Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

De forskjellige avdelingene i Sjømat Norge

Skadelige alger (HAB) – Overvåkning og Varsling (Presentasjon)

19.05.2020 | Havbruk   Miljø og Helse  
Vedlagt ligger presentasjonen fra Lars Johan Naustvoll (Havforskningsinstituttet) som ble bruk under nasjonalt...

Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

12.05.2020 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
Regjeringen sier nei til grunnrenteskatt på havbruk og foreslår en produksjonsavgift i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. - Et viktig steg...

Sjømat Norge vil etablere system for bedre fiskehelse

05.05.2020 | Sjømat Norge   Havbruk  
Preventive tiltak vil alltid slå brannslukking. Derfor har Sjømat Norge tatt initiativ til å sikre bedre områdesamarbeid mellom havbruksselskapene...

Pelagisk Arena 2020 utsatt til 2021

29.04.2020 | Industri  
Pelagisk Arena 2020 utsettes til september 2021.

Ja til flere hvalfangstbåter

16.04.2020 | Høringsuttalelser   Industri  
Sjømat Norge mener det vil være gunstig for hvalfangstnæringen om det gis muligheter for at flere båter kan delta i hvalfangsten.

Ny midlertidig forskrift om lønnsplikt for staten i 18 dager i forbindelse med permitteringer som følge av Covid-19

15.04.2020 | Sjømat Norge   Arbeidsliv  
Med virkning fra 20 mars ble det vedtatt endringer i permitteringsregelverket som følge av covid-19. Her ble arbeidsgivers lønnsplikt etter...

Dagpenger under permittering til ansatte i fiskeindustrien

06.04.2020 | Høringsuttalelser   Arbeidsliv  
LO Troms og Finnmark henvendte seg 2. april til arbeid- og sosial departementet angående midlertidige regler for dagpenger under permitteringer i...

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Sjømat Norge og Surofi skriver i en høringsuttalelse at det i korona-situasjonen er behov for fysiske...

Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

Justisminister Monica Mæland åpner opp for fiskeriene og fiskeindustrien kan hente arbeidstakere fra EØS-området. Sjømat Norge mener tiltaket...

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Mandag 30. mars sende Sjømat Norge eit brev til nærings- og fiskeridepartementet der vi gjer greie for viktigheita av godt fungerande...