Trond Davidsen
Viseadm. direktør
90 18 07 02

De forskjellige avdelingene i FHL

Nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat

23.10.2017 | Høringsuttalelser  Maring  
Mattilsynet gir matprodusenter muligheten til å fravike matregelverkets krav ved eksport til tredjestat på visse vilkår. Dette blir da å betegne...

Felles løft for et sunnere kosthold

19.10.2017 | Miljø og Helse  
Et sunnere kosthold hos folk flest vil gi helsegevinster og spare samfunnet vårt for milliardkostnader. Men hva skal vi spise? Mat må alle ha. Da...

Enige med Russland

13.10.2017 | Industri  Sjømat Norge  
Norge og Russland ble torsdag kveld enige i forhandlingene om torsk fra Barentshavet. Enigheten innebærer 115 000 tonn mindre råstoff som skal...

– Viktig for velferden

- Sjømatnæringen med dens leverandører vil bli viktigere. Vi forventer derfor at regjeringen fremover må føre en offensiv politikk for å styrke...

Kurs i rømmingssikring i Haugesund

04.10.2017 | Havbruk  Kalenderen  
Sjømat Norge har etter forespørsel fra oppdrettere nå satt opp to nye kurs i...

Kurs i Rømmingssikring i Haugesund

04.10.2017 | Havbruk  Kalenderen  
Sjømat Norge har etter forespørsel fra oppdrettere nå satt opp to nye kurs i...

Om tilpasning av regelverket for rensefisk

04.10.2017 | Havbruk  Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har gitt høringsuttalelse til regjeringens forslag til endring av aktuelle forskrifter for tilpasning til bruk, oppdrett og oppbevaring...

Kraftig ned for makrell og sild

29.09.2017 | Fiskemel  Industri  Sjømat Norge  
Havforskarane er svært tydelege for neste års makrell- og sildefiske. Kvotane bør nesten halverast. - Dette blir svært krevjande for industrien,...

Avtale mot matsvinn

26.09.2017 | Miljø og Helse  
Fem medlemsbedrifter i Sjømat Norge har så langt signert avtalen mot matsvinn, og tirsdag møtte tre av dem til stor markering i Oslo sammen med...

Medlemsmøte i Bodø

20.09.2017 | Havbruk  Kalenderen  Nordnorsk  
Sjømat Norge i nord inviterer havbruksmedlemmer til møte i Bodø. Denne gang som en del av Nordområdekonferansen som på sin dag to retter...