En mer ydmyk sjømatnæring


Publisert 08.04.2024 av Øyvind André Haram Havbruk Sjømat Norge Industri og handel

Sjømat Noregs årsmøte startet mandag med medlemsmøter. – Vi har hatt enormt behov for å diskutere utfordringene våre, sier Sjømat Norge sjef Geir Ove Ystmark. Derfor endret vi årsarrangementet. Vi bruker tiden på å utvikle næringen og tar de viktige debatten. Vi har redusert konferansedelen, og fjernet festmiddagen. Det er nok konferanser i vår næring. Vi trenger å bruke mer tid på å løse problem.  

– Vi har hatt søkelyset på oss over lang tid. Da må vi sette oss ned og diskutere. Hva gjør vi med kritikken vi får? Hvordan løser vi dem?

Geir Ove Ystmark, er tydelig. Årsarrangementet 2024 ble innledet med en dag bare for medlemmer  Det er et viktig verksted for å utvikle næringen.

– Denne arena har vært nyttig. Vi får diskutert grundig, sier direktør for havbruk Jon Arne Grøttum. FOTO: Ø. Haram/Sjømat Norge.

Bare en vei

Organisasjonen samlet 71 prosent av medlemsmassen. Først var både villfisk og havbruk samlet i en sal, der en diskuterte veien videre frem mot 2035. Forsamlingen ble så delt i to, havbruk og villfisk. Direktør for havbruk, Jon Arne Grøttum, har nok stått i flere stormkast enn andre i organisasjonen det siste året.

– Dette har vært svært nyttig. Jeg har vært i Sjømat Norge i over 20 år og jeg vil si at denne samlingen har vist en enorm vilje. Vi har bare en vei og gå, det er fremover og løse utfordringene?

– Det er jo ikke få utfordringer som havbruk har hatt siste året?

– Nei absolutt ikke. Vi blir større, vi produserer mer, da må vi og tåle større oppmerksomhet. Vi har vært nødt til å sette oss ned, få tilbakemeldinger, innspill og diskutere hvordan vi kan ta fatt i dette.

Elefanten i rommet var selvsagt dødlighet. – Det var ingen i rommet som er uenige i at tallet er for høyt. Den må ned. Det er og viktig å få frem at det blir hardt arbeid, men vi må løse det. Vi har ikke noe valg.

Vi har hatt et svært bra møte, med gode diskusjoner. Det har vært nyttig for oss, sier direktør for industri og handel, Stine Akselsen. FOTO: Ø. Haram / Sjømat Norge.

Ren og ryddig

Selv om søkelyset har vært størst mot havbruk siste året, har og villfisk hatt utfordringer. Stine Akselsen, direktør for industri og handel, løftet frem fiskerikriminalitet på medlemsdelen for villfisk.

– Vi inviterte inn Fiskeridirektoratet og avdeling for fiskerikriminalitet i NFD. Vi er enige om at vi må ha mer dokumentasjon og bedre tiltak for å ta de som jukser. Vi oppnår ikke flere venner av at det kommer frem historier om juks.

Akselsen trekker frem A-krimsentrene som et tiltak for å løse de utfordringer som har vært.

– Sjømat Norge har presset på for mer ressurser til disse sentrene. Vi håper de kan bidra til luke ut de useriøse. Alle i møtet var enige i at det skader oss for mye som næring, når noen velger å unngå regelverket.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør