Tariffoppgjøret ble som kjent vedtatt den 27.april.

Resultatet fra forhandlingene er et generelt tillegg for Fiskeindustrioverenskomsten og Havbruksoverenskomsten på kr. 1, samt kr. 1,30 for Overenskomst for Fiskemel- og fiskefôr. I tillegg ble det foretatt justering av minstelønnssatser, og diverse andre tillegg. Samtlige arbeidstakere skal ha det generelle tillegget. De som etter dette, blir liggende under ny minstelønnssats skal heves opp til dette nivået. Mer om konsekvensene for de enkelte overenskomster finnes i menyen til venstre.

Felles for alle overenskomster er at matpengesatsene økes til kr. 86,50.

Når det gjelder gjennomføring av tilleggene så gis samtlige tillegg med virkning fra 1. april 2018.

Lønnsforhøyelsen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Oppretter felles forum mot rømming

Britisk ambassadør til Trondheim

Sjømat Norge passerer 650 medlemmer

Statsbudsjettet 2019

Viktig seier til Pelagia AS i Themis-saken

Høringssvar mateksportforskriften

– Ny jernbane i nord vil bedre sjømatens klimaregnskap

Må selv velge hvordan råstoff losses

Sjømat på topp på internasjonal bærekraftsindeks

FN-topp: Teknologi og sjømat viktig klimabidrag fra Norge