. Rapporten understreker hvilken betydning leverandørnæringen har i Norge, og hvilken betydning den vil få fremover.

– Sjømatleverandørene må bli mer synlige. Det er hevet over tvil at leverandørene vil representere selvstendige bidrag til viktig verdiskapning, sysselsetting og eksportinntekter for Norge fremover, mener Olafsen.  

Vil du vite mer?

 
Mobil:
Trude Olafsen
Trude Olafsen
AKVA group ASA
Mobil: 915 57 400

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Webinar: Hvordan sikre sykdomskontroll i havbruk?

Webinar: Status om perlesnormaneter (Apolemia uvaria)

Minsteprisene ferdig forhandlet

Gode nyheter for handelen med EU

Sjømatnæringen er klimavinneren på Vestlandet

Denne vil løfte næringen

Tiltakspakke i møte med statsråden

Spørsmål og svar om fiskehelse og mattrygghet

Sertifikatet på plass igjen

Ungdomspolitikertur til Senja: – Vi må gi politikerne innblikk i næringen