Karoline Skaar Amthor
PERMISJON
970 80 998

Fiskevelferd

Sjømat Norge har vedtatt et prinsippdokument om velferd som tar utgangspunkt i Lov om dyrevelferd. Dokumentet slår blant annet fast at god dyrevelferd er ett av de viktige fundamentene for en etisk og bærekraftig sjømatproduksjon.


 • Miljø og Helse
 • Store forbedringer innen bruk av termisk avlusning

  I 2024 er det dokumentert at termisk behandling mot lakselus er mer skånsom for fisken enn...

  Sjømatnæringen er klimavinneren på Vestlandet

  Kun 5 av de 50 største selskapene på Vestlandet kutter klimautslipp i tråd med Parisavtalens 1,5°-mål. Alle fem selskapene representerer...

  Tiltakspakke i møte med statsråden

  Den siste tidens enkelthendelser krever handling. Da må vi som organisasjon ta...

  Spørsmål og svar om fiskehelse og mattrygghet

  Hva lurer du på om fiskehelse, fiskevelferd og mattrygghet? Her finner du spørsmål og svar du måtte ha knyttet til fiskehelse, mattrygghet og...

  Full sporbarhet i sjømatnæringen

  Sjømat Norge gir støtte til at forbrukerne skal kunne gjøre opplyste valg. Sporingssystemer med fiskehelsedata fra sjømatproduksjon er hos de...

  Fiskehelse i høysete

  Sjømat Norge vil i møte med fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth ta opp en frivillig konverteringsordning til lavutslippsteknologi.

  Statsbudsjett 2024: – Vanskeligere

  Regjeringen fortsetter å utvikle Norge i retning av en større stat og en mindre privat sektor. Det gjør hverdagen enda vanskeligere for bedriftene...

  Vil bidra til at Riksrevisjonens arbeid følges opp

  08.06.2023 | Fiskevelferd   Sjømat Norge  
  Som verdens ledende produsent av laks og ørret trenger vi verdens mest velfungerende myndighetsapparat. Riksrevisjonens rapport avdekker noen av de...

  Fortsatt behov for effektive legemidler mot lakselus

  Trenden fortsetter. Målt i mengde virkestoff er bruken av samtlige legemidler mot lakselus mer enn halvert de siste årene.

  Svært lav antibiotikabruk

  0,8 prosent. 223 kg. Fjorårets antibiotikaforbruk i norsk havbruk viser 99 prosent nedgang siden 1987. Samtidig har lakseproduksjonen økt med 10...