Tariffoppgjøret ble som kjent vedtatt den 27.april.

Resultatet fra forhandlingene er et generelt tillegg for Fiskeindustrioverenskomsten og Havbruksoverenskomsten på kr. 1, samt kr. 1,30 for Overenskomst for Fiskemel- og fiskefôr. I tillegg ble det foretatt justering av minstelønnssatser, og diverse andre tillegg. Samtlige arbeidstakere skal ha det generelle tillegget. De som etter dette, blir liggende under ny minstelønnssats skal heves opp til dette nivået. Mer om konsekvensene for de enkelte overenskomster finnes i menyen til venstre.

Felles for alle overenskomster er at matpengesatsene økes til kr. 86,50.

Når det gjelder gjennomføring av tilleggene så gis samtlige tillegg med virkning fra 1. april 2018.

Lønnsforhøyelsen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Etablerer ordførerdialog

Hvordan kan vi opprettholde aktivitet?

Seminar om digitalisering

Algerammet næring møter minister

Hva vet vi om algene?

Fakta om «dødsalgen»

Rammen for lokale forhandlinger

Statsminister med hjerte for sjømat

Enklere rutiner for sjømateksport fra 21. mai