Ny NTP – blandet drops


Publisert 22.03.2024 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Industri og handel

Regjeringen la i dag frem ny nasjonal transportplan for perioden 2025-2036.

Ikke overraskende er planen å anse som blandet drops for sjømatnæringa.

På den positive siden noterer Sjømat Norge at planen har et generelt økt fokus på beredskap og drift/vedlikehold av eksisterende infrastruktur. Dette er helt i tråd med hva Sjømat Norge har gitt av innspill til NTP for kommende planperiode. Beredskapen for å få frem både folk og varer må styrkes.

Fylkesveier er i økende grad blitt en del av NTP. Sjømat Norge har i lengre tid tatt til orde for at fylkesveier bør få større plass i NTP. Det foreslås å bruke 65 mrd. på fylkesveier i kommende planperiode, noe som vil være viktig for sjømatnæringa ettersom svært mange sjømattransporter gjerne starter på en fylkesvei. Det foreslåtte beløpet er imidlertid langt under det reelle behovet som er for å løfte standarden på norske fylkesveier. Et minstekrav må være veier som er rassikret og som har gul midtstripe.

Regjeringen tar ellers sikte på å anvende 34 mrd. til ulike kystformål i planperioden for å sikre transport-/farleder, samt til havnetiltak. En rekke havner hvor Sjømat Norges medlemsbedrifter lenge har ønsket utbedringer er inkludert, som bl.a. havnene i Andenes, Vardø, samt Værøy og Røst.

Sjømatnæringen er totalt avhengige av at en sikrer gode transportløsninger i årene som kommer. Herfra Husøy på Senja. Foto: Sjømat Norge.

Stad skipstunnel ligger som forventet fortsatt inne i NTP. Prosjektet skal etter planen legges ut på anbud annet kvartal 2024.

På den mer negative siden for mange av Sjømat Norges medlemmer konstateres det at bl.a. Hordfast kuttes kraftig. Dette er skuffende, ettersom svært mye av verdiene i landet skapes på kysten av Vestlandet.

Videre begrenses utbyggingstiltak på Ofotbanen til tre kryssingsspor, samt en beskjeden økt aksellast. Dette betyr at en transportstrekning, som er svært viktig for sjømatnæringa, ikke tilgodeses med noe vesentlig satsing.

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse