Fiskevelferd

Sjømat Norge har vedtatt et prinsippdokument om velferd som tar utgangspunkt i Lov om dyrevelferd. Dokumentet slår blant annet fast at god dyrevelferd er ett av de viktige fundamentene for en etisk og bærekraftig sjømatproduksjon.

Karoline Skaar Amthor

PERMISJON

ksa@sjomatnorge.no970 80 998

Ingunn Midttun Godal Mattilsynet
Havbruksanlegg i Norge. Foto: Norges Sjømatråd