Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

De forskjellige avdelingene i Sjømat Norge

Oppholdstillatelse for sesongarbeidere

22.03.2020 | Arbeidsliv  
Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å få på plass endringer i utlendingsforskriften som følge av koronaviruset.

Sjømat Norge støtter NFD: – Viktig med riktig tiltak til riktig tid

20.03.2020 | Sjømat Norge   Havbruk  
Sjømat Norge støtter beslutningen om å gi departementet adgang til å tilpasse tilbud til etterspørsel i en svært utfordrende periode.

Tiltak for kritisk skipsfart – Sjøfartsdirektoratet

I denne spesielle situasjonen er det av stor samfunnsmessig betydning at enkelte fartøy som brukes i virksomheter som departementene har definert som...

Tiltak grunnet utfordringer i fiskemarkedene

19.03.2020 | Sjømat Norge   Industri  
Norges Råfisklag og fiskeindustriens organisasjoner Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Fiskekjøpernes Forening holder en tett dialog om...

Kina åpner for import av norsk fiskemel, fiskeolje og krillprodukter

19.03.2020 | Sjømat Norge   Industri  
Kinesiske myndigheter har etter flere års utestengelse åpnet opp for import av norske fiskemel-produkter.

Smittevernutstyr hos sjømatprodusenter

Behovet for smittevernutstyr er nå stort i helsevesenet og mange bedrifter har bidratt med viktig utstyr. Dersom din bedrift har utstyr å avse...

Prioritering av nøkkelmedarbeidere

Til Helsedirektoratet opplyser forsyningskjeden innenfor mat-, drikke- og dagligvaresektoren om betydningen av leveringsdyktighet og kapasitet i mat-,...

Grensepassering til Norge for utenlandske arbeidstakere og spesialister i forbindelse med koronautbruddet

De samarbeidende organisasjonene NHO mat og drikke, Sjømat Norge, DLF, NHO Service og Handel og Virke har til Monica Mæland gitt innspill...

Permitteringsregelverk i fiskeindustrien

18.03.2020 | Høringsuttalelser   Industri  
I forbindelse med endringer i permitteringsregelverket som følge av koronasituasjonen, har Regjeringen foreslått en innkrenking av arbeidsgivers...

Innspill om arbeidstidsbestemmelser

Som følge av situasjonen med korona-virus har departementet ønsket innspill fra organisasjonene i forbindelse med vurdering om å gjøre endringer i...