Karoline Skaar Amthor
PERMISJON
970 80 998

Fiskevelferd

Sjømat Norge har vedtatt et prinsippdokument om velferd som tar utgangspunkt i Lov om dyrevelferd. Dokumentet slår blant annet fast at god dyrevelferd er ett av de viktige fundamentene for en etisk og bærekraftig sjømatproduksjon.


 • Miljø og Helse
 • Vil bidra til at Riksrevisjonens arbeid følges opp

  08.06.2023 | Fiskevelferd   Sjømat Norge  
  Som verdens ledende produsent av laks og ørret trenger vi verdens mest velfungerende myndighetsapparat. Riksrevisjonens rapport avdekker noen av de...

  Fortsatt behov for effektive legemidler mot lakselus

  Trenden fortsetter. Målt i mengde virkestoff er bruken av samtlige legemidler mot lakselus mer enn halvert de siste årene.

  Svært lav antibiotikabruk

  0,8 prosent. 223 kg. Fjorårets antibiotikaforbruk i norsk havbruk viser 99 prosent nedgang siden 1987. Samtidig har lakseproduksjonen økt med 10...

  Legemidler er fremdeles viktig i lusebehandling

  Målt i mengde virkestoff er bruken av samtlige legemidler vesentlig redusert de siste fem årene. Bruken av bademidler er redusert med omkring 90%...

  Dødeligheten på laks skal ned

  Tall fra Fiskeridirektoratet gjengitt på iLaks i forrige uke viser at fiskedødeligheten i havbruk i år så langt ligger på 6-7 %. Det er omtrent...

  Legemiddelbruken mot lus må bedres

  Mattilsynet har lagt ut rapporten etter sin tilsynskampanje med legemiddelbruk mot lakselus i havbruksnæringen. Sjømat Norge er enig med Mattilsynet...

  Lover å bli best på fiskevelferd

  - Havbruksnæringen skal bli best på fiskevelferd, og vi har satt i gang et prosjekt med milepæler fram til 2021 for å komme dit, sa...

  Velkommen til AquaWelfare

  Sjømat Norge inviterer til det første dialogmøtet i forumet AquaWelfare på Gardermoen 12. juni.

  Havbruk skal bli best på dyrevelferd

  Sjømat Norge skal utarbeide felles rutiner for beste praksis for dyrevelferd i havbruksnæringen innen 2021. I tillegg etableres forumet AquaWelfare...