Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
481 27 155

Fagområder

De forskjellige avdelingene i Sjømat Norge

Smitten øker, Sjømat Norge følger situasjonen tett

Koronasmitten i Norge og Europa er økende. Sjømat Norge er i tett dialog med myndighet for å sikre at eventuelle tiltak tilpasses behovene til...

Svært lav antibiotikabruk

0,8 prosent. 223 kg. Fjorårets antibiotikaforbruk i norsk havbruk viser 99 prosent nedgang siden 1987. Samtidig har lakseproduksjonen økt med 10...

Mindre bearbeiding og færre grønne investeringer

15.11.2021 | Sjømat Norge   Havbruk   Industri  
- Økte skatteøkninger betyr å dra i håndbrekket, sier Geir Ove Ystmark om SVs budsjettforslag. - Vi frykter reduksjon i bearbeiding og svekket...

Høringssvar – Prøveordning for rullerende MTB

Sjømatnæringen har en felles ambisjon med våre myndigheter om å øke bearbeidingsgrad og verdiskapning i Norge med mål om å skape flere...

Årsmøte Havbruk midt

28.10.2021 | Havbruk Midt   Kalenderen  
Hold av datoen! Program og påmelding kommer...

Årsmøte Havbruk vest

28.10.2021 | Havbruk Vest   Kalenderen  
Hold av datoen! Program og påmelding kommer...

– Så lyset da jeg begynte med sjømat

26.10.2021 | Sjømat Norge   Industri  
Da Martine Werring-Westly ble ansatt i Fiskeri--og kystdepartementet forstod hun med det samme at sjømat var riktig hylle. Nå blir hun Sjømat...

Fiskeri- og havministeren med tydelig beskjed om bærekraftig vekst i sjømatnæringen

Sjømat Norge avholdt sitt første møte med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i går. Styreleder i Sjømat Norge Paul Birger Torgnes slår...

Slik fordeles havbruksmilliarden

Fjorårets kjøp av økt lakseproduksjon, gir nå 1 milliard til norske kommuner. – Det er positivt at kommuner som har satt av areal får en en god...

Enighet om Norsk-Russisk kvotefordeling

15.10.2021 | Sjømat Norge   Industri  
Det ble i dag enighet i 51. sesjon i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen om neste års kvoter for de delte bestandene i nord.