Karoline Skaar Amthor
Fagsjef miljø og helse
970 80 998

Fiskevelferd

Sjømat Norge har vedtatt et prinsippdokument om velferd som tar utgangspunkt i Lov om dyrevelferd. Dokumentet slår blant annet fast at god dyrevelferd er ett av de viktige fundamentene for en etisk og bærekraftig sjømatproduksjon.


 • Miljø og Helse
 • Fortsatt behov for effektive legemidler mot lakselus

  Trenden fortsetter. Målt i mengde virkestoff er bruken av samtlige legemidler mot lakselus mer enn halvert de siste årene.

  Svært lav antibiotikabruk

  0,8 prosent. 223 kg. Fjorårets antibiotikaforbruk i norsk havbruk viser 99 prosent nedgang siden 1987. Samtidig har lakseproduksjonen økt med 10...

  Legemidler er fremdeles viktig i lusebehandling

  Målt i mengde virkestoff er bruken av samtlige legemidler vesentlig redusert de siste fem årene. Bruken av bademidler er redusert med omkring 90%...

  Dødeligheten på laks skal ned

  Tall fra Fiskeridirektoratet gjengitt på iLaks i forrige uke viser at fiskedødeligheten i havbruk i år så langt ligger på 6-7 %. Det er omtrent...

  Legemiddelbruken mot lus må bedres

  Mattilsynet har lagt ut rapporten etter sin tilsynskampanje med legemiddelbruk mot lakselus i havbruksnæringen. Sjømat Norge er enig med Mattilsynet...

  Lover å bli best på fiskevelferd

  - Havbruksnæringen skal bli best på fiskevelferd, og vi har satt i gang et prosjekt med milepæler fram til 2021 for å komme dit, sa...

  Velkommen til AquaWelfare

  Sjømat Norge inviterer til det første dialogmøtet i forumet AquaWelfare på Gardermoen 12. juni.

  Havbruk skal bli best på dyrevelferd

  Sjømat Norge skal utarbeide felles rutiner for beste praksis for dyrevelferd i havbruksnæringen innen 2021. I tillegg etableres forumet AquaWelfare...