Alle skal trygt heim etter jobb


Publisert 19.03.2024 av Øyvind André Haram Arbeidsliv

39 dødsfall på 41 år. Ca 1 pr år. Tala seier sitt. Havbruk er Noregs nest mest risikoutsette yrke. Saman med NCE Aquaculture setjast HMS på dagsorden i Bodø

– Alle skal kome trygt heim etter jobb. Vi arrangerer difor denne konferansen for å gjere folk merksame på kva utfordringar som er der.

Rune Dyrvik er fagsjef i Sjømat Norge der han i ei rekkje år har arbeida med fagområdet arbeidsliv.

– Selskap i havbruk har eit heilt anna søkelys på dette enn kva som var for 10 år sidan. Det er utruleg viktig. Ein ser likevel, i Sintef sin HMS-undersøking, at talet på nesten hendingar er for høgt.

FartøytypeAntall
Arbeidsbåt/ servicefartøy86
Brønnfartøy151
Fiskefôr/ensilasje/fraktefartøy36
sum273
Denne tabellen viser oversikt over antall personulykker i årene 2012-2022, totalt og fordelt på tre fartøytyper og firelengdegrupper. Kilde: Sjøfartsdirektoratet.
Malin Johansen i NCE Aquaculture og Rune Dyrvik i Sjømat Norge åpner konferansen. Foto: Sjømat Norge/Ø. Haram

Ventelister

200 personar. Ikkje ein einaste ledig stol. Det har vore rift om plassane på konferansen i Bodø.

– Vi kunne ha fått inn 200 til, om vi hadde hatt plass. Det er ingen tvil om at vi har treffe rett i programmet. Dette må bli ein årleg seanse, så lyt vi utvide til neste år, seier dagleg leiar i NCE Aquaculture, Malin Johansen.

– Vi har to dagar der vi set søkelyset på ei rekkje tema. Kultur, roller, risikostyring, regelverk. Her er det meir enn nok å ta fatt i.

Konferansen i Bodø samla folk frå heile landet. Arrangørane har allereie bestemt at ein skal utvide og legge til rette for fleire plassar til neste år. Foto: Sjømat Norge/Ø. Haram

Ny vegleiar

Ein av dei tiltaka som no gjerast er å utarbeide oppdatere ein vegleiar om Arbeidsmiljø og tryggleik i havbruk. Saman med Fellesforbundet, Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet har ei gått igjennom det meste av regleverk og krav som er.

– Det som er heilt nytt er at regler i skipssikkerhetsloven er implementert.

– Denne vegleiaren var sist gjeve ut i 2011. Det er enormt mykje som har skjedd sidan den gong. Operasjonane på merdekanten er større. Det er gjerne fleire aktørar i aksjon og ikkje minst vi er fleire. Eg håper denne vegleiaren kan brukast aktivt, seier Dyrvik.

Du kan laste ned vegleiaren her på våre nettsider. Har du spørsmål rundt innhaldet, ta gjerne kontakt med oss i Sjømat Norge.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse