Teknologi og servicekonferansen 2021: – Vi må fortsette å gjøre en forskjell for klima


Publisert 01.10.2021 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Teknologi og service

Sjømat Norge-fagsjefen er foran teknologi- og servicekonferansen tydelig i sin oppfordring til sine medlemmer og leverandørnæringen  

I en tid der grønt skifte går på alles lepper, og hvor Blue Foods Assessment og FNs Food Systems Summit peker på at mer mat må komme fra havet, er det leverandørene som sitter på nøkkelen til å lykkes. 

Les mer her: Toppforskere ber verden spise enda mer sjømat

– Det er utvilsomt viktige betraktninger og støtte som kommer fra forskermiljøene og øvrig internasjonalt hold. Det tar vi med oss, men det er på tegnebrettet hos hver enkelt leverandør jobben må gjøres for at vi skal utvikle oss i den takten vi ønsker, sier Arild Rød, fagsjef maritim i Sjømat Norge.   

Teknologi og service raskest voksende

Teknologi- og servicebransjen er den raskest voksende delen av havbruksnæringen. På under fem år har Sjømat Norges medlemsmasse innen teknologi- og service firedoblet seg.  

Siden 2000 har det blitt investert for over 115 milliarder kroner i sjømatnæringen. Bare de siste seks årene har investeringene mer enn doblet seg og passerte 14 milliarder kroner for 2019, ifølge FHF. 

Tore Håkon Riple, varmer opp bedriftene før Teknologi og servicekonferansen 2017 åpnes på Scandic Nidelven i Trondheim. Foto: Thor Nielsen/Sjømat Norge.

Norge har gjennom Green Deal og Paris-avtalen forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. FN poengterer at hvis folk kan erstatte kjøtt fra storfe og svin med laks, reduseres klimaavtrykket. 

Fremhever innovasjon og bærekraft

Under pandemien har etterspørselen etter sjømat vist seg å være vesentlig mer robust enn mange av de andre tradisjonelle norske eksportvarene. Der Norge som sådan opplevde et eksportfall på 15 prosent i 2020, var fallet for sjømat kun på 1,5 prosent.  

– Jeg tror jeg snakker på vegne av alle i min opplevelse at vi utgjør en forskjell. Mat fra havet er en nøkkel til å lykkes med det grønne skiftet, og tiden vi har vært gjennom gir oss forsterket tro på at vår virksomhet kan være bra både for lokalsamfunn så vel som planeten.  

Arild Rød, fagsjef maritim Sjømat Norge

Sammen med Arbeidsutvalget i teknologi og service inviterer Rød til teknologi- og servicekonferansen i Trondheim 18. November.  

Under konferansen, som har innovasjon og bærekraft som grunntema, vil Nofima presentere ringvirkningstallene for leverandørnæringen i 2020. 

– Vi har et meget spennende og variert program, som jeg tror vil fatte interesse hos mange. Leverandørene til sjømatnæringen har en særdeles viktig rolle i det grønne skiftet, og det er tror jeg vi vil få belyst på en god måte under konferansen, sier Rød.  

Meld deg på Teknologi- og servicekonferansen her.

Se hele programmet nedenfor

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse