Enighet i Næringskomiteen om kvotemeldingen – flere gjennomslag for fiskeindustrien. 


Publisert 24.04.2024 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Industri og handel

– Det brede forliket i Næringskomiteen om kvotefordelingen sikrer nå ro og forutsigbarhet fremover. Det er viktig for sjømatnæringen, sier Stine Akselsen, direktør for industri og handel i Sjømat Norge.  

– Jeg er spesielt glad for at næringskomiteen gjennom sitt arbeid har gitt industrien en større plass enn den hadde i den opprinnelige kvotemeldingen. Vedtakene vil bidra til en bedre balanse mellom fisker og fiskekjøper.  

Høyre, FrP, Venstre og MDG har sammen med regjeringspartiene samlet seg bak krav om bredere kompetanse i fiskesalgslagenes styrer for å ivareta hensynet til hele verdikjeden.  

Les også: Fiskeindustrien avgjørende for å sikre Norges fiskeripolitiske mål

– Det står en rekke kandidater fra industrien klare til å bidra inn i salgslagsstyrene, slår Akselsen fast. Jeg merker meg at Stortinget kun har satt et minimumskrav og at det er mål å ivareta hele verdikjeden fortsetter Akselsen.  

Høring i Stortingets Næringskomité knyttet til Kvotemeldingen Folk, Fisk og Fellesskaå
Geir Ove Ystmark, Gunnar Haagensen og Kyrre Dale. Her fra høringsrunden på Stortinget.

Sjømat Norge er også glade for at Stortinget ber om tettere oppfølging av fiskesalgslagene og en bred etterkontroll av fiskesalgslagsloven. – Stortinget har nå levert konkret politikk for fiskeindustrien. Det er en god start på det viktige arbeidet som må gjøres for å sikre at fiskeripolitikken også er industripolitikk. Vi trenger flere lønnsomme, norske arbeidsplasser basert på norsk råstoff i Norge, sier Akselsen.  

Sjømatnæringen har lagt bak seg en lang periode med usikkerhet. Kvotepolitikken har vært i spill i både denne og forrige stortingsperiode. Akselsen sier at det er positivt at det nå dannes et forlik på tvers av blokkene.  

– Det gir forutsigbarhet for både flåten og landindustrien. Alternativet ville blitt at vi hadde gått inn i enda en stortingsperiode uten avklaringer. Jeg er derfor glad for at både regjeringspartiene og den borgerlige opposisjonen søkte kompromisser og et forlik, avslutter Akselsen.  

Vil du vite mer?

 
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør