Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Fagområder

De forskjellige avdelingene i Sjømat Norge

– Villfisk blir digital

13.01.2021 | Sjømat Norge   Industri  
Enklere. Bedre oversikt. Bedre kontroll på hva som fiskes. Nå etablerer Norges Fiskarlag og Sjømat Norge OPS for villfisknæringen.

Positiv til klimaplan for blå bærekraft

Flere av tiltakene rettes direkte mot sjømatnæringene. Sjømat Norge mener det er klokt at regjeringen er offensiv. Tiltak må iverksettes samtidig...

Lager helseveileder for å holde ansatte friske

40 prosent av sykefraværet i næringsmiddelindustrien skyldes muskel- og skjelettplager. Christian Eidsvåg og Henning Røe er med og lager...

25.000 måltider pr minutt

06.01.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
Sjømateksporten i 2020 endte ikke uventet under 2019. Tallene fra Sjømatrådet viser at Norge eksporter 37.millioner måltid hver dag!...

Nettmøte – Spørsmål til høringen av NS 9415?

21.12.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Kalenderen  
Vi inviterer våre medlemsbedrifter til å komme med spørsmål og kommentarer til representanter fra vår ressursgruppe og andre medlemsbedrifter som...

Høringssvar – avgift på produksjon av fisk

Skattedirektoratet har sendt forslag om endring av særavgiftsforskriften, skatteforvaltningsforskriften og skattebetalingsforskriften på høring.

Webinar om sikker jobbanalyse (SJA) for å unngå rømming av fisk

21.12.2020 | Havbruk   Kalenderen  
Sjømat Norge arrangerer webinar med tema SJA den 21. januar kl 10-12. Hovedhensikten med seminaret er peke på betydningen av SJA som verktøy for å...

EUs Taksonomi

EU lanserte juli 2020 European Green Deal med et overordnet mål å gjøre Europa klimanøytralt i 2050. EUs Taksonomi er et ledd i dette arbeidet.

Medlem/årsmøte teknologi og service

Hva blir de viktigste sakene for leverandørindustrien i 2021? Få med deg digitalt årsmøte 2.februar.

– Forventer kontinuerlig ferjedrift

16.12.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
Boreals seilingsnekt skaper store utfordringer for sjømaten. – Vi forventer at ferjene går kontinuerlig når driften er oppe igjen, sier...