Tariffoppgjøret vedtatt


Publisert 30.04.2018 av Karin Gammelsæter Sjømat Norge  Arbeidsliv  

Tariffoppgjøret ble som kjent vedtatt den 27.april.

Resultatet fra forhandlingene er et generelt tillegg for Fiskeindustrioverenskomsten og Havbruksoverenskomsten på kr. 1, samt kr. 1,30 for Overenskomst for Fiskemel- og fiskefôr. I tillegg ble det foretatt justering av minstelønnssatser, og diverse andre tillegg. Samtlige arbeidstakere skal ha det generelle tillegget. De som etter dette, blir liggende under ny minstelønnssats skal heves opp til dette nivået. Mer om konsekvensene for de enkelte overenskomster finnes i menyen til venstre.

Felles for alle overenskomster er at matpengesatsene økes til kr. 86,50.

Når det gjelder gjennomføring av tilleggene så gis samtlige tillegg med virkning fra 1. april 2018.

Lønnsforhøyelsen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Hvor mange fiskebåter kan en skipper delta i fiske med?

Kurs i arbeidsgiverspørsmål

Nytt arbeidsutvalg for teknologi og service

Kunstig intelligens skal løse oppdrettslaksens utfordringer

Sjømat Norges Årsarrangement 2019

– Flere arbeidsplasser i sjømatnæringen

800.000 til å øke digital kompetanse

Foodscape ga mersmak

Regulering av kongekrabbefisket 2019