Havbruk Midt/Teknologi og Service


Publisert 07.03.2024 av Karin Gammelsæter Havbruk Kalenderen

v
Hotell Britannia i Trondheim
Se tid, sted og påmelding

Det blir felles årssamling og konferanse for Teknologi og service, og Havbruk Midt den 18.-19. februar 2025 på Britannia.

Hold av datoene. Mer informasjon kommer.

Vil du vite mer?

 
Ole Fretheim
Ole Fretheim
Fagsjef Havbruksteknologi
Mobil: 907 46 701
Randi Grøntvedt
Randi Grøntvedt
Regionsjef havbruk Midt
Mobil: 920 85 785

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør